"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

HPA'nın Yeni İdari Yapılanma ve Türkiye'nin Su Yönetimi Raporu yayınlandı

12 5 2019 SPD Hidropolitik Akademi (HPA) tarafından hazırlanan "Yeni İdari Yapı ve Türkiye'nin Su Yönetimi " Raporu hazırlandı. Rapor HPA Başkanı Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız tarafından hazırlandı Daha önce de Türkiye'nin Su Yönetimi Nasıl Olmalı ? ve Su Raporu, Su Kaynakları Bakanlığı Kurulmalı gibi raporlara imza atmış olan Dursun Yıldız Raporun önsözünde şu açıklamaları yapmış; Su yönetimimiz yasal ve kurumsal olarak yeniden yapılanmaktadır.Bu süreç AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında gerçekleşmektedir. Bu süreçte ilgili yasa ve yönetmelikler çıkartılmakta ve yeni kurum ve kuruluşlar oluşturulmaktadır. Bir yandan bu düzenlemeler sürerken diğer taraftan Türkiye kendine has bir Başkanlık sistemini kabul etmiştir. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanları genişletilmiş ve bu kapsamda Türkiye'nin nüfusunun % 80'inin yaşadığı 30 büyükşehirdeki İl özel idarelerinin yetkileri belediyelerin bazı birimlerine devredilmiştir . Bu yetkiler arasında kırsal kesime götürülen içme suyu ve tarımsal sulama suyu ile ilgili hizmetler de vardır. Türkiye'nin halen süren ve sürecek olan değişimi su yönetiminde de gerçekleşmektedir. Su yönetimimiz'in kurumsal yasal alt yapısı oturmamış olup bu alanda tam bir geçiş dönemi yaşanmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bu yeniden yapılanmayı tüm kişi kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerini alarak gerçekleştirmeye çalışmıştır.Bu kapsamda 6 yıl önce toprakSUenerji çalışma grubumuzdan da çeşitli yasa ve yönetmelikler konusunda görüş ve önerilerimiz talep edilmiş olup bu taleplere süresi içinde yanıtlar verilmiştir.Ayrıca çalışma grubumuz 2010 yılında "Su Kaynakları Bakanlığı Yasa Tasarısı Taslağı" hazırlayarak su yönetiminde zorunlu hale gelen yeniden yapılanmaya katkıda bulunmaya çalışmıştı.Bu çalışmamızdan sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmuş ve yeniden yapılanma süreci başlamıştır. Ancak 2018 yılında Türkiye’ye özgü bir başkanlık sisteminin kabulünden sonra bakanlıklar birleştirilmiş ve su yönetimi “Tarım ve Orman Bakanlığı” bünyesine geçmiştir. Bu arada Sulama Birliklerinin idari olarak DSİ Genel Müdürlüğüne bağlanması ve 77 adet birlik başkanının DSİ Genel Müdürlüğünce seçilip atanması gerçekleşmiştir.372 adet olan Sulama Birliği sayısının azaltılıp 150 civarına indirilmesi planlanmaktadır. Yine bu günlerde tarımsal kooperatiflerin birleştirilerek yeniden yapılandırılması çalışmaları sürmektedir. Bu süreçte tarımsal sulamayı ve sulama yönetimini doğrudan ilgilendirecek çok önemli bir gelişme de bugünlerde gündemde olan “Tarımda Milli Birlik Projesi “dir. Proje konusunda detaylı bilgi ve açıklama yapılmamış olsa da “ bu proje kapsamında Türkiye’nin 12 tarımsal üretim ve destekleme bölgesine ayrılacağından söz edilmektedir. Tüm bu gelişmeler Türkiye’de Su Yönetiminin hala bir geçiş dönemi içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Su Politikaları Derneği olarak hazırladığımız bu raporla daha önce yaptığımız çalışmaları sürdürmek ve su yönetiminde oluşabilecek bazı darboğazlara dikkat çekmek istedik Raporumuzun faydalı olacağını umuyoruz Saygılarımızla Dursun Yıldız Başkan Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız Yeni İdari Yapılanma Sürecindeki Türkiye'nin Su Yönetimi 2019


Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 4 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 100 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 187351