ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

SPD 'den Yeni "Sulama Oranımız" Raporu

4 Eylül 2022 

Su Politikaları Derneği Sulama Tesisine Sahip 1,5 Milyon ha Arazimiz Neden Sulan(a)mıyor ? konulu bir rapor hazırladı 

Raporda düşük sulama oranımız ve nedenleri ele alındı. 

                                                                  

RAPOR HAKKINDA

Su Politikaları Derneği olarak 2015 yılından bu yana  ülkemizin su kaynaklarının korunması ve en verimli, planlı bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için bilgiye dayalı analizler yapıyor ve raporlar hazırlıyoruz.

Artan nüfus, iklim değişikliği  etkisi ve dünya gıda pazarında etkili olan Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat gibi jeopolitik riskler , son dönemde ülkelerin Gıda Güvencesi sağlama arayışlarını  gündemin üst sıralarına taşımıştır.

Bu dönemde Türkiye de gıda güvencesi konusunda kısa ve orta vadede sorunlarla karşılaşmamak için çeşitli önlemleri  uygulamaya koymaktadır.

Gıda güvencesini sağlamaya yönelik Tarım Politikalarının sulama yönetimi politikalarıyla koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde gıda güvencemizin sağlanmasına yönelik atılması gereken adımlar arasında sulama randımanı  ve sulama sistemi mevcut  tarım alanlarındaki sulama oranlarımızı arttırmaya yönelik çalışmalar da önem kazanacaktır.

Bu kapsamda bu raporda özellikle; sulamaya açılan alanla sulanan alan arasındaki oran olan “Sulama Oranımız” ele alınmış ve bu oranın arttırılmasına yönelik olarak farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.

Türkiye’de yeni tarım arazileri   modern sulama sitemleri ile sulamaya açılmaktadır. Mevcut sulama tesislerinin yenilenmesi ve modern sulama sistemlerine dönüştürülmesi de DSİ Genel Müdürlüğü tarafından  bir program dahilinde yürütülmektedir.

Türkiye, kişi başına kullanılabilir su potansiyeline  bakıldığında, su stresi yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle suyun daha etkin  ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi  önemlidir. Bu kapsamda suyun yaklaşık %75’inin kullanıldığı tarımsal  sulamalarda su kayıplarının önüne geçilerek sulama randımanının ve  sulama oranlarının arttırılması önem ve öncelik taşımaktadır.

Bu kapsamda sulamada modern sistemlere geçiş uygun finansal modellerle teşvik edilerek hızlandırılmalıdır. Ayrıca  mevcut bazı  sulama tesislerinin SULAMA ORANLARINDAKİ düşüklük kapsamlı bir şekilde ele alınıp atıl durumdaki bu potansiyel harekete geçirilmelidir.

DSİ Faaliyet raporunda “DSİ’ce işletmeye açılan sulamalardaki üretim değeri sulamadan önceki duruma göre yaklaşık 5 kat artmıştır. Sulamaya açılan 6,85 milyon hektar arazide uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle tarım yapılması durumunda takriben yıllık 60 milyar TL zirai gelir artışı sağlanması mümkündür.” Denmektedir. Bu açıklama sulama oranında sağlanacak artışın çok büyük ürün verimliliği ve gelir artışı sağlayacağı açıktır.

Özet olarak ;gıda güvencemizin sağlanmasında  mevcut ve inşa edilecek sulama tesislerinden optimal faydayı elde etmek öncelikli amaç olmalıdır. Bu nedenle  bitki kök bölgesine bitki su ihtiyacı kadar su verilmesi ve  sulama alanı içerisinde sulanmayan alanların en aza indirilmesi STRATEJİK VE ÖNCELİKLİ bir hedef olmalıdır.

Tarım ve Orman Bakanı Sn. Vahit Kirişçi 8 Mart 2022 tarihinde yaptığı açıklamada Türkiye’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği tarım politikası ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı.

“Boş olan ekilmemiş alanları, yüzde 75'ini hibe ettiğimiz tohumluklarla teşvik edeceğiz. İnşallah amacımız bu yıl burasının asgariden 1 milyon hektarlık kısmını üretimle yeniden buluşturmak, kazandırmak istiyoruz.”

Bu açıklamada en az 1 milyon ha arazinin  tarımsal üretime açılacağı yer almaktadır. Bazı hazine arazileri de dahil yeni  arazilerin tarımla buluşturulması  düşünülürken, sulama sistemi mevcut olan  ancak sulu tarım yapılmayan arazilerin de dikkate alınarak değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Bu rapor bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.  Ülkemizin gıda güvencesi sağlama konusunun  gündemde olduğu bu dönemde raporumuzun faydalı olmasını umuyoruz.

Saygılarımızla

Dursun Yıldız -Ankara 1 Eylül 2022    Başkan

rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız

/uploads/editor/images/Sulama%20Oran%C4%B1%20Raporu-Su%20Politikalar%C4%B1%20Derne%C4%9Fi%20(2).pdf

 

 

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış