"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

HPA Yuvarlak Masa Konferansı: “İklim Değişimine Karşı Temel Stratejik Hedef “ Düşük Karbon Ekonomisi” Olmalı”

HPA Yuvarlak Masa Konferansı: “İklim Değişimine Karşı Temel Stratejik Hedef “  Düşük Karbon Ekonomisi” Olmalı”  08 Temmuz 2018        HPA News Ankara- Su Politikaları Derneği’nin Yuvarlak Masa Konferansları serisi kapsamında  7 Temmuz 2018 tarihinde Derneğin Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya meslek odaları temsilcileri,üniversite öğretim üyeleri, enerji sektöründen uzmanlar katıldı.  SPD Başkanı enerji ve su politikaları uzmanı Dursun Yıldız’ın sunum yaptığı  bu interaktif yuvarlak masa toplantısına katkıda bulunmak üzere  alanlarında uzman kişiler davet edilmişti. Konferans-tartışmanın başında SPD Başkanı   Dursun Yıldız tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarının  dünya çapında gelişmesi  ve enerjide ve sera gazı salımında gelecek projeksiyonlarının ele alındığı bir sunum yapıldı.Sunumda aynı zamanda sera gazı salımında enerjinin büyük rolü istatistiki verilerle ortaya kondu.  Bu sunum süresince  yuvarlak masa konferansının katılımcıları sunumda öne çıkan konularda görüş ve önerilerini belirttiler. Toplantıda,  yaklaşık %70’i enerji üretimi kaynaklı olan sera gazı salımında tüm çalışmalara rağmen azalma olmadığı  ve bu nedenle iklim değişimine karşı mücadelenin tekrar sorgulanması gerektiği  de konuşuldu. Konferansa aşağıdaki sorulara yanıtlar aranarak devam edildi İklim değişimine karşı enerji sektöründe koyulan hedeflerin gerçekçi olmadığının da tartışıldığı  etkinlikte  düşük karbon ekonomisine geçişin önündeki engeller de ele alındı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok elektrik enerjisi talebini karşılamakta kullanıldığının belirtildiği toplantıda depolama teknolojisindeki gelişmelerin bu kaynakların geliştirilmesini hızlandıracağı ancak endüstrinin  ısı enerjisi talebini karşılamakta yetersiz kalabileceği belirtildi. Çinin CO2 salımının diğer ülkelere göre çok yüksek olması ve hızla artmasının ulusötesi firmaların Çin'de yaptıkları üretimden de kaynaklandığını belirten katılımcılar CO2 salımının kişi başına düşen değer olarak hesaplanmasının daha gerçekçi olacağını da ileri sürdüler Yapılan sunumda ve katılımcıların yaptıkları değerlendirmelerde  “İklim Değişimine Karşı Temel Stratejik Hedef “in  Düşük Karbon Ekonomisi” olması gerektiği,yenilenebilir enerji kaynaklarının ise bu hedefe ilerlemede önemli bir rol üstlenebileceği düşüncesi öne çıktı. Bazı kuruluşların ileri sürdükleri  %100 yenilenebilir enerjiye geçiş hedeflerinin gerçekçi olmadığı ,bu hedeflerin iklim değişimine karşı mücadelede tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin de konuşulduğu toplantıda enerjinin verimli kullanılmasının birincil öncelikli hedef olması gerektiği de vurgulandı. Özellikle OECD üyesi olmayan ülkelerde genel enerji ve elektrik enerjisi talebinde artış beklendiği ve bunun  yenilenebilir kaynaklarla   karşılanmasının güç olacağından da  söz edilen toplantıda Kuzey Buz denizinde,Orta Asya'da ,Doğu Akdeniz'de fosil kaynaklar için yapılan çalışmaların hızla devam ettiğine de dikkat çekildi. Bu toplantıda yapılan değerlendirmeler ve varılan sonuçlar  ,Su Politikaları Derneği Yuvarlak Masa İnteraktif Konferansının değerlendirme notları olarak yayınlanacak. SPD Yuvarlak Masa toplantısına katılanlar toplu halde   HPA News.      


Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 13 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 177 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 52670