ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI SÜRÜYOR !

İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI SÜRÜYOR ! 20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında; Mersin, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Manisa, Kütahya, Aydın, Muğla, Denizli, Kırşehir, Malatya, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Konya, Kayseri, Bilecik ve Yozgat İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının 2016 yılı 1. Toplantıları gerçekleştirildi.   Mersin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 Yılı 1. Toplantısı 17 Şubat 2016 tarihinde Mersin Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Mersin Vali Yardımcısı Sayın Süleyman DENİZ’in başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya DSİ 67. Şube Müdürü Mehmet GÜNEŞ ve 56 üyeden oluşan Mersin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Mersin Vali Yardımcısı Sayın Süleyman DENİZ’in açılış konuşmasının ardından hazırlanan gündeme uygun olarak gerçekleşen toplantıda; DSİ 67. Şube Müdürlüğü İşletme Başmühendisi Sayın Adnan ERSEN tarafından “Mersin İli Doğu Akdeniz ve Seyhan Havzaları Taşkın Koordinasyonu” konulu sunum, Mersin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Kadir İNCEPALA tarafından “Doğu Akdeniz ve Seyhan Havzaları Koruma Eylem Planları” konulu sunum ve Çevre Sağlığı Şube Mü- dürü Sayın Dr. Fatih ÖZ tarafından “Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü” konulu sunum gerçekleştirildi. MESKi Genel Müdürlüğü yetkilisi Sayın Dr. Zafer ÖZER tarafından Mersin-Çamlıyayla ve Sebil İlçeleri Atıksu arıtma Tesisi Projeleri ve Mersin-Toroslar-Gözne ve Ayvagediği mahalleleri ile Mersin-Erdemli-Yenice, Tömük ve Arpaç bahşiş mahalleleri kanalizasyon projesi yapım işi sorunları gündeme getirildi. Koordinasyon Kurulu Başkanı ve üyelerin salt çoğunluğuyla gündem konularına ilişkin kararlar alınarak toplantı sonlandırıldı.  57  Amasya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 23 Şubat 2016 tarihinde Amasya Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Amasya Valisi Sayın Halil ÇOMAKTEKİN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Amasya İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu’nda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Toplantıda ilk olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli Sayın T. Fikret GİRAYHAN tarafından Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı’na ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra, DSİ 73. Şube Müdürü SayınTurgut YORULMAZ “Yeşilırmak Nehri’nde Görülen Bulanıklığın Muhtemel Nedenleri ve Çözüm Önerileri” konulu Komisyon çalışmasına ilişkin özet bilgi sundu. Sunumların ardından, kurul üyelerinin soru, görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip toplantı Kurul Başkanı Sayın Halil ÇOMAKTEKİN tarafından sonlandırıldı. Balıkesir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1. Toplantısı 24 Şubat 2016 tarihinde Balıkesir Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Balıkesir Vali Yardımcısı Sayın Bayramali KÖSE Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, DSİ 25. Bölge Müdürü Sayın Erol ŞENÖZ ile kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğünde Görevli Su Ürünleri Mühendisi Sayın Turgay ARASAN tarafından Balıkesir ilinde gerçekleştirilen su kalitesi ve izleme çalışmalarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi yapıldı. Balıkesir Vali Yardımcısı Sayın Bayramali KÖSE ve DSİ 25. Bölge Müdürü SayınErol ŞENÖZ’ün konu ile ilgili de- ğerlendirmelerini takiben, kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı ve bir sonraki toplantının gündemi belirlenerek toplantı sonlandırıldı. 