ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Çevre Bakanlığı Raporu: Türkiye'de 30 ilde su kirliliği önemli sorun

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2016 yılı verileri üzerinden hazırladığı ve 2018 yılında yayınladığı  Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu nda Türkiye'nin en önemli çevre sorununun su kirliliği olduğu ifade ediliyor.

81 ilden toplanan veriler, Türkiye'de 30 ilde su kirliliğinin en büyük sorun olduğunu ortaya koyuyor. Raporda 31 adet İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce, kendi sınırları içerisindeki, toplamda 158 adet yüzey suyu veya izleme noktası için kalite sınıflarının belirtildiği yazıyor.  Bunların 42 adedi (%27’si) 1. sınıf (yüksek kaliteli su), 31 adedi (%20’si) 2. sınıf (az kirlenmiş su), 33 adedi (%21’i) 3. sınıf (kirlenmiş su), 52 adedi (%33’ü) 4. sınıfa (çok kirlenmiş su)  olduğu ifade ediliyor.

Sadece 15 ilden gelen 67 yeraltı suyu kaynağına ait verileri içeren rapor bu kaynaklardan 46 adedinin (%69’unun) iyi kalitede, 21 adedinin (%31’inin) ise zayıf kalitede olduğunu kaydediyor.

 

Kaynak: Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu (Basım yılı 2018)

Rapora göre yerüstü sularını kirleten başlıca etkenler evsel atık sular ile zirai ilaç-gübre kullanımı. Yeraltı sularının kirleten temel etkenler ise sırasıyla zirai ilaç-gübre kullanımı, hayvan yetiştiriciliği ve evsel atık sular.

2016 yılı verileriyle 30 ilde birinci öncelikli sorunu olan su kirliği Türkiye’nin hidrolojik havzaları dikkate alınarak değerlendirildiğinde, su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu illerin Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk, Gediz, Kızılırmak-Yeşilırmak, Doğu Karadeniz -Çoruh ve Van Gölü Havzalarında yoğunlaştığı söylenebilir.

 

Raporda su kirliliğinin giderilmesinde karşılaşılan en önemli güçlük olarak bütçe yetersizliği gösteriliyor. Mali imkansızlıklar nedeniyle bazı  sanayi bölgelerinde atık su arıtma tesislerinin kurulamadığını belirten rapor, 19 ilde de su kirliliğiyle mücadelede en büyük engelin toplumdaki bilinç eksikliği olduğunu açıklıyor.

Rapor için lütfen tıklayınız

/uploads/editor/images/cevre_sorun_2018-20180702151156.pdfHenüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.