ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

SPD Kentsel Su verimliliği Alt Çalışma Grubunun Birinci  Toplantısına Katıldı

SPD Kentsel Su verimliliği Alt Çalışma Grubunun Birinci  Toplantısına Katıldı

27 Haziran 2024

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kurulan Ulusal Su Kurulu Su Verimliliği Alt Kurulu nun ilk toplantısında oluşturulan dört alt çalışma grubundan ‘Kentsel Su Verimliliği Alt Çalışma Grubu” nun ilk toplantısı 27 Haziran 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.Su Verimliliği Alt Çalışma Grubunun sekreteryası Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Kentsel Su verimliliği Alt Çalışma Grubunun Birinci  toplantısına  Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever başkanlık etti.

 

Su Verimliliği Alt Kurulu- Kentsel Su Verimliliği Alt Çalışma Grubu 39 üyeden oluşuyor. Bu üyelerden 7 ‘si Akademisyen üye ,19’u Bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşu temsilcisi, 13’ü ise Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi(6 sivil toplum kuruluşundan).

27 Haziran 2024 tarihinde yapılan ilk toplantıya grubun 30 üyesi katıldı. Grup üyelerinin kendilerini tanıtmalarından sonra Grup sözcüleri seçimi yapıldı.3 Grup sözcüsü seçildi. Daha sonra Çalışma Grubu üyelerinden Ulusal Su Kurulu toplantısına ,Su Verimliliği Alt Kurulu üzerinden iletmek için görüş ve öneriler talep edildi. Bu toplantıda sözlü olarak iletilen görüş ve önerilerin yazılı  bir rapor olarak iletilmesi de istendi.

Alt Çalışma Grubu üyeleri görüş ve önerilerini açıkladılar.

Toplantıda Su Yönetimi Genel Müdürü  Afire Sever, burada belirtilen ve yazılı olarak iletilecek olan görüş ve önerilerin 11 Temmuz 2024 tarihinde Sn Bakan başkanlığında  toplanacak olan ULUSAL SU KURULUNDA  yapılacak  olan Su Verimliliği Alt Kurulu sunumunda değerlendirileceğini belirtti.

Toplantıya Su Politikaları Derneğini temsilen  derneğin ikinci başkanı Dr. Hasan Hüseyin Doğan ve İstanbul Temsilcisi Hüseyin Özdemir katıldı..Dr Hasan Hüseyin Doğan söz alarak Su Politikaları Derneği’nin bu konudaki çalışmalarından söz etti. Dr Doğan kentsel su verimliliği için atılması gereken ilk adımın  su kayıp ve kaçaklarının en asgariye indirilmesi olduğunu belirtti. Ayrıca  verimli su yönetimi için yerel yönetimlerin bütçe imkanlarının arttırılması, merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin işbirliğinin arttırılması, halkın su kullanım bilincinin arttırılmasına yönelik olarak ve tüm eğitim süresi boyunca su verimliliği eğitimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Dr Doğan bunun yanısıra kentlerde su verimliliği ve sürdürülebilir su hizmetleri yönetimi  için Su Politikaları Derneği’nin 3K ilkesinin yaşama geçirilmesi gerektiğini belirtti. Dr Doğan

  1. Koruma’da verimlilik
  2. Kullanmada verimlilik
  3. Kurumsal kapasite geliştirmede verimlilik  olmadan su yönetimi sürdürülebilir olamaz dedi.

SPD Raporu SYGM ye gönderilecek

Dr. Hasan Hüseyin Doğan, Su Politikaları Derneği’nin bu çalışma grubunda ele alınan konulardaki görüş ve önerileri ile   Su Verimliliği Alt Kuruluna sunulacak önerileri içeren bir raporu bugün fiziki posta ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne göndereceklerini belirtti.

Çalışma Grubunun bazı üyeleri, yerel yönetimlerde beyana dayalı kayıp kaçak oranı tespitinin sağlıksız olduğunu, bu oranın ortalama %40'tan daha yüksek olabileceğini, su kayıplarının azaltılması yönetmeliğinin yaptırımların arttırılması doğrultusunda revize edilmesi gerektiğini, turistik bölge ve otellerde yaz aylarında yüksek su tarifelerinin uygulanması gerektiğini ileri sürdüler.

Toplantıda çalışma grubu üyelerine ülkemizde su yönetimi alanındaki gelişmeler ve SYGM ‘nin  faaliyetleri  konusunda çok detaylı açıklamalar yapan Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ,Su Kanunu Taslağı’nın son haline geldiğini, ve 11 Temmuzda Ulusal Su Kuruluna sunulacağını belirtti. Afire Sever Su Verimliliği Yönetmeliği’nin de hazırlandığını söyledi. 

HPA News

 

 

 Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.