ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Dursun Yıldız 73.Türkiye Jeoloji Kurultayında Bildiri Sunacak

SPD Başkanı Dursun Yıldız  73.Türkiye Jeoloji Kurultayında 2 Bildiri Sunacak  (25 Mayıs 2021 )

1-Ortadoğu Akdeniz'in  Hidrojeopolitiği ve Yeni Su ve Enerji Denklemi 

2 İklim Değişikliği ve Kentsel Su Yönetimindeki Darboğazlar