ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Su Politikaları Derneği: Toprak-Su Genel Müdürlüğü Yeniden Kurulmalı !

 

17 Mayıs 2023

Etkin bir sulama politikası ve verimli tarımsal üretim için Toprak-Su Genel Müdürlüğü benzeri bir kuruluş yeniden kurulmalıdır.

Etkin bir sulama politikası sadece büyük fiziksel yapılar ,göletler sulama kanalları inşa ederek geliştirilmez .Bu yapılar işin sadece bir bölümü olup etkin bir sulama politikası için birbirini tamamlayan birçok adıma ihtiyaç duyulur. Bu kapsamda arazi toplulaştırılması,,tarla içi drenaj , diğer tarla içi hizmetler  ve çiftçi eğitimi gibi özel ihtisas isteyen hizmetlere de ihtiyaç duyulur.

Sulama sektöründe DSİ tarafından yapılan sulama suyu getirme çalışmalarının tarla ölçeğinde tamamlayıcısı olan Toprak-Su Genel Müdürlüğü 1984 yılında kapatılarak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birleştirilmiştir. Daha sonra adı geçen genel müdürlük de 2005 yılında kapatılarak görev yetki ve sorumlulukları İl Özel İdarelerine devredilmiştir

Bunun sonucu olarak Toprak-Drenaj,Çiftçi Eğitimi ve arazi toplulaştırma çalışmalarında önemli bir boşluk ortaya çıkmıştır. Her ne kadar daha sonra arazi toplulaştırma hizmeti DSİ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmeye başlamış olsa da tarla içi hizmetlerinin etkin bir şekilde verilmesindeki aksama sürmüştür. Bu durum sulama randımanının arttırılmasına engel olmuş ve ürün verimliliği de olumsuz yönde etkilenmiştir.

Bir taraftan su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi için havza ölçeğinde yapılacak çalışmaların önemine vurgu yapılırken diğer taraftan yukarıda belirtilen hizmetlerin il ölçeğindeki kurumlara devredilmesi bir çelişki olarak ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde su kaynaklarının yaklaşık %74’ünün kullanıldığı tarımsal sulamadaki verimliliğin arttırılması için bu konunun tekrar değerlendirilmesinde büyük fayda vardır.

Bu kapsamda Toprak-Su Genel Müdürlüğü veya benzeri bir uzman kuruluşun yeniden kurulması düşünülmelidir.

SU POLİTİKALARI DERNEĞİ

 

 Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.