ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Büyükelçi (E) Dr.Aydin

Dr. AYDIN İDİL Ankara’da 1942 yılında doğan Aydın İdil, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da Galatasaray Lisesinde, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi ve Dış İlişkiler Bölümünde tamamlamış ve daha sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesinde Tarih Bilim dalında Doktora yapmıştır. Aydın İdil 1965 sonunda Dışişleri Bakanlığında önce Avrupa Entegrasyon Hareketleri Dairesinde Üçüncü Katip, daha sonra Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürlüğünde İkinci Katip olarak,1969 – 1972 döneminde T.C. Bonn Büyükelçiliğinde İkinci Katip daha sonra Başkatip olarak görev yapmıştır. 1972 -1974 yıllarında Türkiye’nin Bangkok Büyükelçiliği Başkatibi olarak görev yapan Aydın İdil, 1975 -1976 döneminde Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Ekonomik Kuruluşlar Dairesinde Şube Müdürü, 1976 – 1978 döneminde Brüksel Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak görev yapmış ve 1978 yılında Türkiye’nin Dar- üs-selam Maslahatgüzarı olarak Tanzanya’ya atanmıştır. 1980 yılında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı olan Aydın İdil, 1982 -1986 döneminde NATO Uluslar arası Sekretaryası Siyasi Bölümünde Özel Sorunlar ve Araştırma Şubesinde Yönetici olarak görev almıştır. Aydın İdil 1986-1988 döneminde T.C. Rodos Başkonsolosu, 1988 -1990 döneminde T.C. Münih Başkonsolosu olarak görev yaptıktan sonra, 1990’da Dışişleri Bakanlığı Amerika Pasifik Dairesi Başkanı olmuş ve 1991-1992 döneminde bir süre Makedonya’da geçici İşgüder olarak bulunmuştur. Aydın İdil 1992 – 1996 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Kültür Dairesinde Genel Müdür Yardımcısı, daha sonra Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 1996 -2000 yılları arasında Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi olan Aydın İdil, 2001 yılında, Ankara’da Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Teşkilatı (TÜRKSOY) nezdinde Türkiye Temsilcisi ve aynı zamanda Türk Kültür Merkezleri ve Kültürel Miras İşleri Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Büyükelçi Aydın İdil, 2001 -2003 döneminde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından AGİT’in Bişkek’teki Misyonunun Başkanlığına atanmıştır. Aydın İdil Kırgızistan'daki çalışmaları sonucunda Kırgız Cumhuriyeti Daneker Devlet Madalyası ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından onurlandırılmıştır (Bkz.Galeri). 2004 sonundan itibaren Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığında Bakan Danışmanı olarak görev yapan Büyükelçi Aydın İdil, 2005 sonunda emekli olmak isteyerek T.C. Dışişleri Bakanlığından ayrılmış ve Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak görev almış ve 2012 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. Aydın İdil 2013 yılında Türkiyeye dönmüş olup İstanbulda yaşamakta ve Maltepe Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Aydın İdil İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Adres ve Telefon numarası: Elektronik Adres. aydin.idil@manas.edu.kg Aydın İdil: cep tel. (+996) 0552 00 51 84 İş: ( +996) 0312 4927 90 / 15.00