ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

  AB ESEI Programı kapsamında desteklenen “Türkiye'nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”nin temel gayesi, ülkemizde yeraltı suyu yönetimi konusunda Avrupa Birliği gerekliliklerinin yerine getirilmesidir. Proje ile; Yeraltı Suyu Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi’nin yeraltı suyu ile ilgili uygulama adımlarının gerçekleştirilmesi için bu konudaki kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve Sakarya ve Akarçay havzalarında ilgili direktiflerin uygulanması hedeflenmektedir. Proje süresi 2 yıldır.   “Türkiye'de Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi, yeraltı sularının miktar ve kalitesinin eş zamanlı olarak ele alınacağı ve “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”in hükümlerinin birebir uygulanmasını sağlayacak ilk proje olması itibariyle önem taşımaktadır.   Türkiye'nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi ile;
  • Kurumların, YAS yönetimine ilişkin idari ve teknik kapasiteleri incelenip eksiklikler ve ihtiyaçlar ortaya konacak,
  • Yeraltı Suyu Direktifi, Su Çerçeve Direktifi’nin ilgili hususları, rehber dökümanlar ve teknik raporlar ışığında bir eğitim programı hazırlanacak ve bu eğitim programı dahilinde eğitimler gerçekleştirilecek,
  • Ülkemiz koşullarını dikkate alan rehber dökümanlar oluşturulacak,
  • Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin yeraltı suyu yönetimine ilişkin tecrübeleri ve deneyimleri paylaşılacak,
  • Akarçay ve Sakarya Havzaları’nda Yeraltı Suyu Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi’nin yeraltı suyu ile ilgili uygulama adımları olan yeraltı suyu kütleleri belirlenecek, risk altındaki yeraltı suyu kütleleri belirlenecek, eşik değerler ortaya konarak yeraltı suyu kütlelerinin miktar ve kalite açısından durumları değerlendirilecek, tedbirler programı oluşturulacaktır.
  • YAS Direktifi (2006/118/EC) ve Su Çerçeve Direktifi’nin ilgili hükümlerinin Sakarya ve Akarçay Havzalarında uygulanabilmesi için gerekli olan yatırım ihtiyacı belirlenecektir.
“Türkiye'nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”nin Açılış Toplantısı 08.03.2016 tarihinde yapılmıştır.  
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış