ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

SPD Su ve Barış İçin Gençlik Uluslararası Projesinde

SU POLİTİKALARI DERNEĞİ “ARAS-KURA HAVZASINDA SU VE BARIŞ İÇİN GENÇLİK ” PROJESİNDE 

 Gürcistan’da düzenlecek Su ve Barış  Çalıştayı’na katılıyor

2 Temmuz 2022

Doğanın sınırları yoktur  ve küresel sorunları çözmek ve barışı yeniden inşa etmek için çevreye duyarlı toplumlar ve işbirliğine yönelik çabalar  anahtar rol oynamaktadır

Su ve Barış için Gençlik projesi, Projenin konsept notunda Aras-Kura  nehir havzasındaki ülkelerin gençleri arasında su yoluyla barış inşası için oluşturulan  ilk ortak girişim olarak açıklanmakta ve aşağıda belirtilen eksiklikler üzerinden planlandığı ifade edilmektedir.

“Kura Aras Nehir Havzası'nda doğal ekosistemlerin dengesi hızla bozulmaktadır. İnsan faaliyetleri  hidrolojik akışın azalmasına ve değişmesine, su kalitesinin bozulmasına, ekosistemin zarar görmesine, taşkınlara ve  iklim değişikliğine yol açmaktadır. Şimdiye kadar, siyasi gerilimler nedeniyle beş havza hükümeti arasında çoklu  bir anlaşma yapılmamıştır. Su ile ilgili veri alışverişi yetersizdir ve su yönetimi ve izleme sistemleri arasında uyumsuzluk vardır. Ayrıca, su sorunları ile ilgili yerel karar alma süreçlerine gençlerin ve paydaşların  katılımının olmaması, doğal çevre koruma  eğitiminin eksikliği ve düşük kamuoyu farkındalığı, havza ülkelerindeki sivil toplum ve üniversiteler  arasında herhangi bir işbirliği veya iletişimin olmaması bu sorunların işbirliği içinde ele alınmasını ve çözümünü zorlaştırmaktadır”.

Bu proje, başlangıç olarak Ermenistan, Türkiye ve Gürcistan'dan genç akademisyenlerin  biraraya gelerek  sürdürülebilir sınıraşan su yönetimi konusunda işbirliğine yönelik bir anlayışla birlikte çalışabileceği bir platform oluşturmaya yöneliktir. Bu platform, Ermenistan, Türkiye ve Gürcistan'dan 20 genç su profesyonelini, üç ülkeden toplam 6 mentor ve uzmanın rehberliğinde ortak havza sorunlarının üstesinden gelmek için birlikte çalışmak üzere harekete geçirecek olan Kura-Aras Havzası Gençlik Ağıdır.

 

Projenin amacı,

Ermenistan, Türkiye ve Gürcistan'dan gelen gençler arasında, “Aras-Kura Nehir Havzası Gençlik Ağı nın  oluşturulması yoluyla sürdürülebilir su yönetimi ve nehir ekosisteminin korunması konusunda uzun süreli işbirliğini geliştirmek ve yerel küçük ölçekli girişimler yoluyla uzlaşma sürecini teşvik etmektir.

 

 

Projenin hedefleri şunlardır:

- Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda farkındalığın  artırılması, Barış ve işbirliği içinde  gençlerin su sektörüne ilgisini arttırmak ve sorunların çözümüne  katılımlarını  teşvik etmek

- Gençlerin su ve diplomasi ile ilgili konularda yeni bilgiler edinmelerini sağlamak

- Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında  müzakere  ve uygulama becerilerini geliştirmek,

- Ülkelerarasında gençlik işbirliğini teşvik etmek ve sınırlar arasında iletişimi kolaylaştırmak

- Sürdürülebilir su kullanımı ve ekosistem dengesinin korunması  eğitimini ve kültürünü teşvik etmek

Proje’nin su konusunda işbirliği,  çevre bilincine sahip toplumlar oluşturmanın yanı sıra barış inşası ve çatışma çözümüne de katkıda bulunması amaçlanmıştır. Ülkelerin su sorunlarını çözememeleri, iklim değişikliğinin öngörülen etkileriyle birleştiğinde, havzanın barış ve istikrarını bozabilir. Bu nedenle su üzerinde işbirliğinin ülkelerarasındaki  uzaklığı kapatmanın bir yolu olacağı düşünülmektedir.

Proje, Ülke Su Ortaklığı Ermenistan ve Avrupa Su Gençlik Parlamentosu tarafından başlatıldı.  Aşağıdaki ortaklarla birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Bölümü Hibesi tarafından finanse edilmektedir

Uygulama için aşağıdaki kuruluşlarla da işbirliği yapılacaktır

Türkiye Hidropolitik Derneği, AUA Acopian Center for the Environment, Georgia Country Water Partnership, Foundation Caucasus Environment, Izolda Matchutadze's Lab, Batumi Shota Rustaveli State University, Department of Biology, Economist Impact.

 

 Proje’nin  Türkiye ,Ermenistan ve  Gürcistan'dan gençleri Su ve Barış için Gençlik ilkesi etrafında bir araya getirmeyi amaçladığı belirtilmektedir.Proje kapsamında ;

1.Kura-Aras Nehir Havzasında  Su ve Barış için Gençlik  konulu bir Çalıştay düzenlenmesi

2.Projenin katılımcıları arasında uzun süreli işbirliği için Kura-Aras Gençlik Ağının oluşturulması ve yerel küçük ölçekli girişimlerin uygulanması

3.Diğer etkinlikler için sosyal medya üzerinden çalışma ve  iletişim platformları geliştirilmesi faaliyetleri yer almaktadır.

Projenin ilk etkinliği 14-18 Temmuz 2022’de Gürcistan’ın  Batum kentinde düzenlenecek Çalıştay olacaktır. Bu Çalıştay’da  (Ermenistan-Gürcistan ve Türkiye) 3 havza ülkesindeki üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından seçilen dinamik gençler, mentörler ve uzmanların (26 kişi) çalıştayın hedefleri doğrultusunda  çalışmalar gerçekleştirmesi planlanmıştır..

Çalıştayın Gündemi

1. Aras-Kura Havzasında Su Potansiyeli ,su kullanımı,İklim değişikliği etkisi, Su kalitesi ekosistemin korunması, iyi su yönetimi uygulamaları, su diplomasisi ve müzakere  konularında uzmanlar tarafından açıklamalar yapılması

2. Kolkheti Milli Parkı'na teknik gezi, katılımcılarla  grup turu, Earth Echo ile Karadeniz'deki su kalitesinin ortak izleme çalışması

3. Rol ve  simülasyon çalışması,  su tasarrufu ve kullanımı konusunda farklı rollerle paydaşlar oluşturulması. Farklı kesimlerin su  ihtiyaçlarının anlaşılması ve doğal bir kaynak olan su konusunda  müzakere yapma ve sonuca ulaşma  becerilerinin geliştirilmesi

4. Avrupa Su Gençlik Parlamentosu üyelerince kolaylaştırılan  Mavi Barış İndeksi (BPI) çalışması ile  Aras- Kura Nehri Havzasının  değerlendirilmesi

5. Aras-Kura  Gençlik Ağı işbirliğini teşvik edecek ve sınır ötesindeki paydaşlar arasındaki iletişimi kolaylaştıracak Ortak Deklarasyon metninin detaylandırılması

Proje’den Beklentiler

Proje sonucunda Ermenistan, Türkiye ve Gürcistan'dan genç akademisyenler aşağıda verilen konularda daha geniş bilgi sahibi olacaklar

  1. Web sayfası ve  “Kura-Aras Gençlik Ağı” gibi  sosyal medyada iletişim platformları üzerinden sürdürülebilir su kullanımı konusunda farkındalık yaratmak.
  2. Su Diplomasisinde Sivil toplum ve Üniversitelerin rolü konusunda bilgi sahibi olmak
  3. Kura-Aras'nın Blue Peace Index ile nehir havzası değerlendirmesi sayesinde daha iyi müzakere becerileri ve su diplomasisi bilgisi kazanmak.
  4. Üç ülke diline çevrilmiş “Ortak sınırlar, Ortak Nehirler” masa oyunu.
  5. Barış inşasına, anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunabilecek ve hükümetleri kazan-kazan çözümleri aramaya yönlendirebilecek  3 ülkeden gençler arasında daha iyi iletişim ve sürekli işbirliği sağlamak

5.Su ve doğa koruma konusunda bilinçlendirme videoları oluşturmak

Su Politikaları Derneği  Çalıştay’a  6 akademisyen 2 uzman ile  katılacak

Aras ve Kura havzasında su ve barış için gençlik projesinde paydaş olan Su Politikaları Derneği, Çalıştaya çeşitli üniversitelerden seçilen 6 genç  akademisyen ve iki uzman ile katılarak katkı koyacak . SPD Başkanı ve hidropolitik uzmanı Dursun Yıldız Aras Kura havzasında kaynak ülke olan Türkiye’nin su potansiyeli, su kullanımı ve su yönetimi konularında bilgi verecek. Dursun Yıldız çalıştayda ayrıca  “Su Diplomasisinde Sivil Toplum ve Üniversitelerin Rolü ve Toplumlararası Su Diplomasisi” konusunda sunum yapacak (Role of Non-state Actors in Water Diplomacy and Multi-Track Water Diplomacy)

Çalıştayda SPD üyesi Kamal Celoka ‘da Oyun Teorisi “Game Theory for Transboundary Rivers Negotiations : How to achieve win-win solutions” konusunda bir sunum yapacak

4 gün sürecek olan çalıştayda

1.Gün: Su Diplomasisi ve su konusunda müzakereler

2.Gün Su Ekosistemi ve korunması

3. Gün Blue Peace Index tahmini çalışması

4. Gün Genel Değerlendirme , çalıştay sonuç bildirisi ve çalışma programı açıklanması

 ana başlıklarında çalışmalar gerçekleştirilecek

 

Çalıştay programı için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/PROGRAM%20-Connecting%20Kura%20Araks%20River%20Basin%20Youth%20for%20Water%20and%20Peace.pdf

 

HPA News