"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

SPD Başkanı Yıldız İYTE de Konferans verdi

 

İYTE nin Uluslararası Su Kaynakları ABD tarafından düzenlenecek olan konferansların ilkinde SPD Başkanı ve Su Politikaları uzmanı Dursun Yıldız konuştu:

 

Konferans İYTE tarafından aşağıdaki şekilde duyuruldu.

 

Enstitümüzün Değerli Mensupları,

 

İklim değişikliği, artan nüfus, çarpık kentleşme ve yanlış planlamalar sonucu su kaynakları; hem kalite hem de miktar açısından ciddi anlamda  tehlike altındadır. Ayrıca, bazı bölgelerde su kirliliği nedeni ile insanların sağlığı risk altındadır. Dünyada 2 milyardan fazla insan su temininde sorun yaşamaktadır. Nüfus artışı ve iklim değişikliği bu sorunu daha da büyütmektedir. Belirtilen bu sorunları çözmek,  ekosistem için gerekli olan yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının geliştirilmesi, kullanılması ve yönetimi için çok yönlü, donanımlı uzmanlar ve bilim insanları eşliğinde  İYTE Uluslararası Su Kaynakları ABD olarak çevrimiçi seminerler serisinin ilkini 18 Kasım 2020 Çarşamba günü gerçekleştiriyoruz !!

 

Seminerlerimizin amacı bir yandan pandemi gündeminin yepyeni bir geleceğe işaret ettiği bu günlerde, sürdürülebilirlik ekseninde öne çıkanları değerlendirebilmek; öte yandan sürdürülebilir su kaynakları konusunda üzerimize düşenleri daha iyi kavrayıp aktarmaktır. Bu kapsamda değerli konuşmacımız, Su Politikaları Uzmanı Dursun YILDIZ, Microsoft teams üzerinden çevrimiçi platformda " Uluslararası Sınıraşan Su Havzalarında Artan Belirsizlikler ve Riskler " başlıklı sunuşunu gerçekleştirecek ve katılımcıların yönelttiği soruları yanıtlayacaktır.

 

Tüm İYTE’lileri ve ilgilenen herkesi seminerimize bekliyoruz.

 

Herkese açık olan seminerlerimize Kurum dışından katılmak isteyenleriwr@iyte.edu.tr ve ya uluslararasisukaynaklari@gmail.com adresimize e-posta atabilirler.

Microsoft Teams İYTE Uluslararası Su Kaynakları Kanalı’nda buluşmayı diliyoruz.

Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür eder, güzel çalışmalar dileriz.

 

İYTE Uluslararası Su Kaynakları ABD

Tarih: 18 Kasım 2020 Çarşamba

Saat: 16.00

Yer: Microsoft Teams

Ekip Adı: İYTE Uluslararası Su Kaynakları Konferansları

Ekip Kodu: fnp4dyr

Ekip Linki: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5c9807b86aa04446afad0064db08b0ad%40thread.tacv2/conversations?groupId=d05042c9-ee1c-46c2-b4cf-f9b9a2f86c1f&tenantId=0f12a35c-45f6-462f-bfa1-0992ccd85ff7

 

Dear IZTECH Members,

 

As a result of climate change, increasing population, unplanned urbanization, and wrong planning, water resources are in serious danger in terms of both quality and quantity. In addition, people's health is at risk due to water pollution in some regions. More than 2 billion people in the world have problems with water supply. Population growth and climate change exacerbate this problem. As IZTECH International Water Resources Department, we are organizing the first of the series of online seminars on Wednesday, November 18, 2020, accompanied by versatile, well-equipped experts and scientists for solving these problems and for the development, use, and management of surface and groundwater resources required for the ecosystem !!

The purpose of our seminars is, on the one hand, to evaluate the prominent ones on the axis of sustainability in these days where the pandemic agenda points to a brand new future; On the other hand, it is to be able to better understand and convey our responsibilities about sustainable water resources. In this context, our esteemed speaker, Water Policy Expert Dursun YILDIZ, will make a presentation titled "Increasing Uncertainties and Risks in International Transboundary Watersheds" on the online platform through Microsoft Teams and will answer the questions posed by the participants.

We are waiting for all those who are interested in our seminar.

 

Those who want to attend our seminars, which are open to everyone, from outside the institution, can send an e-mail to  iwr@iyte.edu.tr or uluslararasisukaynaklari@gmail.com.

We hope to meet at Microsoft Teams IYTE International Water Resources Channel.

Thank you for your participation and contributions, we wish you good work.


IYTE International Water Resources Coordinatorship

Place: Microsoft Teams

Teams name: İYTE Uluslararası Su Kaynakları Konferansları

Teams code: fnp4dyr

Teams link:                  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5c9807b86aa04446afad0064db08b0ad%40thread.tacv2/conversations?groupId=d05042c9-ee1c-46c2-b4cf-f9b9a2f86c1f&tenantId=0f12a35c-45f6-462f-bfa1-0992ccd85ff7