58 Eskişehir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 2. Toplantısı 25 Şubat 2016 tarihinde DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Eskişehir Vali Yardımcısı Sayın Cafer YILDIZ’ın Başkanlığında yapılan toplantı, DSİ 3. Bölge Müdürü Hayrettin BAYSAL ve Eskişehir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Eskişehir Vali Yardımcısı Sayın Cafer YILDIZ’ın toplantılarda katılımcı ve su konusunda çözüm odaklı olunması gerektiğini belirttiği açılış konuşmasının ardından hazırlanan gündeme uygun olarak gerçekleşen toplantıda DSİ 3. Bölge Müdürlü- ğünden Şube Müdürü Sayın Gökhan UMUR tarafından 1. Toplantı kararlarının sonuç değerlendirilmesinin yapıldığı bir sunum gerçekleştirildi. ESKİ Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Sayın Şenay SUBAŞI’nın “Porsuk Barajı İçmesuyu Havzası Su Kalitesi İzleme Çalışmaları” konulu sunumunun akabinde ESKİ Genel Müdürlüğü’nden Atıksu Daire Başkanı Sayın Murat PİROĞLU tarafından “Sakarya Havzasının Korunması için Yapılan Çalışmalar” konulu bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı soru ve önerilerin alınmasının takiben sonlandırıldı. 12 Manisa İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 25 Şubat 2016 tarihinde Manisa Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Manisa Vali Yardımcısı Sayın Sıdkı ZEHİN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Manisa İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu’nda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Toplantıda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü personeli Sayın Ebru BAYAR’ın havza koruma eylem planının takibi kapsamında kaydedilen gelişmeleri aktarmasının ardından, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü personeli Sayın Selçuk GÜZELSES tarafından ilde ger- çekleştirilen taşkın kontrol çalışmalarına yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Sunumların ardından, kurul üyelerinin soru, görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip toplantı Kurul Başkanı Sayın Sıdkı ZEHİN tarafından sonlandırıldı. 59 Kütahya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1. Toplantısı 2 Mart 2016 tarihinde Kütahya Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Kütahya Valisi Sayın Şerif YILMAZ Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Sayın Şükrü Özcan, Belediye Başkan Vekili Sayın Galip Gültekin, DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürü Sayın Hayrettin Baysal ile kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Toplantıda DSİ 34. Şube Müdürü Sayın Emre Moralıoğlu tarafından “Büyük Su İşi Projeleri, Göl-Su Projeleri, Küçük Su İşleri, Taşkın Korumalar ve Havza Koruma Eylem Planları’ hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Ardından genel de- ğerlendirme bölümüne geçilerek toplantı sonlandırıldı. 13  Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 2 Mart 2016 tarihinde DSİ 21. Bölge Mü- dürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Aydın Vali Yardımcısı Sayın Kadir Serter TOPÇU başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Aydın İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu’nda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Toplantıda ilk olarak DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürü Sayın Özgür Murat KARACA tarafından havza koruma eylem planı takip çalışmaları kapsamında kaydedilen gelişmeler aktarıldı. Daha sonra, Aydın Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Sayın Orhan YILDIZ tarafından İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar ve karşılaşılan sorunlara ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Sayın Ömer YILDIZ, GEKA aracılı- ğıyla yürütülen Söke Ovası Akıllı Sulama Sistemi Projesi’ne ilişkin bilgilendirme gerçekleştirdi. Sunumların ardından, kurul üyelerinin soru, görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip toplantı Kurul Başkanı Sayın Kadir Serter TOPÇU tarafından sonlandırıldı.  Muğla İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 3 Mart 2016 tarihinde Muğla Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Muğla Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Fikret ÇAVUŞ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Muğla İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu’nda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Toplantıda ilk olarak DSİ 21. Şube Müdürlüğü personeli Sayın Aylin UĞUR tarafından havza koruma eylem planı takip çalışmaları kapsamında kaydedilen gelişmelere ilişkin sunum gerçekleştirildi. Daha sonra, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü temsilen Sayın Nihal BAYRAKTAR tarafından MUSKİ’nin ildeki çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Dr. Hayal