ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

SU POLİTİKALARI DERNEĞİ

SU POLİTİKALARI DERNEĞİ

Su Politikaları Derneği 2015 yılında  Ankara’da kurulmuş bir uzmanlık derneğidir. Derneğin altyapısını 2010 yılında kurulan Toprak-Su-Enerji çalışma grubu oluşturmuştur. 2010 yılında daha çok DSİ’den emekli  Başhukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı   Bölge Müdürü, ,Genel Müdür Yardımcılarından oluşan bir grup uzmanlık alanlarındaki konularda düşünce üretmek ve paylaşmak amacı ile biraraya gelmiştir. Bu grup 5 yıl boyunca Su Kaynakları Bakanlığı Yasa Tasarısı Taslağı hazırlamak dahil olmak üzere, Su-Enerji ve Sulama  Yönetimi konularında  birçok çalışma yapmış ve ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla paylaşmıştır.

Topraksuenerji Çalışma Grubu 2015 yılında çalışmalarına disiplinlerarası bir anlayışla bir tüzel kimlik altında devam etme kararı almış ve SU POLİTİKALARI DERNEĞİ (SPD) kurulmuştur.

Derneğin kurucu üyeleri Mühendis, Büyükelçi, Akademisyen, Yüksek Teknokrat, gibi farklı alanlarda görev yapmış uzmanlardan oluşmuştur. SPD’ nin organizasyon yapısı Genel Kurul Denetimi Kurulu ,Disiplin Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve  4 ayrı Merkez olarak oluşturulmuştur. Bu merkezler Eğitim ve Araştırma-Hidropolitik Akademi Merkezi ,Uygulamalı Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Merkezi ve Proje ve Danışmanlık Merkezi’dir.

 

Dokümanın tümü için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/Su%20Politikalar%C4%B1%20Derne%C4%9Finin%20Yap%C4%B1s%C4%B1%20Amac%C4%B1%20ve%20Faaliyetleri%20(1).pdfHenüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.