ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Akıllı Şehirlerde Suyun Yönetimi. IV. ULUSLARARASI SU KONGRESİ Sonuç Bildirgesi

IV. ULUSLARARASI SU KONGRESİ Akıllı Şehirlerde Suyun Yönetimi 2-4 Kasım 2017 / Fuar İzmir SONUÇ BİLDİRGESİ Günümüzde ‘Akıllı şehir’, şehircilik, mimarlık ve şehir altyapılarına ilişkin mühendislik alanlarında, günlük yaşantımızın artık ayrılmaz bir parçası olan konum belirleme ve coğrafi bilgi sağlama amaçlı yazılımların yaygın olarak kullanıldığı, bilgiye ulaşımın demokratikleştiği, güçlü bilgiişlem ağlarının üzerine kurulu şehir algısını da aşan bir kavramdır. En geniş kapsamlı anlamıyla bir ‘akıllı şehir’, güçlü altyapıları ile çevreye karşı duyarlı ve bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla şehir hizmetlerine kolay erişilebilen bir kentsel yerleşimdir. Aynı zamanda, şehirde yaratıcı bir sınıfın varlığı ve etkinliği, eğitim düzeyi, yerelleşmiş bilgi üreticilerinin ve girişimcilerin varlığı gibi şehrin insan ve sosyal sermayesi de ‘akıllılık’ da önemli unsurlardır. Dahası akıllı bir şehir, yüksek kalitede bir şehir yaşamına öncülük edecek katılımcı yönetimiyle, akıllı ekonomisiyle, akıllı kent hareketliliğiyle, doğal kaynakların akıllı bir çevre stratejisiyle yönetimiyle ve onun özgür, bağımsız ve farkındalığı yüksek yurttaşlarıyla mümkündür. Yerel yöneticiler, yatırımcılar ve politikacılar şehirlerinin rekabetçiliğini ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini geliştirebilmek amacıyla, barınma, ekonomi, kültür, sosyal ve çevresel koşulların kalite düzeyini yükseltmek için çalışmaktadırlar. Böylesine yüksek hedefler şehirlerin küresel ölçekte akıllı hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) kuruluşunun 30. Yılı kapsamında ve İZSU tarafından güncel temalara dayalı olarak iki yılda bir düzenlenen Su Kongrelerinin dördüncüsü olarak tasarlanan IV. Uluslararası Su Kongresi: Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi, yurtiçi ve yurtdışından konuyla ilgili uzmanların güncel araştırmalarının sonuçlarının ilgili kamuoyuyla paylaştığı, şehir suyu altyapısının akıllı yönetimine ilişkin bir sinerjinin oluştuğu bir ortam yaratmıştır. Böylesine verimli bir ortamdan elde edilen sonuçlar, yöneticilerin, araştırma ve uygulamacıların, giderek yurttaşların geleceğe ilişkin değerlendirme ve yönelimlerine ışık tutmak üzere aşağıda sunulmaktadır:  Akıllı su yönetimi ile hem su tasarrufu sağlanması, hem altyapısal sorunların azaltılması, hem de su kalitesinin izlenmesi mümkündür.  İklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri de su kaynakları üzerinde oluşturduğu etkilerdir. Yağışlarda görülen aşırılıkların, şehirlerde taşkın şeklinde kendini göstermesi, katlanması zor maliyetlere ve hatta can kayıplarına yol açmaktadır. Geleceğin şehirlerini kurgularken, iklim değişikliği faktörün öncelikli olarak göz önüne alınması kaçınılmazdır.  İklim değişikliğinden bir biçimde etkilenen su ve enerji bileşenlerinin birbirlerine bağımlılığı konusu su yapıları tasarımından başlayarak suyun geri dönüşümüne dek su yöneticilerinin göz önüne alması gereken çok önemli bir unsurdur. Şehir suyu sistemlerinde enerji verimliliğinin arttırılması, bu bağlamda her türlü olanakla (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, boru içindeki akış enerjisi, serbest akış enerjisi, tatlıtuzlu su geçişlerinden enerji hasadı, vb.) yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması öncelikli olarak ele alınmalıdır.  Suyun yönetiminden tüm paydaşların görüş ve katkılarının alınabileceği, uygulamaların bu yolla iyileştirilebileceği suyun yönetişimine geçiş sağlanmalıdır.  Havza yönetiminde yüzeysel su kaynaklarının yanı sıra yer altı su kaynaklarının problemlerine modelleme çalışmalarıyla birlikte modern teknolojik araçların da (CBS, uzaktan algılama, karar destek sistemleri) ağırlıklı kullanılması yararlar üretmektedir.  Yenilikçi ve akıllı yönetim araştırma dünyasınca üretilen bilgi temeline dayanır ki bu bağlamda su araştırmalarının başarısı için sağlıklı veriler oluşturulup araştırma dünyasıyla paylaşılmalıdır.  Su arıtma sistemlerinin verimliliğini artıracak, bu sayede enerji ihtiyacını azaltacak tasarımlar geliştirilmelidir. Yeşil arıtma teknolojileri, mikroalg arıtımı gibi akıllı su yönetimi uygulamaları ile doğa bazlı çözümler getirilmelidir.  Gelecek dönemler için de su ve atıksu altyapılarının çok yönlü risk faktörlerine karşı daha güvenilir işletimi açısından uygulamaların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda operasyonel riskler, stratejik riskler, uyum riskleri, finansal riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler tanımlanabilmektedir. Kirlenmiş sucul ortamların yol açtığı diğer bir risk ise yayılma potansiyeline sahip organizmaların kontrolsüz büyümeleridir.  Akıllı kent konsepti içinde su yönetiminin özel bir kısmını oluşturan sürdürülebilir çamur yönetiminde, teknik, ekolojik ve ekonomik olarak uygulanabilir teknikler kullanılarak; su geri kazanımı/geri kullanımı olanaklarını maksimize ederek bir yönetim sistemi oluşturulmalıdır.  Ülkemizdeki su endüstrisine ilişkin ileri teknolojik girişimlerin varlığı ve araştırma dünyasıyla ilişkisi bizlere ümit vermektedir. Sonuç Bildirgesinin PDF Formatı  için lütfen tıklayınız   KONGRE_SONUC_BILDIRGESI


Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.