Demirhan tarafından İl Müdürlüğü’nün çalışmalarına yönelik sunum gerçekleştirildi. Sunumların ardından, kurul üyelerinin soru, görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip toplantı Kurul Başkanı Sayın Mehmet Fikret ÇAVUŞ tarafından sonlandırıldı. Denizli İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 4 Mart 2016 tarihinde Denizli Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Denizli Valisi Sayın Şükrü KOCATEPE başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Denizli İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu’nda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Toplantıda ilk olarak DSİ 213. Şube Müdürlüğü personeli Sayın Mehmet Hakan İLHAN tarafından havza koruma eylem planı takibi kapsamında kaydedilen gelişmeler aktarıldı. Daha sonra, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın Mahmut GÜNGÖR tarafından DESKİ’nin çalışmaları aktarıldı. Denizli Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Sayın Sezgin KUTLU tarafından İl Müdürlüğünün çalışmalarını yansıtan sunum gerçekleştirildi. Sunumların ardından, kurul üyelerinin soru, görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip toplantı Kurul Başkanı Sayın Şükrü KOCATEPE tarafından sonlandırıldı. 15  Kırşehir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1. Toplantısı 7 Mart 2016 tarihinde Kırşehir Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Kırşehir Vali Yardımcısı Sayın Fehmi Sinan Niyazi Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye baş- kanları, DSİ 12. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah Coşkun ile kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Kırşehir Vali Yardımcısı Sayın Fehmi Sinan Niyazi açılış konuşmasında; Revize tebliğ gereğince Taşkın Koordinasyon Kurulunun lağvedilerek, İl Su Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğunu belirterek, insanın temel ihtiyaçlarından olan suyun temiz bir şekilde temini ve taşkın zararlarından korunma hususlarının da önemine değindi. Ardından, DSİ 12. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah Coşkun tarafından, Kızılırmak Havzasında yer alan Kırşehir ilinin Su Yönetimi ve Taşkın çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı, suyun gereksiz kullanımına karşı alınacak tedbirlerin, suyun kalitesinin korunmasının, içme suyunun sağlıklı bir şekilde temin edilmesinin ve taşkın ile sel afetlerinden korunmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi ile sona erdi. 60 Malatya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun  Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Toplantısı, Malatya Vali Yardımcısı Sayın Miktat ALAN Başkanlığında 8 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca; DSİ 9. Bölge Müdürü Sayın Okan BAL, DSİ 92. Şube Müdürü Sayın Yusuf Kenan KARABULUT, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Mühendis Sayın Alev ALTUNDAĞ ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunda yer alan kurul üyeleri tarafından katılım sağlandı. DSİ Elazığ 9.Bölge Müdürü Sayın Okan BAL’ın açılış konuşmasının ardından; DSİ 92.Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarına yönelik kısa bir tanıtım videosu gösterildi. Akabinde DSİ 92.Şube Müdürü SayınYusuf Kenan KARABULUT tarafından Malatya ilinde yaşanan taşkınlara, taşkınlara neden olan su yapılarına ve DSİ tarafından taşkın önleme çalışmalarına ilişkin detaylı bir sunum yapılarak bir önceki toplantıda alınan kararlara yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda son olarak, kurul üyelerinin soru ve önerileri alındı. Malatya ilinde özellikle dere yataklarının ıslahı ile ilgili Büyükşehir belediyesi ile çalışmalarının devam ettiği, Bü- yükşehir belediyesinin mülkiyet sorunlarını çözümledikten sonra kuşaklama kanallarının yapılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği, taşkın koruma tesisi devir çalışmalarıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme hazırlandığı ve protokolle belediyeye devir yapılacağı hususları gündeme getirildi. Toplantı; kararların okunması ve onaylanmasının akabinde Vali Yardımcısı Sayın ALAN’ın kapanış konuşması ile sonlandırıldı. Hatay ili Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 8 Mart 2016 tarihinde Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Hatay Vali Yardımcısı Sayın Bilal BOZDEMİR’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantı; DSİ 63. Şube Müdürü Sayın Ali ÇAKMAK, DSİ 6. Bölge (Adana) Müdürlüğü temsilcileri, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcileri Uzman Sayın Kemal Berk ORHON ve Uzman Sayın Fulya YAYCILI ile 56 üyeden oluşan İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sayın BOZDEMİR’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda taşkın yönetimi kapsamında DSİ 63. Şube Müdürlüğü Etüd ve Planlama Başmühendisi Bülent SÖNMEZ tarafından Hatay ilinde 2015 yılında gerçekleştirilen ve 2016 yılında gerçekleştirilmesi planlanan dere ıslahları ve taşkın kontrol çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca, Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğünden Sayın Dr. Ümit Mutlu Tiryaki tarafından bir sunum yapıldı. Sunumda Hatay ilindeki içme ve kullanma sularının durumuna ilişkin detaylara yer verildi. Anılan toplantıda ilaveten, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Uzman Fulya YAYCILI tarafından “Susurluk Pilot Havzasında Zeytin ve Zeytinyağı İşletmeleri Atıksularının Entegre Yönetiminin Araştırılması Projesi” konulu sunum yapıldı. Söz konusu sunum ile Hatay’da yer alan zeytinyağı işletmelerine yönelik zeytinyağı atıksu ve katı atık yönetimine dair bilgiler aktarıldı. Sunumun akabinde, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Hatay ilindeki zeytinyağı işletmelerinin zeytin karasuyunun oluşmaması maksadıyla 3 fazdan 2 faza geçirilmesine yönelik olarak 4 milyon TL bütçeli bir proje başlatılacağı belirtilerek yapılan sunumun bu projeye ayrı bir boyut kazandırabileceğinin önemi vurgulandı. Toplantıda, bir sonraki İSYKK toplantısında Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından evsel atıksuların yönetiminin değerlendirilmesine yönelik, Hatay Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ise yayılı kaynaklı kirliliğe yönelik sunumların yapılması kararlaştırıldı. Toplantı son olarak kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının akabinde sonlandırıldı. Nevşehir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1. Toplantısı 9 Mart 2016 tarihinde Nevşehir Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Nevşehir Valisi Sayın Mehmet CEYLAN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Devlet Su İşleri 12.Bölge Müdürü Sayın Hayrullah Coşkun, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf KAYA, Acıgöl ve Gülşehir Kaymakamları, İlçe belediye başkanları ve Koordinasyon Kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katı- lım sağlandı. Nevşehir Valisi Sayın Mehmet CEYLAN yaptığı açılış konuşmasında İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısını ikinci kez yaptıklarını ve bu toplantının bir değerlendirme toplantısı olacağını belirtti. Devlet Su İşleri 12.Bölge Müdürü Sayın Hayrullah COŞKUN tarafından yapılan çalışmalar hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yapılmasının ardından toplantı sonlandırıldı. 17 Osmaniye İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1. toplantısı 9 Mart’ta, Osmaniye Vali Yardımcısı Sayın Süleyman YILMAZ başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; 6. Bölge Müdürlüğü ACO Sulaması İşletme ve Bakım Şube Müdürü Sayın Bekir PEHLİVAN, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcisi ve ilgili kurum/ kuruluş yöneticileri iştirak etti. Toplantı, Osmaniye Vali Yardımcısı Sayın Sü- leyman YILMAZ’ın konuşmalarıyla başladı. Sayın YILMAZ tarafından, ildeki su kaynaklarının korunması- nın önemi vurgulanarak il genelinde kirliliğe sebep olan unsurların ele alınması ve başlıca kirlilik kaynaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi. Toplantıda 6. Bölge Müdürlüğü ACO Sulaması İşletme ve Bakım Şube Müdürü Sayın Bekir PEHLİVAN tarafından Ceyhan Havzasında Taşkın Koruma-Önleme Faaliyetleri, Yapılan Çalışmalar, Aksaklıklar, Müdahaleler ve Koordinasyona Yönelik Alınacak Tedbirler konulu bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü faaliyetlerine ilişkin Kurul Üyelerine bilgilendirme yapıldı. Toplantının son bölümünde katılımcılar tarafından ilde kirliliğin yoğun olduğu bölgelere ilişkin çözüm önerileri üzerinde duruldu. Bir sonraki toplantı için gündem önerilerinin alınmasıyla toplantı sonlandırıldı.  