ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Yrd.Doç.Dr. Vildan GÜNDOĞDU

Çevre Yönetimi ve Su Havzaları 1984 DEÜ Çevre Müh.liği Mezunu. 1991 yılında aynı üniversitede “Çevre Teknolojileri” alanında masterını tamamladı,2003 yılında E.Ü.Su Ürünleri Fak.de “Su Havzalarında Yönetim Planı Oluşturulması ve Case Study Gediz Havza Yönetim Planı” konusunda doktorasını tamamladı. Profesyonel iş hayatına 1985 yılında İzmir İl Sağlık Md.lüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şubesinde denetim elemanı olarak başladı,1990-95 yılları arasında İzmir Valiliği AR-GE Kurulunda Çevre konularında “Vali Teknik Danışmanı” olarak çalıştı. 1995-2004 yılları arasında İzmir İl Çevre ve Orman Müdürü olarak görev yaptı.İzmir İli Çevre Koruma Vakfı Yön.Kur.Üyeliği; 2005-2009 yılları arasında B.Şehir Bel.Bşk.nlığı İZSU Genel Md. Danışmanlığı yaptı.Eş zamanlı olarak 2005-2010 yılları arasında E.Ü. Su Ürünleri Fak. Temel Bilimler Bölümünde Yrd.Doç.Dr.öğretim üyesi olarak görev yaptı.Bu süreçte Çed ve Planlama;Ekoloji;Ekolojik İzleme ve Kontrol;Stratejik Çed ve Planlama;14001 Çevre Yönetim Sistemleri konularında ders verdi.Benzeri konularda lisans ve master tezleri yaptırdı.Çevre Yönetimi,Su Havzalarının Yönetimi;Çed,Eko-verimlilik ve Çevre Kirliliği ve kontrolü alanlarında çok sayıda bilimsel yayın ve araştırması mevcuttur. 2010-2012 yılları arasında Çevre Müh.Odası İzmir Şube Bşk.lığı yapmıştır.Ayrıca Entegre Yönetim Sistemleri konusunda Tuv-Nord’un external uzmanıdır.9001;14001 konularında Lead Audıtor eğitimleri almış ve çok sayıda tetkikde bulunmuştur.14064 ve 50001 konularında temel eğitim ve karbon-enerji uzmanlığı eğitimi mevcuttur.2010 yılında Gündoğdu Çevre Müh. ve Danışmanlık firmasını kurmuştur.Halen çok sayıda Sanayi tesisi ve Belediyelere Çevre Yönetim sistemleri,Eko-verimlilik,Sürdürülebilir Çevre ve Yenilenebilir Enerji Stratejileri,Karbon ve enerji danışmanlıkları, Çevre mevzuatı ve Çevre izinleri konularında danışmanlık yapmaktadır.Hava Kirlenmesi ve Araştırmaları Türk Milli Komite Yönetim Kurulu Üyesi, EBSO Çevre Komitesi üyesi,Rotary Bölge Su Yönetimi Bşk.dır. Evli ve iki çocuk annesidir.