ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

  İstanbul’da düzenlenen “Irak’ın Su Krizi ve Gelecekteki Zorluklar” temalı bilimsel konferans tamamlandı.

    Ankara- Irak'taki su kıtlığı gerçeği ve geleceğin zorlukları İstanbul’da düzenlenen bir konferansta ele alındı. Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Merkezi Başkanı Dursun Yıldız toplantının dışarıdan davet edilen tek konuğu oldu. Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Irak’lı Aydınlar ve Akademisyenler Forumu’nun Tarım ve Sulama Komitesi’nin İstanbul’da düzenlediği bilimsel konferans iki gün sürdü.İstanbul’da Double Tree Hilton otelinde 16-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen  “Water Scarcity in Iraq :Reality and Future Challenges “ temalı bilimsel konferansa tümü Iraklı olmak üzere Eski büyükelçiler,Mühendislik Müşavirlik firmalarının yöneticileri, hukukçular, önceki Tarım ve Sulama Bakanları,Irak’ta su ve sulama ile ilgilenen uluslararası kuruluşların Iraklı temsilcileri, Su ve sulama konusunda çalışmaları olan Iraklı akademisyenler katıldı. Uzmanlar konferansta  Irak’ın su ve toprak kaynakları ile su ve toprak kaynakları yönetimi konusunda yaşanan zorluklar ,komşu ülkelerde tamamlanan, inşa halinde olan veya planlanan su depolama projelerinin Irak’ın su güvenliğine olan etkisi, iklim değişikliğinin Irak’ın ve bölgenin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ve ortaya çıkarabileceği sonuçlar,Irak’taki yeraltısuyu kaynaklarının durumu gibi konuları  ele alarak tartıştı. Konferans boyunca araştırmacılar ayrıca Irak'taki su kalitesi, yüzey ve yeraltı suları, dağıtımı ve bunları geliştirmenin yolları üzerine bilimsel makaleler sundular Sunulan diğer makalelerde ise  ulusal su güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik planlar , mevcut depolama ve sulama projelerinin verimliliği ve bunları  iyileştirme ve geliştirme yolları tartışıldı.   Konferansın  düzenleyicileri ve konuşmacıları toplu halde Bilimsel konferans’ta, Sınıraşan sular hukuku BM ‘nin 1994  sözleşmesi ve Helsinki Kuralları  çerçevesinde ele alınarak tartışıldı. Konferans’ta Irak’ın Dicle ve Fırat’tan ülkesine gelen  sularının azalması ile ilgili yaşadığı sorunlardan da söz edilerek  bunun kriz seviyesine yaklaştığı ve tarımsal istihdamı çok büyük oranda etkilediği,göçü arttırdığı belirtildi. Bu çerçevede kıyıdaş ülkelerin sınıraşan suların yönetimi konusunda yapması gerekenler ve Irak’ın bu konuda uygulaması gereken stratejisi ile ilgili görüş ve düşünceler de açıklandı. Prof..Dr. Nadhir Ala Ansari Konferansta GIS verileri kullanılarak Dicle ve Fırat Havzasındaki su ve toprak kaynaklarının durumu ,Barajlar’ın konumu  ,topoğrafik,jeolojik  yapı ve bu veriler üzerinden yaratılabilecek ortak projeler ile ilgili bir bildiri de sunuldu.Konferansta , İsveç’in Lule Universitesi’nde çalışan Iraklı Prof. Dr. Nadhir Al-Ansari de Irak’taki su kaynakları potansiyeli,su kaynakları yönetimi,,su kaynakları kirliliği,iklim değişkiliğinin etkileri, Dicle ve Fırat Nehirlerinin hidrolojisi, azalan yıllık akımlar,artan riskler konusunda bilimsel çalışmalara dayanan 3 adet bildiri sundu. Konferansa davet edilen tek yabancı olan Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Merkezi Başkanı Dursun Yıldız konferansa 2 gün boyunca katılarak  ele alınan konularda bazı açıklamada bulundu ve bir konuşma yaptı. Dursun Yıldız  BBC TV’ye konuşuyor (16 Ağustos 2018). Dursun Yıldız, konferansın başlamasından  hemen  önce Türkiye’nin Dicle ve Fırat nehirlerindeki su politikaları konusunda  kendisiyle ropörtaj yapmaya gelen BBC Persian muhabirinin  sorularını da yanıtladı. Konferansın ikinci gününde  kendisine bir değerlendirme yapması için söz verilen Dursun Yıldız 15 dakikalık bir konuşma yaptı. Konuşma Al Jazeera TV kanalında canlı olarak yayınlandı. Konuşmasında dünyada soğuk savaş döneminin güvenlik paradigmalarının değiştiğinden söz eden Yıldız, iklim değişimi günümüzde artık bir ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti. Bu sorunun işbirliği yapılmaması halinde Ortadoğu’daki bütün güvenlik ve ekonomik dengeleri altüst edebileceğini belirten Yıldız  sınıraşan su yönetimi konusunda da daha gerçekçi ,karşılıklı çıkarları önceleyen ,vizyoner yeni bir su diplomasisi ne ihtiyaç var dedi. Türkiye ve Irak’ın bugünün Ortadoğu’sunun yaşadığı su sorunlarını çözmek için işbirliği yapabilecek yegane iki ülke olduğunu belirten  Yıldız her iki ülke de bu işbirliğini kolaylaştırabilecek yeterli doğal kaynaklara sahipler dedi. Konuşmasında ,Ortadoğu’daki su sorunu konusunda  sadece suyun paylaşımı üzerinden yürütülecek müzakerelerle hiçbir sonuç alınamayacağını da belirten Hidropolitik Akademi Merkezi Başkanı Dursun Yıldız “Yenilikçi Bir Hidro Politika gerekli” vurgusu yaptı.. Yıldız “32 yıl önce Türkiye’nin bu konuda başlattığı işbirliği eksenli üç aşamalı plan önerisinin uygulanamamış olması bugün bölgenin su denklemi çözümünü zora sokmuştur ,Afrika’nın Nil Havzasında bile 90 yıldır akım verileri toplanırken Dicle ve Fırat’da hala  herbir ülke tarafından kabul edilen güvenilir akım verilerinin ortaklaşa toplanması ,kar ölçümlerinin ortaklaşa yapılması bile mümkün olmamıştır” dedi. Ortadoğu’da ülkeler arasında kaybolan güven ilişkisi de bunda önemli rol oynamıştır diyen Dursun Yıldız ancak İklim değişimi güven geliştirme sürecini beklemiyor,bu nedenle bölgede  artık sadece  nehir sularını  paylaşma arayışından  ekonomik işbirliğine geçiş projeleri üzerindeki arayışa yönelmek gerektiğini vurguladı. Bugün bizlerin alacağı akılcı ve uygulanabilir işbirliği kararları sadece bizi değil bölgede yaşama hakkı olan gelecek nesillerin de hayatını doğrudan ilgilendirecek  diyen Yıldız bu sadece Türkiye’nin değil tüm kıyıdaş ülkelerin yöneticilerinin , bilim insanlarının bu konuyla ilgili kuruluşlarının  taşıması gereken bir sorumluluktur vurgusunu  yaptı. Dursun Yıldız Iraklı önceki Tarım ve Sulama Bakanları ile (17 Ağustos 2018 İstanbul)     HPA News.      


Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.