ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

25 HAVZADA HAVZA İZLEME’nin  PROGRAMI  Tamam   Ülkemizde yerüstü ve yeraltı sularında alıcı ortam kalitesinin izlenmesine ilişkin hususlar, AB Mevzuatına uyum sağla- ma süreci dâhilinde Su Çerçeve Direktifi Madde 8 ve Ek-5 gereklilikleri kapsamında ele alınmaktadır. Su Çerçeve Direktifi’nin ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılması kapsamında “Yüzeysel Sular ve Yer Altı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” 11.02.2014 tarih ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile Su Çerçeve Direktifi’nin Madde 8 ve Ek-5 hükümleri ulusal mevzuatımıza tamamen aktarılmıştır.  Yönetmeliğin ana hedefi İzleme Programlarının hazırlanarak Ulusal İzleme Ağının oluşturulması ve elde edilen verilerin Ulusal Su Bilgi Sistemi’nde toplanmasıdır. Yönetmelik kapsamında, su kalitesinin ortaya konması ve mevcut durumun iyileştirilmesi maksadıyla izleme çeşitleri,  izleme noktaları, izlenecek parametreler ve izleme sıklıklarını içeren İzleme programlarının oluşturulması görevi Su Yönetimi  Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 78 Bu çerçevede,6 havzada (Doğu Karadeniz, Fırat-Dicle, Aras, Van, Kızılırmak ve Çoruh havzaları) İzleme Programları taslak olarak hazırlanmıştır.  Taslak İzleme Programlarına nihai halin verilmesi amacıyla ilgili havzalarda paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantılar neticesinde hazırlanmış olan İzleme Programlarının nihai hali,2016 yılında su kalitesi izleme çalışmalarına başlanılmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Böylece Ülkemizin bütün havzalarında İzleme Programları tamamlanmıştır. Kaynak: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Bülteni Cilt :2 Sayı : 10
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış