"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

SPD'den Yeni Rapor .SPD Kömür Santrallerimizin Su Kullanımı Raporu Hazırlıyor

SPD Kömür Santrallerimizin Su Kullanımı ve Atıksuları  Raporu Hazırlıyor .

Raporun bu ay sonu itibariyle yayınlanması bekleniyor