ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

KONGRE VE KONFERANSLAR

Marmara Uluslararası Kent Forumu 1,2,3, Ekim 2019 İstanbul /Türkiye

Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum (MARUF), Marmara Belediyeler Birliği tarafından ilki 2019 yılında olmak üzere iki yılda bir, uluslararası düzeyde yapılması planlanan bir kent forumudur. MARUF; kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturmayı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirmeyi hedeflemektedir.

HEDEFLER

  • Kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve işbirliği içinde incelemek,
  • Çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareketlilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü güçlendirmek,
  • Güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak,
  • Daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir kentler dünyasının oluşumuna katkıda bulunmak,
  • Kentler ve kent-bölgeler arasında bilgi akışını sağlamak ve kentler arasındaki ilişki ağlarını destekleme
 
MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ
Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının benimsenmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin ilk belediyeler birliğidir. MBB, kuruluşundan bu yana çeşitli siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyeleri arasında, uzlaşma ve birlikte çalışma kültürünün oluşmasında, belediyeler arasında koordinasyon ve işbirliğinin gelişmesinde ve belediyelerin uluslararası arenada temsili konusunda önemli roller üstlenmiştir. Çevre yönetimi, kentleşme, göç ve sosyal uyum, yerel diplomasi, yerel kalkınma, şehir teknolojileri ve inovasyon gibi alanlarda yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yönetsel, finansal ve hukuksal danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermekte, bilimsel çalışmaları desteklemekte ve ilgili paydaşları bir araya getiren organizasyon ve toplantılar düzenlemektedir. 190 belediyenin üye olduğu ve merkezi İstanbul’da bulunan Marmara Belediyeler Birliği, 6’sı büyükşehir olmak üzere 13 ilde (Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova) faaliyet göstermektedir.   Forum'un Riski Yönetmek,Afete Karşı Dayanıklılık Nasıl Geliştirilir oturumunda  Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız da bir sunum yapacaktır.   Forumun temaları için lütfen tıklayınız https://www.marmaraurbanforum.org/themes Konuşmacılar için lütfen tıklayınız https://www.marmaraurbanforum.org/speakers   Program için lütfen tıklayınız https://www.marmaraurbanforum.org/program      
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış