"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

KONGRE VE KONFERANSLAR

4. İZMİR SU KONGRESİ / 02-04 KASIM 2017

Günümüzde ‘Akıllı şehir’, şehircilik, mimarlık ve şehir altyapılarına ilişkin mühendislik alanlarında, günlük yaşantımızın artık ayrılmaz bir parçası olan konum belirleme ve coğrafi bilgi sağlama amaçlı yazılımların yaygın olarak kullanıldığı, bilgiye ulaşımın demokratikleştiği, güçlü bilgi-işlem ağlarının üzerine kurulu şehir algısını da aşan bir kavramdır. Yerel yöneticiler, yatırımcılar ve politikacılar şehirlerinin rekabetçiliğini ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini geliştirebilmek amacıyla, barınma, ekonomi, kültür, sosyal ve çevresel koşulların kalite düzeyini yükseltmek için çalışmaktadırlar. Böylesine yüksek hedefler şehirlerin küresel ölçekte akıllı hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. En geniş kapsamlı anlamıyla bir ‘akıllı şehir’, güçlü altyapıları ile çevreye karşı duyarlı ve bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla şehir hizmetlerine kolay erişilebilen bir kentsel yerleşimdir. Aynı zamanda, şehirde yaratıcı bir sınıfın varlığı ve etkinliği, eğitim düzeyi, yerelleşmiş bilgi üreticilerinin ve girişimcilerin varlığı gibi şehrin insan ve sosyal sermayesi de ‘akıllılık’ da önemli unsurlardır. Dahası akıllı bir şehir, yüksek kalitede bir şehir yaşamına öncülük edecek katılımcı yönetimiyle, akıllı ekonomisiyle, akıllı kent hareketliliğiyle, doğal kaynakların akıllı bir çevre stratejisiyle yönetimiyle ve onun özgür, bağımsız ve farkındalığı yüksek yurttaşlarıyla mümkündür. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) kuruluşunun 30. Yılı kapsamında ve İZSU tarafından güncel temalara dayalı olarak iki yılda bir düzenlenen Su Kongrelerinin dördüncüsü olarak tasarlanan IV. Uluslararası Su Kongresi: Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi, yurtiçi ve yurtdışından konuyla ilgili uzmanların güncel araştırmalarının sonuçlarının ilgili kamuoyuyla paylaşılacağı, şehir suyu altyapısının akıllı yönetimine ilişkin bir sinerjinin oluşacağı bir ortam yaratacaktır. Kongre konuları  
 • Su kaynakları yönetimi
 • Yenilikçi su arıtma teknolojileri
 • Yenilikçi atıksu arıtma teknolojileri
 • Akıllı su altyapıları
 • Yeraltı suyu kullanımı
 • Rezervuar ve akiferlerin korunması ve sürdürülebilir yönetimi
 • Yüzey ve yeraltı sularının kalitesi
 • Kentsel taşkınlar
 • Ekstrem hidrometeorolojik koşullarda su yönetimi
 • Şehirlerde yağmursuyu yönetimi
 • SCADA sistemleri
 • Su yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımı
 • Su ve atıksu şebekelerinde modelleme
 • Su yönetiminde modelleme ve karar destek sistemleri
 • Şebekelerde su kayıpları
 • Havza yönetimi
 • Kıyı kentlerinde su basmaları
 • İklim değişikliğinin kentsel su teminine etkileri
 • Atıksuların yeniden kullanımı
 • Kentsel su sistemlerinde risk yönetimi
 • Kentsel peyzaj ve su yönetimi
 • Suya dair sosyal algıların yönetimi
 • Su ekonomisi ve suyun fiyatlandırması
 • Su yönetiminde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı
 • Kentsel içmesuyu güvenliği için yenilikçi yöntemler
 • Su hakkı
 • Su politikaları
 • Noktasal olmayan kaynaklar dâhil su kalitesinin biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik açılardan izlenmesi ve yönetimi
 • Mikro kirleticilerin saptanması
 • Koku giderimi
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 9 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 90 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 203436