ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

Dursun Yıldız NTV'de 15 Aralık 2023 Saat: 21:00

Dursun Yıldız  NTV'de 15 Aralık 2023 Saat: 21:00 

 

 

DURSUN YILDIZ KİMDİR 

Dursun Yıldız -İnş Müh Su Politikaları Uzmanı-Özgeçmiş 

Dursun Yıldız

 İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı. Akademisyen, Yazar

 

 

 

Halen Ankara’da bir sivil toplum ve düşünce kuruluşu olan Su Politikaları Derneği ve ona bağlı merkezlerden Hidropolitik Akademi Merkezi’nin başkanlığını yapmakta. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olduk-tan hemen sonra DSİ Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı. Önce DSİ’nin Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığında uygu-lamalı araştırmalar yaptı. Bu dönemde ABD ve Hollanda’da 2 yıla yakın lisans sonrası eğitim ve mesleki uygulama eğitimi aldı. DSİ’ deki görevini daha sonra planlama ve yatırımcı daire baş-kanlıklarında yönetici olarak sürdürdü. Bu süre içinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde ve Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Uluslararası Su Kaynakları Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi.

 

Uluslararası ilişkilere ve stratejik planlamaya duyduğu ilgi onu Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma Uygula-ma Merkezinde (ATAUM) AT Uzmanlık ve Uluslararası ilişkiler diploma kurslarına yönlendirdi. Aynı dönemde Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde yüksek lisans eğitimine başladı.

 

O yıllarda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasında ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinde ikinci başkanlık görevlerinde bulunurken bu meslek kuruluşlarının uluslararası alan-da muadili organizasyonlarla ilişkilerini geliştirdi. 2007 yılında 25 yıllık DSİ Genel Müdürlüğü’ndeki çalışma hayatını noktalarken, halen başında olduğu Su ve Enerji alanında Müşavirlik-Mühendislik hizmeti veren şirketinin kuruluşunu gerçekleştirdi.

 

20 yıl önce Akdeniz’de Su Sorunları üzerine yüksek lisans tezini yazarken Akdeniz’in hareketli tarihini detaylı olarak ince-ledi. Bu inceleme hem tez çalışması için hem de daha sonra Akde-niz konusunda yapacağı çalışmalar için çok önemli bir başlangıç ve temel oluşturmuştu. Sonra Akdeniz üzerine 3 kitap daha yazdı.

 

Türkiye Ziraatçılar Derneği tarafından Su Politikaları konusundaki araştırmaları nedeniyle “2008 yılı Başarı Ödülü’ne”, 2015 yılında ise Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birli-ği’nin Bilim ödülüne layık görüldü. Çekmeköy Rotary Kulübünün Başarı ve Meslekte Üstün Hizmet ödülüne ise 2021 yılında layık görüldü.

 

Dursun Yıldız TEMA Bilim Kurulu üyesi olup, çeşitli vakıfların eğitim programında dersler, üniversitelerde, sivil toplum kuruluşlarında konferanslar veriyor, radyo ve TV programlarına katılıyor.

Yurtiçi ve Yurtdışında su, enerji, gıda ve çevre güvenliği konularındaki toplantılara katılmayı ve Su ve Enerji Jeopolitiği, Hidropolitik, Su Diplomasisi konularında yazmayı sürdürüyor.

 

Su ve Toprak Yönetimi, Su Güvenliği, Su Sorunları, Orta Asya Suları, Orta Doğu Suları, Su Savaşları gibi konularda 15 adet kitabı ve çok sayıda rapor ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalesi var. Dursun Yıldız, Uluslararası Su Yönetimi ve Diplomasisi dergisinin de editörlüğünü yapıyor.

 

DURSUN YILDIZ ÖZGEÇMİŞ PDF 

/uploads/editor/images/Dursun%20Y%C4%B1ld%C4%B1z%20%C3%96zge%C3%A7mi%C5%9F%202023-%20%20Dursun%20Y%C4%B1ld%C4%B1z%20Kimdir%20-Dursun%20Y%C4%B1ld%C4%B1z%20Su%20Politikalar%C4%B1%20Uzman%C4%B1%20.pdf

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış