ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Kader Benli

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı : Kader BENLİ
Doğum Tarihi : 1992
Ünvanı : İnşaat Yüksek Mühendisi
Çevre Mühendisi
İletişim : kaderbenli48@gmail.com
+90 537 674 85 41
Öğrenim Durumu:
2019 – : Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Hidrolik, Hidroloji ve Su Kaynakları ABD, Doktora Devam Ediyor
2016 – 2019 : Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Hidrolik, Hidroloji ve Su Kaynakları ABD, Yüksek Lisans, (14.01.2019)
2015 – 2015 : Basque Country University of Spain, Environmental Engineering, Exchange Program
2011 – 2016 : Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (İngilizce), Lisans, (15.08.2016)
2006 – 2010 : Muğla Turgut Reis Anadolu Lisesi (Sayısal)


İş Tecrübeleri:


2022 – : ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi, Proje Müdürü (10.2022 – 10.2023)
2022 : ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., İnşaat Yüksek Mühendisi, Proje Mühendisi (03.2022 – 10.2022)
2018 – 2022 : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS & UZAL), Araştırmacı
2016 – 2018 : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS & UZAL), Yüksek Lisans Bursiyer
2015 – 2016 : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS & UZAL), Stajer
2014 – 2015 : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS & UZAL), Lisans Bursiyer
2014 : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla İl Müdürlüğü, Stajer
Burs ve Ödüller
• SKV-CBS&UZAL Burs Programı (2016-2018), Sıtkı Koçman Vakfı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Bursları
• Türk Eğitim Vakfı Bursu
YAYINLAR
A. Makaleler
A-2 SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1. Benli, K., Özçelik, C. (2020), Teknik Dergi, (2020), “22-23 Eylül 2015 Bodrum Sel Felaketi’’, Türkiye
SCI olmayan tam makale
1. Özçelik, C., Benli, K. (2021), Teknik Dergi (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi), “Canal Istanbul and Political Dispute on Turkish Straits”, Turkey
B. Bildiriler
B-1 Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1. Benli, K., Özçelik, C. (2022), VIII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2022), “Gerçek Zamanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı 3B Su Kalitesi İzleme Platformu (Water Monitor): Gökova Körfezi, Ankara, Türkiye.
2. Benli, K., Fıstıkoğlu, O. (2018), VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), “Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kavramsal Aylık Yağış-Akış Modeli’’ ISBN: 978-605-69034-0-3, http://dx.doi.org/10.15659/uzalcbs2018.6166, Eskişehir, Türkiye.
3. Özçelik, C., Benli, K. (2017), 9. Ulusal Hidroloji Kongresi ve Sergisi, “22-23 Eylül 2015 Bodrum Sel Felaketi’’, Diyarbakır, Türkiye.
B-2 Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri
1. Benli, K., Eriş, E., Fıstıkoğlu, O. (2022), 11. Ulusal Hidroloji Kongresi, “Gözlem ve İklim Modellerine Dayalı Meteorolojik Verilerin Karşılaştırmalı Eğilim Analizleri: Gediz Havzasi Örneği”, Gaziantep, Türkiye.
2. Benli, K., Vanolya, M. (2022), 11. Ulusal Hidroloji Kongresi, “İklim Değişikliği ve İnsan Faaliyetlerinden Kaynaklı Akım Değişimlerinin Belirlenmesi: Sakarya Havzası Örneği”, Gaziantep, Türkiye.
3. Vanolya, M. Benli, K., (2022), 11. Ulusal Hidroloji Kongresi, “Kar Erimesinin Akımlara Etkisinin Değerlendirilmesi:Ankara Çayı Örneği”, Gaziantep, Türkiye.
4. Benli, K., Fıstıkoğlu, O. (2019), TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 23-25 Ekim 2019, “Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kavramsal Aylık Yağış-Akış Modelinin Geliştirilmesi’’, Ankara, Türkiye.
Editörlük ve Hakemlikler
1. Fenerbahçe Üniversitesi, Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Dergisi, “Kastamonu Bozkurt İlçesinde 11.08.2021 Tarihinde Meydana Gelen Sel Felaketinin Yerinde İncelenmesi” 2021.
C. Araştırma Projeleri
1. Özçelik, C., H., Moradyan, Benli, K., (2021), Gökçeler Deresi Taşkın Yönetim Planı,
ISBN: 978-625-00-9411-2
2. Özçelik, C., Benli, K., Moradyan H., (2020), Muğla İli Bodrum İlçesi Gökçeler Deresi Taşkın Riski Değerlendirme Ön Raporu, Gökçeler Deresi’nin Hidrolojik Analizi, ISBN:978-625-409-549-8.
3. Özçelik, C., Benli, K., Moradyan H., (2020), Bodrum Yarımadası Taşkın Risk Raporu, ISBN: 978-625-400-503-9
4. Özçelik, C., Benli, K. (2017), Gerçek Zamanlı CBS Tabanlı Su Kalitesi Ölçüm Sistemleri (WaterMonitor) Projesi
Yer Aldığı Projeler
1. Benli, K., (2022-2023), Sakarya Havzasının Taşkın Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Proje Süresi; 2021- 2023, Proje Müdürü.
2. Benli, K., (2022), Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi (Bosnia Flood Risk Management Plan), Finansman; Avrupa Birliği Delegasyonu IPA II, Proje Süresi; 2020 – 2023, Proje Mühendisi.
Tezler
1. Benli K., (15.08.2016), Lisans Bitirme Tezi, “Ultrasonik Sistemlerle Su Dezenfeksiyonu”, Danışmanlar: Doç Dr Özgül Gerçel, Dr Öğretim Üyesi Filiz Bayrakçı Karel, Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Eskişehir.
2. Benli K., (14.01.2019), Yüksek. Lisans Tezi, “Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kavramsal Aylık Yağış Akış Modelinin Geliştirilmesi”, Danışman: Doç Dr Okan Fıstıkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik, Hidroloji ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı, İzmir.
3. Benli K., (…..2024), Doktora Tezi, “İklim Değişikliğinin Kuraklıklara Etkisinin Havza Ölçeğinde Model Bazlı İrdelenmesi”, Danışmanlar: Doç Dr Ebru Eriş, Prof Dr Okan Fıstıkoğlu, Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik Ana Bilim Dalı, İzmir.
Bilimsel Etkinliklerde Görev
1. Collaborative Analysis of Flooding Events with Processing of Earth Observation Datasets (CollabFlood) Workshop, 2 Ekim 2023, Ankara, Katılımcı.
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü VIII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2022), Konuşmacı.
3. Gaziantep Üniversitesi, 11. Ulusal Hidroloji Kongresi, Gaziantep, 13-14 Ekim 2022, Düzenleme Kurulu Üyesi/Konuşmacı.
4. Muğla Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı, Konu Uzmanı, 2022
5. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Muğla İli Bodrum İlçesi Gökçeler Deresi Taşkın Riski Raporu, Proje Yürütücüsü, 2021
6. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Muğla İli Bodrum İlçesi Gökçeler Deresi Taşkın Riski Değerlendirme Ön Raporu, Proje Yürütücüsü, 2020
7. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bodrum Yarımadası Taşkın Risk Raporu, Proje Yürütücüsü, 2020
8. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dünya Su Günü, 22 Mart 2020, Düzenleme Kurulu Üyesi
9. ESRİ Türkiye Genç Bilginler Yarışması Finalist (Water Monitor Projesi), 2019
10. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 10. Ulusal Hidroloji Kongresi, Muğla, 9-12 Ekim 2019, Düzenleme Kurulu Üyesi/Konuşmacı.
11. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ancient Water Technologies, 23 October 2018, Düzenleme Kurulu Üyesi / Konuşmacı.
12. VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), “Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kavramsal Aylık Yağış-Akış Modeli’’, 2018, Konuşmacı / Katılımcı.
13. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dünya Su Günü “Büyük ve Güçlü Türkiye Yolunda Su Stratejileri”, 22 Mart 2018, Düzenleme Kurulu Üyesi / Konuşmacı.
14. Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi (UKSAY) Sempozyumu, Denizli, 25-27 Ekim 2018, Katılımcı.
15. 3. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu, 25 Mayıs 2017, Ankara, Katılımcı.
16. 9. Ulusal Hidroloji Kongresi, Diyarbakır, 2017, Konuşmacı / Katılımcı.
Yabanci Diller :
İngilizce: İyi Seviye (C1)
İspanyolca: Temel seviye (A2)
Fransızca: Temel seviye (A2)
Bilimsel Kurullar
TUHK, Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu, Su Kalitesi Grubu


/uploads/editor/files/KADER%20BENL%C4%B0%20CV.pdf