"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI KARARLARI Açıklandı.

ORMANCILIK VE SU ŞURASI 2017 Şura, Türk kamu yönetimi geleneğinde kabul görmüş olan ve muhtelif dönemlerde toplanarak uygulama odaklı kararlar alan önemli bir istişare aracıdır. Kamu kurumlarının görev ve sorumlulukları ile alakalı konulardaki gelişmeler, yenilikler ve toplum talepleri dikkate alınarak ileriye dönük strateji ve politikalar ile karşılaşılan zorlukların çözümü çok katılımlı bir yaklaşımla şuralarda müzakere edilmektedir. Bakanlığımızın Kuruluş ve Görevlerini düzenleyen 645 sayılı KHK’ de “Ormancılık ve Su Şurası” Bakanlığın sürekli bir kurulu olarak kanuni nitelik kazanmıştır. Ormancılık ve Su Şurası 2017” nin 5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar’da toplandı. Şurada alınan kararlar Orman ve Su İşleri  Bakanlığına sunuldu.Bakanlık tarafından incelenen öneriler Kasım 2017'de bir rapor olarak yayınlandı. Ormancılık ve Su Şu Şurası. Ormancılık ve Su Şurası 2017’nin gayesi, ülkemizin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında milli politika ve stratejilerin geliştirilmesi ile küresel gelişim ve değişimlere uyum sağlanması maksadıyla yapısal, mevzuat, kaynak yönetimi, uygulama, izleme ve değerlendirme gibi konularda karşılaşılan problemlerin çözümü için görüş ve tavsiyelerin ilgili bütün taraflarca müzakere edilmesi ve uygulama odaklı kararların alınmasını temin etmektir. Şura hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi maksadıyla, Bakanlığımız merkezinde Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında ve ilgili birim temsilcilerinden oluşan Şura Yürütme Kurulu ve Şura Sekretaryası görevlendirilmiştir. Şuranın teknik çalışma konularının müzakere edileceği ve Bakanlığımızın görev sahaları ile ilgili konularda 18 adet Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Ormancılık ve Su Şurası’na muhtelif kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşan uzman, akademisyen ve yöneticiler katılmıştı. Şurada alınan  kararların, ülkemizin orman ve su kaynaklarının yönetimi ile ilgili politika, strateji ve faaliyetlerin planlanmasına ve uygulanmasına önemli katkılar sağlaması beklenmektir Su Şurasında alınan kararlar için tıklayınız ORMANCILIK VE SU ŞURASI KARARLARI 2017(3)      


Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 8 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 94 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 203440