Konya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1.Toplantısı 10 Mart 2016 tarihinde Konya Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Konya Vali Yardımcısı Sayın Mehmet USTA başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Sayın Birol ÇINAR, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın İsmail Selim UZBAŞ, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Uzmanları Sayın Gökçen GÖKDERELİ ve Sayın Mustafa Berk DUYGU ile Koordinasyon Kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Toplantı, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Mevlit DİRİ tarafından Revize Tebliğ ve Havza Koruma Eylem Planı Takip Tabloları ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığında görevli Orman ve Su İşleri Uzmanı Sayın Mustafa Berk DUYGU tarafından Konya Havzasında Yapılan Kuraklık Yönetimi Çalışmaları konulu sunumların gerçekleştirilmesiyle başladı. Yapılan sunumların ardından toplantının genel değerlendirme bölümüne geçilerek Vali Yardımcısı Sayın Mehmet USTA tarafından kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı. Genel değerlendirme bölümünde Konya ilinin yeraltı potansiyeli konusu ele alındı. Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Sayın Birol ÇINAR yeraltı suyu ile ilgili çalışmaların yapıldığını ve master planın bitmek üzere olduğunu belirtti. Konu ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın toplantılar yaptığı belirtildi. Diğer taraftan, Konya Havzasına havza dışından su transferi yapılabileceği vurgulandı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Sayın Orhan ÖZÇALIK, bölgede tarımın çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, yeraltı suyunun daha az kullanılmasını sağlamak için ürün desenini değiştirmeleri gerektiğini vurguladı. Bunun içinde devlet tarafından teşvik edici desteklerin yapılması gerektiği söylendi. Çumra Sulama Birliği Başkanı Sayın Ufuk YAĞCILAR, bölgede su sıkıntısının önemli bir sorun olduğunu ve bu sebeple tarım arazilerinde toplulaştırma çalışmaları ile basınçlı sulama sistemlerinin gerekliliğini vurgulayarak havza dışından su transferinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın İsmail Selim UZBAŞ, su kirliliğinin önemine dikkat çekerek nitrat kirliliğinin önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Sayın Orhan ÖZÇALIK, konu ile ilgili olarak çalışmalarının olduğunu ve nitrat kirliliğinin izlendiğini belirtti. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sayın Yıldız TOSUN, yeraltı suyu kullanımından dolayı obrukların oluştuğunu ve bunların insan yaşamı için tehlikeli olduğunu vurguladı. Vali Yardımcısı Sayın Mehmet USTA, havzalar arası su transferine dikkatli bir biçimde yaklaşılması gerektiğini belirterek, diğer havzalardan alınabilecek suyun miktar ve kalitesi ile ilgili olarak ayrıntılı çalışmaların yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi talebinde bulundu. Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Sayın Birol ÇINAR, konu ile ilgili olarak bütün çalışmaların 18 yapıldığını ancak yapılacak su transferinin az bir miktar olacağını dolayısı ile bölgenin bütün tarımsal su ihtiyacını karşılayabilecek bir su miktarının mevcut olmadığını belirtti. Vali Yardımcısı Sayın Mehmet USTA, bunun önemli bir husus olduğunu belirterek yeraltı suyu kullanımında çok hassas olunması gerektiğini belirtti. Yapılan değerlendirmelerin ardından, bir sonraki toplantı gündeminin oluşturulması için kurul üyelerinin öneri getirmesinin önemine değinilerek 2.İSYKK toplantısının Mayıs 2016 tarihinde yapılmasına karar verildi ve toplantı sonlandırıldı. Kayseri İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1.Toplantısı 15 Mart 2016 tarihinde Kayseri Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Sayın Orhan DÜZGÜN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, DSİ 12.Bölge Müdürü Sayın Hayrullah COŞKUN ile kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Kayseri Valisi Sayın Orhan DÜZGÜN, açılış konuşmasında; havza yönetimi konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı- nın çalışması neticesinde bu toplantılarda kaynakların doğuşundan denize dökülüşüne kadar geçen coğrafya üzerinde alınması gereken tedbirler ile suyun kalitesinin korunması, içme suyunun sağlıklı bir şekilde temin edilmesi ve taşkın ve sel afetlerinden korunmak için alınması gereken tedbirlerin ele alınacağını belirtti. Bilecik İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 15 Mart 2016 tarihinde Bilecik Valisi Sayın Ahmet Hamdi NAYİR başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Vali NAYİR, toplantıda ilk olarak, suyun hayati önemine değinerek, gelecekte daha da önemli olacağına dikkat çekti. Su yönetimiyle ilgili belirli periyotlarda toplantılar gerçekleştirildiğini bildiren Vali NAYİR: havza yönetimi dâhilinde her ilin üzerine düşeni yaptığında yaşam kaynağımız olan suyun korunmasında faydalı bir yol alınmış olacağını ve sularımızı sanayide, tarımda, evde ve günlük ihtiyaçlarımız da kullanırken kıymetini bilip, kalitesini bozmadan kullanmamız gerektiğini belirtti. Toplantıda ayrıca, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 33. Şube Müdürü Sayın Tevfik ASLANBAŞ tarafından "Taşkın koruma ve dere yatakları", Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği" ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Bilecik ve Sakarya Havzası" konulu sunumlar yapıldı. Toplantı, kararların okunması ve onaylanmasının akabinde Vali Sayın NAYİR tarafından sonlandırıldı. Yozgat İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1. Toplantısı 17 Mart 2016 tarihinde Bilal Şahin Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Sayın Abdulkadir Yazıcı Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, DSİ 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, İlçe kaymakamları, Belediye başkanları, Bölge Müdür Yardımcıları ile kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Toplantı, DSİ 12. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah COŞKUN tarafından gerçekleştirilen bir sunumla başladı. Yapılan sunumda; Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Taşkın Mevzuatı ve Başbakanlık Taşkın Genelgeleri, İl Su Yönetimi Koordinasyonu Kurulu Görevleri, Yozgat İli Taşkın çalışmaları ve Taşkın Islah Projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunumun ardından Vali Sayın Abdulkadir YAZICI tarafından, Yozgat İlinde bulunan ve üzeri kapatılan derelerin açılması konusunda çalışma yapılması talimatı verildi. Ardından değerlendirme bölümüne geçildi. Katılımcıların soru ve görüşleri alınarak toplantı sonlandırıldı.  56 Gaziantep İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu  20 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından revize edilerek 20 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Gaziantep İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı 10 Mart 2016 tarihinde Gaziantep İli Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Gaziantep Valisi Sayın Ali YERLİKAYA’nın başkanlık yaptığı toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI, Genel Müdür Yrd. Sayın Dr. Yakup KARAASLAN, DSİ 20. Bölge Müdürü Sayın Emre KÖLEOĞLU, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Md. V. Sibel Mine GÜÇVER, Orman ve Su İşleri Uzmanı Sayın Altunkaya ÇAVUŞ, Orman ve Su İşleri Uzmanı Sayın Esra ŞILTU ile Tebliğ gereği İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda yer alması gereken ilgili diğer kurum/kuruluş temsilcileri tarafından katılım sağlandı. DSİ 20. Bölge Müdürü Sayın Köleoğlu’nun açılış konuşmalarının ardından kürsüye teşrif eden Genel Müdürümüz Sayın Kınacı, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulmasından itibaren 18 mevzuatın yayımlandığı ve Genel Müdürlük uhdesindeki en önemli mevzuat çalışması olan Su Kanunu’nun ise bu yılın Haziran ayı sonuna kadar yayımlanacağını ifade ederek, Su Kanunu ile birlikte Havza Yönetim Heyetlerinin tüzel kişilik kazanacağını ve su kullanıcılarının su yönetiminde daha etkin olacağını belirtmiştir. Sayın KINACI konuşmalarının devamında, Ülkemizde yer alan 25 havzanın tamamı için Havza Koruma Eylem Planlarının hazırlandığını ve bu planlar ile su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin belirlendiğini ifade etmiştir. Belirlenen bu tedbirlerin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarında gündeme getirilerek iş planına uygun yapılıp yapılmadığının sorgulanması gerektiğini ifade etmiştir.   