ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

KONGRE VE KONFERANSLAR

11. Ulusal Hidroloji Kongresi 13 -14 Ekim 2022

11. Ulusal Hidroloji Kongresi

   Hidroloji Bilimi, yeryüzünde, yeraltında ya da atmosferde bulunan suyun oluşumunu, dolaşımını, dağılımını, zamansal ve alansal değişimini, fiziksel ve kimyasal özellikleri, canlılarla ve çevreyle olan ilişkileri ve etkileri hakkında incelemeler yapan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Hidroloji, su ile ilgili her türlü detayı incelemektedir. Suyun buharlaşıp atmosfere ulaşmasından, yağmur olup denizlere karışması ya da yeraltı kaynaklarını oluşturmasına kadar çok geniş alanı kapsamaktadır.

   Suya olan ihtiyacın giderek arttığı günümüzde, gerek doğal etkenlerle gerekse su kirliliği ve aşırı kullanım nedeniyle su kıtlığı sorunu yaşanmaktadır. Aynı zamanda suyun kontrol altına alındığı su yapılarının da güvenliği önem arz etmektedir. Bu şartlar altında sağlıklı planlama ve yönetim kararlarının verilebilmesi için hidrolojik çalışmaların da sağlıklı, bilinçli, verimli ve yeterli düzeyde yapılması gerekmektedir.

   Mevcut su kaynaklarımızın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, ancak hidrolojik çalışmaların ve bu çalışmalar sonucu yapılacak analiz ve değerlendirmelerin doğru, tutarlı ve gerçekçi bir biçimde yürütülebilmesi ile mümkündür. Hidrolojik gözlemler, modeller ve analizler; su kaynaklarından etkin bir biçimde faydalanabilmek ve su kaynaklı zararlardan kaçınabilmek amacı ile yapılan çalışmaların (planlama, proje, inşaat, işletme, bakım ve onarım vb.) ana unsurlarıdır. Bununla beraber sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin de temel taşını oluşturmaktadır. Gelişen ve ilerleyen teknolojiye bağlı olarak Hidroloji biliminin gün geçtikçe gelişerek ilerlemesi, söz konusu unsurlara ilişkin çalışma ve değerlendirmelerin daha tutarlı ve gerçeğe yakın bir biçimde yürütülmesine olanak sağlamaktadır. Alansal veri temini, işleme, saklama ve sunma kapasitesi ve hızındaki artışa paralel olarak, yapay zekâ teknikleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama gibi  teknolojilerin Hidrolojide yaygın bir şekilde kullanılmasıyla zamansal ve alansal çözünürlüğü yüksek tahminlere ulaşılması da mümkün olmaktadır.

 Kongre süresince, Hidroloji bilim dalı içerisinde yer alan konuların her yönü ile değerlendirilip, irdelenmesi hedeflenmektedir.

 

11. Ulusal Hidroloji Kongresi

Düzenleme Kurulu  

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış