ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Ürdün Prensi El-Hassan Hidropolitik Akademi ve DOB-GJU’nun Su Yönetimi Toplantısında konuştu..

  Ürdün Prensi  El-Hassan Hidropolitik Akademi ve DOB-GJU’nun Su Yönetimi Toplantısında konuştu: Su için yenilikçi düşünceler ve bölgesel işbirliği projeleri gerekli,Ortadoğu ECOSOC’u kurulmalı !

 

SPD Hidropolitik Akademi Merkezi ve Ürdün Alman Üniversitesi Othman Bdeir Center of Excellence  tarafından Amman’da düzenlenen yuvarlak masa toplantısı sona erdi. 30 Ağustos 2018 HPA News – Yuvarlak masa toplantısı 28 Ağustos 2018 tarihinde  GJU Othman Bdeir Center of Excellence’ın Amman’ın merkezindeki  toplantı salonunda düzenlendi Yuvarlak masa toplantısına  Arap Düşünce Forumu (ATF) kurucusu  Ürdün Prensi El-Hassan bin Talal ,Türkiye’nin Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz,Üçüncü Katip Muhammet Murat Yağış,Ürdün prensi El-Hassan Bin Talal’ın  su ve çevre danışmanı Dr. Hakam M.Al alami ,Ürdün’ün önceki su ve sulama bakanları,Amman’daki çeşitli üniversitelerden akademisyenler, JGC Dekanı,Ürdün Kimya Mühendisleri Odası başkanı ,Jordan Walley Authourity ‘den mühendis ve yöneticiler, GIZ  temsilcisi,UN Habitat temsilcisi ,Su ve çevre konusunda danışmanlık yapan firmaların genel müdürleri,Iraklı su ve sulama uzmanları da katıldı. Ürdün Büyükelçimiz sayın Murat Karagöz ve 3. Katibimiz  Sayın Murat Yağış ile Toplam 35 uzmanın  katıldığı toplantının açılışında GJU Othman Bdeir Center of Excellence  Direktörü Dr. Kamal Jalouqa  çok kısa bir açılış konuşması yaparak sözü hemen Keynote Speaker Ürdün’ün eski su ve sulama bakanı Dr. Munther Haddadine’e bıraktı.Dr Haddadine Su ve enerjinin ikiz kavramlar olduğunu belirtip Ürdün’de sürdürülebilir su yönetimi,bölgesel su yönetimi, global su yönetimi sorunları konusunda holistik bir yaklaşımla çok etkili bir konuşma yaptı. Eski Su ve Sulama Bakanı Keynote Speaker Dr. Munther Haddadine Dr. Kamal Jalouqa DOB-GJU Daha sonra DOB-GJU’dan Mükemmeliyet Merkezi Başkanı   Dr. Kamal Jalouqa “Urbanisation, water demand & potential sources”  başlıklı bir sunum yaptı.Dr.Kamal Jalouqa sunumunda Amman şehrinin planlanması üzerinden su talebi ve suyun verimli kullanılmasını ele aldı. Ürdün’ün yüzey ve yeraltısuyu kaynakları potansiyelini anlattı. Ürdün’ün alternatif su kaynakları üzerinde durdu.Dr .Kamal Jalouqa sunumunda kentsel ve kırsal gelişme arasındaki ilişkiden de söz etti. HPA  Başkanı Dursun Yıldız Sonra HPA Başkanı Dursun Yıldız “An alternative source of water for the Middle East – The Peace Water Pipeline  and Innovative Water Diplomacy” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.Dursun Yılldız Yapılan çalışmalar ve bakanlığın Su Eylem Planı dikkate alındığında Ürdün’ün ilave su kaynağı ihtiyacının arttığını belirtti. Sunum için neden Türkiye’nin 32 yıl önce önerdiği Barış Suyu Projesini seçtiğini anlatan Yıldız bu projeyi Ortadoğu’daki  bölgesel proje ihtiyacına örnek olarak aldım.Yoksa böyle bir siyasi niyet yok açıklamasını yaptı. Bu projenin ekonomik yapılabilirliğinin teknolojideki gelişmelerle arttığını belirten Yıldız ancak politik fizibilite hala yok dedi. Ancak bunun gibi bölgesel ölçekte projelerin her zaman masanın üzerinde durmasında fayda var dedi. 

Yıldız bu projeye 32 yıl önce Ürdün ilgi göstermişti diyerek Türkiye’nin su transferi politikalarının ana amacının ekonomik olmaktan çok bölgede güven tesisine yardımcı olmak ve  işbirliği ortamı yaratmak olduğunu söyledi. Ortadoğu’nun yenilikçi bir su diplomasisine, bölgesel bir bakışa ve karşılıklı ekonomik ve sosyal çıkarlar üzerinde şekillenen yeni bir hidropolitiğe ihtiyacı var diyen Dursun Yıldız “Ortadoğu ülkeleri yaklaşan Su Krizinden önce suyunu yönetmeyi başarabilecek düşünce değişikliklerine gitmeli “ uyarısında bulundu. HPA Başkanı Dursun Yıldız Geçmişteki gibi sadece suyun paylaşımı üzerinden anlaşma arayışı artık işlemiyor, diyen Yıldız kazan kazan esasına dayanan çok taraflı ekonomik işbirliği yapmak ve ortak bölgesel entegre projeler üretmek gerekiyor açıklamasını yaptı. HPA  Başkanı Dursun Yıldız’ın  sunumu başladıktan kısa bir süre sonra Ürdün Prensi El- Hassan bin Talal toplantıya katılıp sunumu izlemeye başladı .Sunumun sonuna doğru söz alıp yapılan etkinliğin öneminden söz etti ,etkinliği düzenleyenleri kutladı,Su Politikaları Derneğinin  etkinliğe yaptığı katkılarından övgü ile söz eden Prens El-Hassan  Peace Water Pipeline projesi ile ilgili Türkiye’de yaptığı görüşmelerden de bahsetti. HPA Başkanı Dursun Yıldız’ın kitaplarını okuduğunu ve bu sunumu izlemek için toplantıya katıldığını ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle toplantıyı sonuna kadar izleyemeyeceğini belirtti. Prens El-Hassan yaklaşık 25 dakika süren konuşmasında özellikle su konusunda Ortadoğu’da ülkelerin ikili ilişkilerinden daha fazla bölgesel bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Ürdün Prensi El-Hassan konuşmasını yapıyor Bölgesel işbirliğini sağlayabilecek olan projelerin şimdi politik fizibilitesi olmayabilir ancak masada durmasında bir sakınca yok diyen Prens El-Hassan sorunların çözümü için farklı düşüncelere ve alternatiflere açık olunması gerektiğini ifade etti. Yaptığı konuşmada Ortadoğuda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) kurulmasına ihtiyaç var diyen Prens El- Hassan  özellikle bölgesel işbirliğinin önemine  dikkat çekti. Konuşması büyük bir dikkat ve ilgi ile dinlenen Prens El_Hassan daha sonra katılımcılarla sohbet etti ve toplantıdan ayrıldı.   Expert Engineer, Director  Zainab Abu Zaid Daha sonra Ürdün Su ve Sulama Bakanlığında  Ürdün nehri havzası geliştirme bölümü başkanı  Zainab Abu Zaid “Tranboundary Water Cooperation and Climate Change” konulu sunumunu yaptı.Uzman Zainab Abu Zaid sunumunda Ürdün’ün mevcut su kaynakları ve gelecekteki ihtiyaç projeksiyonlarını anlattıktan sonra su kaynaklarının kalitesi konusunda bilgiler verdi. Ürdün’ün su kaynaklarının iklim değişiminden çok büyük bir oranda etkileneceğini belirten Uzman Zainab Abu Zaid, su sektöründe iklim değişimine uyum stratejileri ve alınacak önlemler üzerinde de durdu.
Uzman Zainab Abu Zaid, iklim değişiminin Ürdün’ün yüzey ve yeraltısularının kalitesi ve miktarına olan etkilerini bu etkilerin sınıraşan su havzaları ile ilgili boyutunu  ve alınacak önlemleri anlatan çok detaylı ve önemli bir sunum yaptı. Katılımcılar çay ve kahve arasında Toplantı programında olmasına rağmen Türkiye’nin önceki Ürdün Büyükelçilerinden A.Suha Umar ve Ürdün Çevre Bakanlığından Uzman Dina çok önemli mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı katılımcıların soru ve yorumlarıyla çok interaktif bir ortamda gerçekleşti. Dr. Kamal Jalouqa toplantı sonunda konuşmacılardan ve katılımcılardan görüşlerini ve yol haritası için önerilerini istedi. Görüş bildiren katılımcılar önce su yönetiminin daha verimli olması gerektiğini ancak bunun da yeterli olmayabileceğini belirttiler  Ürdün’ün  ilave su kaynağına ihtiyacı olduğunu ve bunu yaratmanın  en uygun yolunun ise deniz suyu arıtımı olduğunu belirttiler. Katılımcılar öğle yemeğinde Dr Kamal Jalouqa etkinliğe katılan konuşmacı ve katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı kapattı ve tüm katılanları öğle yemeğine davet etti. Yemek boyunca katılımcılardan toplantı ile ilgili görüş ve önerileri alındı.Daha sonra Dr Kamal Jalouqa ve Dursun Yıldız  German Jordanian University -Ürdün Alman Üniversitesi kampüsüne giderek Rektör Prof. Manar Fayyad ile görüştü. Görüşmede Dursun yıldız Prof.  Fayyad’a etkinliğe koydukları katkılardan dolayı teşekkür etti ve bir anı plaketi sundu. Düzenlenen etkinlik bir sonraki gün Amman News ‘de yer aldı. http://www.ammonnews.net/article/394284 HPA News    Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.