ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

 “Türkiye’nin Geleceğinde Su” Konferansı Yıldız : Hazır düşünce kalıpları ile olmuyor. Su  yönetimi anlayışımızı geliştirmeliyiz.

  17 Ekim 2019 TEMA Ankara Temsilciğinde 16 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen konferans Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız tarafından verildi. Konferansa TEMA Ankara gönüllüleri, basın mensupları ve ilgili uzmanlar katıldı Tema Ankara Temsilcisi Nevzat Özer konferansın açılışında suyun ülkemiz ve bölgemiz için artan stratejik öneminden söz ederek iklim değişikliğinin, çarpık kentleşmenin ve kirliliğin su kaynaklarımızı baskıladığından söz etti.TEMA olarak bu konuda farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz diyen Nevzat Özer daha sonra sözü Su Politikaları Derneği Başkanı ve TEMA Bilim Kurulu üyesi Dursun Yıldız’a verdi Konferansa suyun sadece Türkiye’nin geleceği için değil aynı zamanda bölge ve dünyanın geleceği için çok önemli olduğunu belirterek başlayan Dursun Yıldız bu nedenle bu konuda bilgi ,bilinç ve farkındalığımızı arttırmalıyız dedi. Su yönetiminde sivil toplum ve katılımcı yönetim önemli Sunumunda hidrolojik çevrimden başlayarak su kaynaklarının oluşumu ve yönetimi konusunda bilgiler veren Yıldız Türkiye’nin su kaynakları potansiyeli sektörel kullanımı ve iklim değişiminden nasıl etkileneceğine dair açıklamalar yaptı.Su yönetimindeki eksikliklere de vurgu yapan Yıldız su yönetimi konusunda bilgiyi bilince dönüştürmeli ve mevcut paradigmamızı değiştirmeliyiz dedi. Dünyada birçok alanda değişimin çok hızlandığına da değinen Yıldız bu değişimlerden uzak kalmadan su yönetiminde katılımcılığın arttırılması gerektiğine dikkat çekti Sivil toplumun katkısı olmadan su yönetimi ve diğer alanlarda alınan kararların yeterince uygulanamayacağını belirten Yıldız bu konuda 5 ay önce yayınlanan Ulusal Su Planı ve 5 Yıllık Kalkınma Planlarında açık ve net olarak sivil topluma  karar alma ve politika oluşturma alanlarında  görevler verildiğini belirtti. Kentlerimiz sosyal başedebilirlik ve altyapı olarak afete hazırlıklı değil Kentlerde su hizmetleri yönetimine de değinen Yıldız su yönetiminde popülist değil ama toplumcu gerçekçi politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kentlerimiz  fiziki altyapı ,kentlilerimiz  toplumsal bilinç kentlerde su yöneticilerimiz ise afet risk yönetimi açısından  yeni tehdit ve tehlikelere hazırlıklı olmadığını belirten Yıldız bu konuda sivil topluma çok önemli görevler düşüyor ancak bunun önünü de yönetimler açmalı dedi. Değişimi izlemek ,anlamak zorundayız Değişim konusuna da değinen yıldız İnsanların düşünce algoritması değişiyor, Sosyal medya bu değişimin alt yapısını oluşturuyor,  21. Yüzyılda teknolojik dönüşüm  ve digital değişim üzerinden bir dizayn yapılıyor diyerek «Sosyolojik dönüşüm» ün farkında mıyız ?Yeni bir insan tasarımı mı söz konusu ? sorularının cevaplarını da aramalıyız dedi. Teknolojik Hayat-Doğal  Hayat Dengesizliğinin doğuracağı sonuçlara da değinen Yıldız Su yönetiminde teknolojideki değişimin ortaya çıkardığı yeni kavramlardan da söz etti. Su’yun Türkiye’nin ve bölgenin geleceğinde çok önemli bir rol üstleneceğini belirten Yıldız Türkiye’deki suya dayalı kalkınma projelerinden, Su ayak izimizden, Yeşil, Mavi ve Gri suyun oluşumundan, suyun arıtılırak yeniden kullanılmasının öneminden, Döngüsel ekonomide su kullanımından, dijital su, sanal su kavramlarından da  söz etti. Dünya kaynaklarını tüketme hızımız, doğanın onları yeniden üretip bize sunma hızını geçeli epey oldu diyen Yıldız bugün dünya üretebildiğinin 1,6 katını tüketiyor,bazı düşünce ve tüketim kalıplarımızı değiştirmezsek büyük sorunlar yaşayacağız  uyarısını yaptı. Dünyada suyun geleceğini etkileyebilecek olan tehditleri; tüketim özlemlerinin körüklenmesi, teknolojik gelişmenin yarattığı özgüven, doğal çevrimlerin  sınırlarının zorlanması , iklimsel  ve siyasal belirsizliklerin artması , küresel su politikaları ve  algı yönetimi olarak belirten Yıldız bu konuda uluslararası bir bilinç oluşturulmalı dedi. Hazır düşünce kalıpların dışına çıkmalıyız  Türkiye’de ilgili kesimler doğal çevreyi koruma ve su yönetimi paradigmalarını gözden geçirmeli diyen Yıldız hazır düşünce kalıplarının dışına çıkmamız gerektiğinden söz etti.Bunu başarmak için algıya teslim olmayıp , olguya ve bilgiye önem vermeliyiz diyen Yıldız  yakın gelecekte Türkiye’nin su kaynaklarını  baskılayacak huşuları da şöyle sıraladı.
  • İklim değişimi
  • İç Göçler
  • Plansızlık
  • Yasal ve Kurumsal Belirsizlik
  • Yeni Düşünce Sistemlerine  Uzaklık
TEMA Ankara Şube Başkanı Nevzat Özer konuşmasının sonunda Dursun Yıldız’a teşekkür ederek bir teşekkür belgesi sundu.


Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.