ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

Dursun Yıldız TEMA 'da Yerel Yönetimler ve Su'yu anlattı

SPD Başkanı ve TEMA Bilim Kurulu Üyesi Dursun Yıldız : Yerel Yönetimler Suya Nasıl Bakmalı

 

TEMA Ankara İl Temsilciliği tarafından Dünya Su Günü etkinliği kapsamında 20 Mart 2024 tarihinde  düzenlenen konferansta TEMA Bilim Kurulu üyesi ,su politikaları uzmanı ve su politikaları derneği başkanı Dursun Yıldız konuştu.

TEMA  Ankara İl temsilciliğinde gerçekleşen etkinlikte Dursun Yıldız yerel yönetimlerin su yönetiminde üstlendikleri önemli görevler üzerinde durdu ve bu alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda açıklamalar yaptı.

 

Konuşmasında Büyükşehirlerin su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüklerinin Türkiyede 26 milyon abone ile 66,5 milyon nüfusa su temini ve atıksu arıtımı ve yağmursuyu uzaklaştırma konularında hizmet verdiğini belirten Yıldız bu kurumlarla ilgili SUEN tarafından yapılan Mukayeseli  Performans Değerlendirmesi çalışmalarının  sonuçlarını açıkladı

Doğal Çevreci ve Sosyal Su Politikalarının  ;

Kamu Hizmeti Anlayışını Önceleyen,

Planlı,

Doğal Çevre İle Uyumlu,

Şeffaf,

Katılımcı,

Sistem Yaklaşımlı,

Suyu Ticari Bir Mal Olarak Görmeyen,

Yeterli Ve Temiz Suya Ulaşımı Bir Canlı Hakkı Olarak Kabul Eden,

Enerji-Tarım Ve Çevre Politikalarıyla İlişkili

Toplumcu-Gerçekçi-Yenilikçi Ve Uygulanabilir politikalar olması gerektiğini belirten Dursun Yıldız  Kamu Hizmeti nedir konusunda bilgiler verdi.

Su Hizmetlerin Kamu hizmeti tanımı içinde yer alan hizmetlerden olduğunu belirten Dursun Yıldız “ancak kamu hizmeti hizmetinin sınırları esnektir Bir diğer deyişle genişlemeye ve daraltılmaya açıktır, Bu sınırlar ancak Sosyal Devlet tanımı çerçevesinde oldukça geniştir.

Sosyal devlet anlayışından uzaklaşıldıkça daralır.BBu nedenlebir hizmetin kamu hizmeti olup olmadığının belirlenmesi hukuksal ya da, teknik bir konu olmaktan çok politiktir “ dedi.

 Bu nedenle Su hizmetlerinin  ancak bu hizmeti “politik olarak sosyal hizmet anlayışı ile ele alan yönetimlerce“ bir kamu hizmeti olarak verilebileceğini belirten Yıldız, bunun alternatifi su hizmetleri yönetiminin özelleşmesi ve suyun ticarileşmesidir” açıklamasını yaptı.

 

SUEN’in HAZİRAN 2022 Raporundan İstatistiki veriler de Paylaşan Yıldız halen Büyükşehirlerin Su ve kanalizasyon idareleri arasında

Su Master Planı olmayan İdare  sayısının 21 , AR- GE birimi olmayan idare sayısının 21,

arıtılmış atıksularını kullanmayan idare  sayısının 23,  gideri gelirini aşan idare sayısının ise  16, şebekelerdeki ortalama kayıp kaçağın %40  olduğunu belirterek  bu kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Konuşmasında iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini de ele alan Dursun Yıldız bu konuda 2040 yılında birçok nehir havzamızda su açığı beklendiğini ve bunun sektörel su tahsislerinde önemli sorunlar yaratacağını dile getirdi.

Yerel yönetimlerinin  sorumluluklarının su temininin yanısıra atıksu arıtma ve yağmur suyu toplama ve uzaklaştırma olduğunu da belirten Yıldız bu konudaki hizmette oluşan aksamaların doğal çevreyi bozduğunu belirtti.  Özellikte tarımsal sulamada kullanılan arıtılmış atıksuların yeterli arıtılmaması dezenfekte edilmemesi  nedeniyle sorunlar yaratabileceğini belirtti. Ankara Tatlar atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin hızla arttırılması gerektiğini belirten Yıldız bu durumun devam etmesi halk sağlığını tehdit edebilir dedi.

Kentlerde ani seller’in yönetimi ve yeşil altyapı tasarımlarından da söz eden Yıldız su ve çevreye uyumlu meydan tasarım örnekleri verdi.

Dursun Yıldız konuşmasının sonunda  Yerel Yönetimler suya nasıl bakması gerektiğini ;

“Akılcı, Planlı, Verimli, İnsan hakkı olarak, Kamu hizmeti olarak,  Doğaya saygılı, Önce eldeki mevcudu en verimli kullanacak şekilde,  Su gelirlerini su yatırımları için kullanarak, Suyu popülist politikaya ve gündelik siyasi çıkarlara alet etmeden, Su ve çevre sağlığını birlikte ele alarak, Su havzalarını mutlak koruma anlayışı ile bakmalı “şeklinde açıkladı.

Su yönetimi ve su kullanımı anlayışımızda radikal bir düşünce değişikliğine gitmemiz gerektiğini belirten Dursun Yıldız bu konuda yasal düzenleme ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarının daha fazla gecikmemesi gerektiğini belirtti.

 

Dursun Yıldız’ın sunumu için lütfen tıklayınız

/uploads/editor/files/Yerel%20Y%C3%B6netimler%20Suya%20Nas%C4%B1l%20Bakmal%C4%B1%20.pdf

 

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış