ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

MARMARA URBAN FORUM 1-3 EKİM’DE İSTANBUL’DA

 

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız da Forum’da bir sunum yapacak

Resim1 - Kopya  

Marmara Belediyeler Birliği, uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenleyeceği İstanbul merkezli Marmara Urban Forum (MARUF) ile Türkiye’ye şehircilik alanında küresel marka olacak bir kent forumu kazandırmayı hedefliyor. İlk kez 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan MARUF; şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları bir araya getirecek. “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla 200’den fazla konuşmacı ve 3000’den fazla katılımcı ile bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturulacak.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından ilki 2019 yılında olmak üzere iki yılda bir, uluslararası düzeyde düzenlenecek bir kent forumu olan Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum (MARUF); kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşları buluşturarak kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirmeyi hedefliyor.
“ÇÖZÜM ÜRETEN KENTLER” Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF; şehirlerin sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geleceği, küresel ve yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olacak. MARUF; kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde incelemeyi amaçlıyor. MARMARA URBAN FORUM’A KİMLER KATILIYOR? – Yerel Yönetimler – Kamu Kurumları – Özel Sektör – Sivil Toplum Kuruluşları – Üniversiteler – Finans Kuruluşları – Sanayi Kuruluşları – Teknoloji Kuruluşları – Medya Kuruluşları 12 AYRI TEMA MARUF, ilk yılında çevre ve iklim değişikliğinden göçe, kentsel altyapıdan ulaşım ve hareketliliğe geniş bir perspektifle 12 tema ile kentler dünyasına detaylı bir bakış sunacak. MARUF, çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareketlilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü güçlendirmek, güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak, daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir kentler dünyasının oluşumuna katkıda bulunmak, kentler ve kent-bölgeler arasında bilgi akışını sağlamak ve kentler arasındaki ilişki ağlarını desteklemek gibi hedeflerle yola çıkıyor. Temalar: 1. Çevre ve İklim Değişikliği 2. Şehir Teknolojileri ve İnovasyon 3. Ulaşım ve Hareketlilik 4. Kentsel Altyapı 5. Konut ve Yapılı Çevre 6. Göç 7. Kent Ağları 8. Yerel Kalkınma 9. Sosyal Kapsayıcılık 10. Dayanıklılık 11. Kamusal Mekan 12. Yönetişim Partnerleri arasında İKSV, WRI, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) ve REC Türkiye gibi kuruluşların yanı sıra Marmara Bölgesi’nde yer alan birçok belediye ve üniversitenin yer aldığı forumun yürütme ve danışma kurulunda Türkiye’den ve dünyadan alanında yetkin pek çok isim bir araya geldi.
Program için https://www.marmaraurbanforum.org/program
Detaylı bilgi ve kayıt için: www.marmaraurbanforum.org


Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.