ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

İçme Suyu Sistemlerinde Su Kayıplarının Azaltılmasına Yönelik İş Termin Planı Genelgesi Yürürlüğe Girdi.

 

6.10.2021 / GÖSTERİM SAYSI : 3784 / ARŞİV

​8/5/2014 tarihli ve 28894 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %30, 2028 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %35, 2028 yılına kadar en fazla %30, 2033 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine indirmekle yükümlüdürler.

Belediyelerin su kayıpları, yıllık raporlamalar vasıtası ile Bakanlığımızca takip edilmektedir. Bu raporlar neticesinde çoğu belediyenin su kayıp oranlarının hâlihazırda hedef oranlara yaklaşamadığı ve hatta su kayıplarını azaltma maksatlı mevcut durum tespitinin ve hedefe ulaşmak için gerekli çalışmaların planlamadığı görülmektedir.

Bu doğrultuda; su kaybı oranlarının %25 ve altı (teknik ve ekonomik olarak azaltılabilecek en düşük seviye) seviyelere indirebilmeleri için ilgili idareler tarafından gerekli planlamaların yapılabilmesi ve bu planlamanın taahhüt altına alınmasını teminen 2021-47 sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir.

Genelge ile 2022 yılı Şubat ayı sonuna kadar büyükşehir ve il belediyeleri tarafından EK-1'de,  ilçe ve belde belediyeleri tarafından ise EK-2'de yer alan İş Termin Planlarının, akabinde büyükşehir ve il belediyelerinin 2023 yılı Şubat ayı sonu;  ilçe ve belde belediyelerinin ise 2028 yılı Şubat ayı sonuna kadar iş termin planlarında yer alan eylemlerin detaylarını içeren ve EK-3'de yer alan İş Termin Planı Detay Rapor Formatının Bakanlığımıza sunulması ve takip eden 5 yıl içerisinde gerekli çalışmaların tamamlanması gerekmektedir. Yapılacak çalışmaların her bir  adımı  için Ek-4'de  yer  alan  İçme  Suyu  Sistemlerindeki  Su Kayıplarının Azaltılmasına Yönelik Eylemlere İlişkin Kılavuz dikkate alınacaktır.

 

İçme Suyu Sistemlerinde Su Kayıplarının Azaltılmasına Yönelik İş Termin Planı Genelgesi ve eklerine ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayınız

İçme Suyu Sistemlerinde Su Kayıplarının Azaltılmasına Yönelik İş Termin Planı Genelgesi.pdf

EK-1 İş Termin Planı (Büyükşehir ve İl Belediyeleri).pdf

EK-2 İş Termin Planı (İlçe ve Belde Belediyeleri).pdf

EK-3 İş Termin Planı Detay Rapor Formatı.pdf

EK-4 İçme Suyu Sistemlerindeki Su Kayıplarının Azaltılması Eylemlerine Yönelik Kılavuz.pdf

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 11 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 46 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 267532