"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

KONGRE VE KONFERANSLAR

AKILLI ŞEHİRLERDE SU YÖNETİMİ 02-04 KASIM 2017 - İZMİR

Günümüzde akıllı şehirlerin, şehirlinin günlük yaşantısını güvenli kılmak ve kolaylaştırmak amacıyla “bilişim teknolojilerinden yararlanabileceği altyapıyı kurabilmiş kentler” olduğu yaygın kanısı söz konusudur. Oysa akıllı şehirler, aynı zamanda, katılımcı bir yönetim anlayışıyla ve özgürlük alanlarını genişleterek, entelektüel kapasiteyi besleyip geliştirerek, girişimciliği özendirerek şehrin sosyal sermayesini de devinime sokmayı başarabilmiş kentlerdir. Bu bağlamda yerel yönetimimiz, en geniş anlamıyla “aklı ve bilimi” her işinde temel alan bir yönetişim anlayışına sahiptir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün (İZSU) 30. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan 4. Uluslararası Su Kongresi’nin ana temasının ‘Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi’ olarak belirlenmesinin temelinde, belediyemizin İZSU aracılığıyla gerçekleştirdiği sağlık ve çevreye ilişkin altyapı yatırımcılığı, suyun topluma sağlıklı bir şekilde ulaştırılması ve tüketici ilişkilerini düzenlemesiyle yürüttüğü işletmeciliğinde, güncel bilişim teknolojilerini, yani “aklı ve bilimi” rehber edinerek yararlanma anlayışı yatmaktadır.

Kongremizin, gelecek kuşaklarımızın daha sağlıklı yaşamasını güvence altına alacak su yönetimi konusunda yararlar getirmesini diliyor, başta İzmirli yurttaşlarımız olmak üzere uzmanlarımızı, araştırmacılarımızı, profesyonellerimizi, sivil toplum örgütlerimizi; dahası geleceğiyle ilgilenen herkesi bu kongreye katılmaya ve katkı koymaya davet ediyorum.

Saygılarımla.

Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı KONGRE HAKKINDA Günümüzde ‘Akıllı şehir’, şehircilik, mimarlık ve şehir altyapılarına ilişkin mühendislik alanlarında, günlük yaşantımızın artık ayrılmaz bir parçası olan konum belirleme ve coğrafi bilgi sağlama amaçlı yazılımların yaygın olarak kullanıldığı, bilgiye ulaşımın demokratikleştiği, güçlü bilgi-işlem ağlarının üzerine kurulu şehir algısını da aşan bir kavramdır. Yerel yöneticiler, yatırımcılar ve politikacılar şehirlerinin rekabetçiliğini ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini geliştirebilmek amacıyla, barınma, ekonomi, kültür, sosyal ve çevresel koşulların kalite düzeyini yükseltmek için çalışmaktadırlar. Böylesine yüksek hedefler şehirlerin küresel ölçekte akıllı hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. En geniş kapsamlı anlamıyla bir ‘akıllı şehir’, güçlü altyapıları ile çevreye karşı duyarlı ve bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla şehir hizmetlerine kolay erişilebilen bir kentsel yerleşimdir. Aynı zamanda, şehirde yaratıcı bir sınıfın varlığı ve etkinliği, eğitim düzeyi, yerelleşmiş bilgi üreticilerinin ve girişimcilerin varlığı gibi şehrin insan ve sosyal sermayesi de ‘akıllılık’ da önemli unsurlardır. Dahası akıllı bir şehir, yüksek kalitede bir şehir yaşamına öncülük edecek katılımcı yönetimiyle, akıllı ekonomisiyle, akıllı kent hareketliliğiyle, doğal kaynakların akıllı bir çevre stratejisiyle yönetimiyle ve onun özgür, bağımsız ve farkındalığı yüksek yurttaşlarıyla mümkündür. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) kuruluşunun 30. Yılı kapsamında ve İZSU tarafından güncel temalara dayalı olarak iki yılda bir düzenlenen Su Kongrelerinin dördüncüsü olarak tasarlanan IV. Uluslararası Su Kongresi: Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi, yurtiçi ve yurtdışından konuyla ilgili uzmanların güncel araştırmalarının sonuçlarının ilgili kamuoyuyla paylaşılacağı, şehir suyu altyapısının akıllı yönetimine ilişkin bir sinerjinin oluşacağı bir ortam yaratacaktır. Kongre konuları  
 • Su kaynakları yönetimi
 • Yenilikçi su arıtma teknolojileri
 • Yenilikçi atıksu arıtma teknolojileri
 • Akıllı su altyapıları
 • Yeraltı suyu kullanımı
 • Rezervuar ve akiferlerin korunması ve sürdürülebilir yönetimi
 • Yüzey ve yeraltı sularının kalitesi
 • Kentsel taşkınlar
 • Ekstrem hidrometeorolojik koşullarda su yönetimi
 • Şehirlerde yağmursuyu yönetimi
 • SCADA sistemleri
 • Su yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımı
 • Su ve atıksu şebekelerinde modelleme
 • Su yönetiminde modelleme ve karar destek sistemleri
 • Şebekelerde su kayıpları
 • Havza yönetimi
 • Kıyı kentlerinde su basmaları
 • İklim değişikliğinin kentsel su teminine etkileri
 • Atıksuların yeniden kullanımı
 • Kentsel su sistemlerinde risk yönetimi
 • Kentsel peyzaj ve su yönetimi
 • Suya dair sosyal algıların yönetimi
 • Su ekonomisi ve suyun fiyatlandırması
 • Su yönetiminde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı
 • Kentsel içmesuyu güvenliği için yenilikçi yöntemler
 • Su hakkı
 • Su politikaları
 • Noktasal olmayan kaynaklar dâhil su kalitesinin biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik açılardan izlenmesi ve yönetimi
 • Mikro kirleticilerin saptanması
 • Koku giderimi
 
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 7 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 99 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 203445