ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Su ve Enerjinin Akıllı Kullanımı İçin Akıllı Şehirler

Fatma Ağaç

https://fatmaagac.blogspot.com/2018/03/su-ve-enerjinin-akll-kullanm-icin-akll.html - Mart 04, 2018

Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre 2030 yılında dünya nüfusunun 5 milyarlık bölümü şehirlerde yaşayacak. Şehirler aslında çaktırmadan da olsa bile çoktan akıllanmaya başladı.

Günlük hayatın hareketliliğinin kontrolünden kaynakların planlanmasına kadar birçok alanda uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu değişimdeki en önemli faktör teknolojinin gelişmesi ve maliyetlerin düşürülmesi. Toplanan büyük verinin (bilgi-data) düzenlendiği, analiz edildiği ve karar destek sistemlerine girdiği aşamada şehirler çok daha yaşanılası bir ortam sunuyor.

Günümüzde su ve enerji kaynaklarının kullanımının iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bunun için de teknolojik ve çevre dostu akıllı şehir projelerine ihtiyaç duyuluyor.

Şehirlerde ulaşım, enerji ve su alanlarında yaşanan zorluklar, bu şehirleşme trendi nasıl yönetilmeli? Sorusunu da beraberinde getiriyor. Ve buna çözüm olarak da akıllı şehirler görülüyor.

İklim değişikliğinden etkilenen su ve enerji bileşenleri yeni bir yönetim sistemini gündeme getiriyor. Suyun akıllı olmasını sağlamak, şehirlerin akıllı olmasını sağlamak kadar önemli. Su sistemlerinin akıllı teknolojiyle yükseltilmesi, su israfını azaltıyor ve tüketimi daha verimli hale getiriyor.

Şehirleri daha akıllı ve sürdürülebilir kılmayı hedeflerken, su sistemlerinde kullanılan enerji miktarını azaltmak da kritik önem taşıyor.

Akıllı şehirin bir önemli boyutu da enerji verimliliği. Enerjiyi yerli yerinde, doğru ve etkin bir biçimde kullanmak gerekiyor.

Elektrik şebekeleri artık akıllı şebeke haline geldi. Enerji kaynaklarının git gide azaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle şehirler enerjiyi etkin biçimde kullanmak durumunda. Eğer bu verimlilik yakalanmazsa enerji kesintileri, yüksek fiyatlar kaçınılmaz olacak…Enerji sistemlerinin akıllı yapılar haline dönüşmesi sürecinin ilk adımı planlama…Akıllı sayaçlar saysinde elektrik kullanımını izlemek mümkün. Şebekeyi uçtan uca kontrol eden sistem ile kayıp ve kaçaklar en aza indirgenecek.

Su kalitesi de izleniyor

Akıllı su yönetimi ile hem su tasarrufu sağlanması, hem altyapı sorunlarının azaltılması, hem de su kalitesinin izlenmesi mümkün. Yağışlarda görülen aşırılıkların, şehirlerde taşkın şeklinde kendini göstermesi, katlanması zor maliyetlere ve hatta can kayıplarına yol açıyor. Geleceğin şehirlerini kurgularken, iklim değişikliği faktörünün öncelikli olarak göz önüne alınması kaçınılmaz. Suyun yönetiminde: Tüm paydaşların görüş ve katkılarının alınabileceği, uygulamaların bu yolla iyileştirilebileceği geçişin sağlanması kaçınılmaz görünüyor…Yüzeysel su kaynaklarının yanı sıra yer altı su kaynaklarının problemlerinde de modelleme çalışmalarıyla birlikte modern teknolojik araçların (Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), uzaktan algılama, karar destek sistemleri) ağırlıklı kullanılması yararlı oluyor.

Gelecek dönemler içinde su ve atıksu altyapılarının çok yönlü risk faktörlerine karşı daha güvenilir işletimi açısından uygulamaların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi önem taşıyor. Bu kapsamda operasyonal riskler, stratejik riskler, uyum riskleri, finansal riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler tanımlanabiliyor.

Akıllı şehir çözümleri

Şehrin nüfusu arttıkça enerji, su, sağlık, barınma, ulaşım, haberleşme ihtiyaçlarını karşılayan kaynakların daha verimli kullanılması için akılcı stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Bu nokta da akıllı şehir çözümleri önem kazanıyor.

Akıllı ulaşım, akıllı binalar, akıllı yerel yönetimler, akıllı elektrik, gaz, su şebekeleri ve sistemleri, akıllı şehirlerin bileşenlerini oluşturuyor.

Akıllı şehir kavramı, içinde yaşayan insanı ve geleceğini, onun ihtiyaçlarını düşünen şehir. Tabii ki konu birçok eksen üzerine oturan bütüncül bir yaklaşımı gerektiriyor. Şehrin akıllılığı, içinde yaşayanların ihtiyaçlarını en etkin bir biçimde en doğru maliyetle ve vaktinde, bunu sürdürülebilir bir şekilde karşılamasıyla bire bir ilintili.

Son dört yıldır ‘akıllı şehir’ konusu tüm dünyada en önemli konu başlıkları arasındaki yerini alıyor. Akıllı şehirler sistemi, bir bütün olarak algılanıp, ona göre çözüm üretilmesi gerekiyor.

Akıllı şehir projeleriyle, uzman kişiler, yalnızca mevcut problemleri çözmekle kalmıyor, ortaya çıkabilecek yeni sorunları öngörerek, öncesinde önlem alabiliyor. Akıllı şehir uygulamalarının hayata geçirilmesinde önerilen çözümlerin, teknolojik sağlamlığı, güvenilirliği ve mevcut teknik platformla uyumluluğu çok önemli.

Türkiye’de de akıllı şehirler konusunda devletin, yerel yönetimlerin ve özel şirketlerin çalışmaları var, ancak bu konuda henüz temel hedefler konulmamış ve stratejiler belirlenmemiş durumda.Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.