"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

2.Ormancılık ve Su Şurası Toplanıyor (5-7 Mayıs 2017-Afyonkarahisar )

Ormancılık ve Su Şurası 2017 ” 5-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecektir.  Dört yılda bir gerçekleşen Ormancılık ve Su Şurası 2017’nin gayesi, ülkemizin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında milli politika ve stratejilerin geliştirilmesi ile küresel gelişim ve değişimlere uyum sağlanması maksadıyla yapısal, mevzuat, kaynak yönetimi, uygulama, izleme ve değerlendirme gibi konularda karşılaşılan problemlerin çözümü için görüş ve tavsiyelerin ilgili bütün taraflarca müzakere edilmesi ve uygulama odaklı kararların alınmasını temin etmektir.
Şura hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi maksadıyla, Bakanlığımız merkezinde Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında ve ilgili birim temsilcilerinden oluşan Şura Yürütme Kurulu ve Şura Sekretaryası görevlendirilmiştir. Şuranın teknik çalışma konularının müzakere edileceği ve Bakanlığımızın görev sahaları ile ilgili konularda 18 adet Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Ormancılık ve Su Şurası’na muhtelif kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşan uzman, akademisyen ve yönetici katılacaktır. Şurada alınacak muhtemel kararların, ülkemizin orman ve su kaynaklarının yönetimi ile ilgili politika, strateji ve faaliyetlerin planlanmasına ve uygulanmasına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. 1.Ormancılık ve Su Şurası 2013  21-23 Mart 2013 tarihlerinde Ankara’da toplanmıştı. Bu şuradan önce şuranın teknik çalışma konularının müzakere edileceği ve Bakanlığın  görev sahaları ile ilgili konularda 11 adet Çalışma Grubu oluşturulmuştu.
Kaynak: http://sura.ormansu.gov.tr/sura/AnaSayfa.aspx?sflang=tr Daha  fazla bilgi için http://sura.ormansu.gov.tr/sura/anasayfa2013.aspx?sflang=tr#


Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 15 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 566 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 67874