Ayrıca, Gaziantep ilinde su kayıp ve kaçak oranının % 50 seviyelerinde olduğu ve yerel yönetimin bu konuda çalışma yapması gerektiğini vurgulandı. 21 Sayın Genel Müdürümüzün açılış konuşmaları akabinde, Gaziantep Valisi Sayın Ali YERLİKAYA, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün oksijen ile birlikte en önemli hayati kaynak olan suyun yönetimi için kurulduğunu ifade ederek, 20 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in su yönetiminin sadece yerel idare olan Belediyeler tarafından değil tüm ilgili yerel birimler tarafından yönetilmesini temin açısından önemli olduğunu vurgulamıştır. Suyun yokluğunun bir afat varlığının ayrı bir afat olduğunu ifade eden Sayın YERLİKAYA, sahip olduğumuz su kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Sacır Deresi ve Nizip Çayı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı”nın uygulanması konusunda ise Valilik olarak ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini ifade etmişlerdir. Açılış konuşmalarının ardından, DSİ 20.Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Sayın Hayri BOSTAN tarafından Revize Tebliğ bilgilendirmesi yapılmıştır.DSİ 202.Şube Müdürü Sayın Şefik ÖZTÜRK tarafından ise Gaziantep İlindeki taşkın koruma çalışmaları kurul üyelerine aktarıldı. Toplantının ana gündem maddesini oluşturan “Sacır Deresi ve Nizip Çayı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı”, Su Yönetimi Genel Müdür Yrd. Sayın Dr.Yakup KARAASLAN tarafından kurul üyelerine tanıtılmıştır. Sayın Karaaslan, Sacır Deresi ve Nizip Çayının özümleme kapasitelerinin dolduğunu belirterek, söz konusu bu su kaynaklarında arzu edilen iyileşmenin sağlanması için yapay sulak alan oluşturulmasının da yer aldığı toplam 18 eylem belirlendiğini ifade etti. Toplantıda sunumların ardından, soru-cevap bölümüne geçilerek kurul üyelerinin gündeme ilişkin görüşleri ve soruları alınmıştır.Bu bölümün akabinde Gaziantep Valisi Sayın Yerlikaya, kurul üyelerine katılımlarından ötürü teşekkür ederek toplantıyı sonlandırıldı   FIRAT-DİCLE 2. ALT HAVZA YÖNETIM HEYETI 2015/2 TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından revize edilerek 20 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Fırat-Dicle 2. Alt Havza Yönetim Heyeti 2.Toplantısı 2 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır İli DSİ 10.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 22 Diyarbakır Vali Yardımcısı Sayın Kürşat Güleryüz’ün başkanlık yaptığı toplantıya, Şırnak, Siirt, Batman, Hakkâri Vali Yardımcıları, DSİ 10. Bölge Müdürü Sayın Yunus ALGIN, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdürü, Sayın Burhan Fuat Çankaya, Orman ve Su İşleri Uzmanı Sayın Altunkaya ÇAVUŞ ile Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyeti’nde yer alması gereken ilgili diğer kurum/kuruluş temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Vali Yardımcısı Sayın Kürşat Güleryüz’ün kısa açılış konuşmaları akabinde, DSİ 10. Bölge Müdürü Sayın Yunus ALGIN DSİ’nin bölgedeki çalışmalarından bahsetti. Toplantı gündemi doğrultusunda, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi Başmühendisi Sayın Şehmus Eloğlu tarafından Ardından sırasıyla Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) Su Tesisleri Daire Başkanı Sayın Murat Taban, “Dicle Baraj Gölü Havza Koruma” sunumunu, Mardin Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) İşletmeler Daire Başkanı Sayın Eşref Dağdelen “Mardin ili Su Kaynakları, Kentsel Altyapı Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” sunumunu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Funda İpek ise “Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi” sunumunu gerçekleştirdi. Sunumların ardından, soru-cevap ve değerlendirme oturumu yapılarak toplantı sona erdirildi.     Kaynak: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Bülteni Cilt :2 Sayı : 10
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış