ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

 Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi İle Su Politikaları Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile Dursun Yıldız SPD Haber- 13 Haziran  2016 tarihinde T. C. Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi İle Su Politikaları Derneği Arasında işbirliği protokolü imzalandı. Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde düzenlene toplantıda  protokole imzaları Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi  Başkanı Prof. Dr Mehmet Seyfettin Erol ile Su Politikaları Derneği  Başkanı Dursun Yıldız attı . 10 Protokol imza toplantısına Su Politikları Derneği Genel Sekreteri Riza Gökhan Özkut ile Genel Saymanı Ertuğrul Keskin de katıldı Protokol; karşılıklı çıkar ve faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayalı araştırma programlarının, mesleki eğitim ve geliştirme programlarının ve diğer işbirliğine dayalı faaliyetlerin ve yardımların desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla  Taraflar arasındaki ilişkileri geliştirmek gibi amaçlarla T.C. Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (GSAM) ile Su Politikaları Derneği (SPD)  arasında yapılacak iş birliği alanlarını düzenliyor 22 Sözkonusu Protokolün amaçları doğrultusunda taraflar aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecekler
  1. Stratejik araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri konusunda genel işbirliği yapmak,
  2. Başta eğitim konularında olmak üzere çeşitli hususlarda projeler hazırlamak ve bu alanlarda bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak,
  3. İlgi alanları dahilinde, staj, kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, atölye çalışması gibi akademik faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetlerde ev sahipliği yapmak,
  4. Araştırma faaliyetleri, burs ve fon ayırma, teknoloji transferi ve araştırma yayınlama, kurumsal gelişim programları, sektör ilerleme raporları, meslekiçi  eğitim ve kurs programlarının geliştirilmesi,
4
  1. Bu protokol çerçevesinde yapılacak çalışmalar sonucunda oluşacak bilgi ve deneyimlerin ışığında ortak makaleler, raporlar ve benzeri metinler hazırlamak ve yayımlamak,
  2. Tarafların her ikisine de fayda sağlayacak diğer faaliyetler.
  Protokolün imzalanması sonrasında her iki başkan da birlikte yapacakları projeler ile bazı alanlardaki eksiklikleri tamamlayacaklarını ifade ettiler.   7    
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış