ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

UNEP’in Salım Açığı 2017 Raporu: Daha çok çalışmak lazım.

  20 Kasım 2017 “Daha ileri, daha hızlı ve hep beraber” sloganı ile 6 Kasım-16 Kasım arasında  Fiji başkanlığında Almanya’nın Bonn şehrinde gerçekleştirilen  iklim zirvesinde bilim dünyasından gelen uyarılar ışığında insan kaynaklı iklim değişikliği ile mücade için birçok konu ele alındı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) geçtiğimiz günlerde yayımladığı “Salım Açığı 2017” adlı rapora göre uluslararası müzakereler ve Paris Anlaşması kapsamında ülkelerin masaya koyduğu taahhütler iklim değişikliği ile etkin mücadele için hala çok yetersiz. 23 ülkeden 43 farklı kurumun ve yüze yakın bilim insanının katkı koyduğu raporun ana mesajı: İklim değişikliği ile mücadele için acilen daha fazlası lazım. UNEP’in  Salım Açığı 2017  Raporu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) amaçlarına ulaşma bağlamında küresel ilerlemeyi bilimsel bir gözle değerlendiriyor. Rapor aynı zamanda Paris Anlaşması ile yeniden şekillenen iklim değişikliği rejiminin artık sembolikleşmiş küresel sıcaklık ortalamasındaki artışı en fazla 2°C’de (ve dahi 1.5°C’ye olabildiğince yakın) durdurabilme hedefine ulaşılması için ne kadar azaltım yapılması gerektiğine de odaklanıyor. 2017 raporunda aşağıdaki bulgular öne çıkmış(3);
  1. Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılabilmesi için ivmelenmiş kısa dönemli eylemlerine ve güçlendirilmiş daha uzun vadeli ulusal taahhütlere ihtiyaç var. Rapor, pratik ve maliyet etkin çözümlerin halihazırda var olduğunun altını çiziyor.
  2. Rapora göre Paris Anlaşması bağlamında başlayacak Kolaylaştırıcı Diyalog ve Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıların (NDC) 2020 yılındaki revizyonu 2030 salım açığının kapatılması için son şanslar olabilir.
  3. Enerji ve endüstriden kaynaklanan küresel CO2 emisyonları 2014’ten bu yana sabit kalırken kümülatifte sera gazı emisyonları yavaşça artmaya devam ediyor.
  4. Rapora göre böyle giderse küresel seragazı emisyonları 2020 yılında 2°C ve 1.5°C hedefleri için olması gereken seviyenin üzerinde olacak ve 2030’da bu hedeflerden geri dönülemeyecek şekilde sapmış olabiliriz.
  5. Koşullu ve koşulsuz Ulusal Katkıların tamamının gerçekleştirildiği göz önüne alındığında dahi 2030’daki salım açığı 2°C hedefi açısından 11-13.5
GtCO2e, 1.5°C hedefi açısından ise 16-19 GtCO2e olacak (Şekil 1).
  1. Raporda pek çok G20 ülkesinin ulusal taahhütlerini gerçekleştirebilmeleri için hali hazırdakilere ek yeni politikaları hayata geçirmesi gerekiyor.
  2. Devlet dışı aktörlerin (sivil toplum, yerel yönetimler, şirketler, üniversiteler, STK’lar vb.) salım açığını kapatmada hatırı sayılır rol oynayabilirler.
  3. Raporda ısrarla 2030 öncesindeki iklim eyleminin önemi üzerinde duruluyor.2018’deki Kolaylaştırıcı Diyalog sürecinin bu konuya dair ülkelerin ihtiyaçlarına yanıt vermesinin olmazsa olmaz olduğu belirtiliyor
Kaynaklar
1-http://www.dw.com/tr/küresel-ısınmayla-mücadelede-önemli-adım/a-36050156
2-https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market-based-measures.aspx
3- Arif Cem Gündoğan 2017 “Yetmiyor: İklim Değişikliği ile Etkin Mücadele için Daha Fazla ve Daha Hızlı Azaltım Şart”İklim Postası 6 Kasım 2017.www.iklimpostasi.org
 


Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.