ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

 TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Raporu:

 

Evsel,Endüstriyel,Tarımsal atıksulara ileri biyolojik arıtma uygulanmalı

6 Nisan 2022

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj kâbusu için rapor hazırlandı, müsilajın nedeni açıklandı. TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, 400 sayfalık raporunu Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a sundu. Raporda müsilaja neden olan faktörlerin yanında kontrolü ve önlenmesine ilişkin öneriler yer aldı. "Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumunda en önemli faktör sudaki besin maddeleri oranının artmasıdır" denilen raporu hazırlayan komisyon başkanı Mustafa Demir, biyolojik arıtma tesislerinden geçmeden Marmara Denizi'ne atık su verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

'EYLEM PLANI ETKİN ŞEKİLDE UYGULANMALI'

Müsilajın kontrolü, önlenmesi ve bir daha benzeri çevre sorunlarının yaşanmaması için; kentsel, endüstriyel, tarımsal ve denizcilik gibi faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin tespit edilmesi gerektiği; kirlilik kaynaklarının etkisinin ve kirlilik yükünün azaltılması amacıyla da eğitim ve farkındalık çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, “ 22 Maddelik Eylem Planı kapsamında hazırlanan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı'nda yer alan faaliyet ve alt faaliyetler, ilgili ve sorumlu kurumlar tarafından belirtilen süreler içerisinde hassasiyetle uygulanmalıdır." denmiştir.

 

ATIK SU YÜKÜ AZALTILMALI'

Raporda ayrıca hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacı, gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı kullanım ve oluşan kirlilik nedeniyle yaşanan sorunların atık su yönetiminin önemini ortaya koyduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
" Arıtılmış evsel atık suların sanayide, park, bahçe ve yeşil alan sulamalarında kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Kullanılmış suların tekrar kullanılması hakkında yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Gri suyun yeniden kullanımı yasal düzenlemelerle teşvik edilmelidir."

'ATIK SULAR İLERİ BİYOLOJİK ARITMAYA TABİ TUTULMALI'

Raporda Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş atık suların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirmek için farklı arıtma yöntemleri kullanıldığı ve bu konunu su kaynaklarının korunmasında önem arz ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bu kapsamda tüm evsel ve endüstriyel atık sular ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmalı, arıtma tesislerinde su geri kazanımı sağlanmalı, Marmara Denizi’nin azot-fosfor yükünü azaltmak öncelikli tedbir olmalıdır.

 

TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Raporda, tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesiyle ilgili de şu ifadelere yer verildi:
"Marmara Denizi’nde müsilaj oluşumunda en önemli faktör sudaki besin maddeleri (azot, fosfor) oranının artmasıdır. Bitkisel üretim amacıyla bitkinin ihtiyacından fazla verilen kimyasal gübreler ve hayvancılık işletmelerinde uygun depolanmayan hayvansal dışkılar ve silaj suları içerisinde bulunan besin maddeleri yüzey akışı ile yer üstü sularına, sızma yolu ile yer altı sularına karışarak kirlilik oluşturmaktadır. Zirai faaliyetlerde arazi yönetimi, gübreleme yönetimi teknikleri ile birlikte damla sulama sistemlerine geçilerek tarımsal gübre kullanımı kaynaklı kirleticilerin akarsulara geçişi sınırlandırılmalıdır." 

KOMİSYON BAŞKANI DEMİR: MÜSİLAJIN ÜÇ SEBEBİ VAR ;

Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, müsilaja neden olan üç tane temel etken olduğunu belirterek, "Bir tanesi küresel ısınma nedeniyle suyun ısınması. İkincisi Marmara Denizi'nin jeolojik yapısı nedeniyle durgun bir suya sahip olması. Üçüncüsü Marmara Denizi'ni asıl kirletenler insan odaklı. Bunlara baktığımızda en çok kirleticiler kentsel atıklar. Gemilerin bıraktığı balast suları var, kötü tarım uygulamaları münasebetiyle gübreleme ve onun artıklarının denize ulaşması ama bunların hepsinin içerisinde asıl kirleticiler insan odaklı kirleticiler" dedi.

Marmara Denizi'nin etrafında 5'i büyük şehir olmak üzere 7 il olduğunu ve biyolojik arıtma olmadan bu illerden Marmara Denizi'ne su verilmemesi gerektiğini kaydeden Demir, "Marmara'ya 7.5 milyon metreküp atık su veriliyor. Bunun yüzde 76'sı İstanbul odaklı. Her ne pahasına olursa olsun artık İstanbul'un ileri biyolojik arıtma tesislerinden geçmeden Marmara Denizi'ne su vermemesi lazım. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yasal çalışmaların alt yapısına başlandı. Hedefimiz, Marmara Denizi'ne atık suların verilmemesi" diye konuştu. 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış