ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Prof Dr. Semra Uluatam

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Semra Uluatam (E). 1970 yılında ODTÜ İnşaat Müh. Bölümü lisans eğitimini 1972 yılında ise aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı 1973 yılında Oslo Üniversitesi, Oslo, Norveç, atıksu arıtma sistemi konusunda araştırma çalışması yaptı. 1974 –1977 yılları arasında Vanderbilt Üniversitesi, Nashville, ABD, Mühendislik Fakültesinde Su Kaynakları ve Çevre Mühendisliği dalında doktora çalışması yaparak doktor mühendis ünvanını aldı Prof. Dr. Uluatam 1972 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde asistanlık ile başladığı çalışma yaşamını araştırma görevlisi olarak sürdürdü.Aynı bölümde 1977-92 yılları arasında Yrd Doç .Doç ve Profesör ünvanlarını alarak çalışmasına devam etti. Bu dönemde ODTÜ İnşaat ve Çevre Mühendislikleri Bölümlerinde Lisans ve yüksek lisans –doktora düzeyinde Su kirlenmesi kontrolü,Su ve atıksu arıtımı,Çevre mühendisliği ve halk sağlığı, Nehir kirliliğinin kontrolü ve kirlilik modellemesi, Endüstriyel atıksu arıtımı, Su kaynakları, sulama ve su yapıları, Hidrolik,Hidroloji,Kanalizasyon ve arıtım tesisi projelendirilmesi, Katı atık yönetimi dersleri verdi. ODTÜ GAP Araştırma Merkezi yöneticiliği yaptı. 1996-2002 yılları arasında Ürdün’de Dünya Sağlık Örgütü, EMRO,CEHA da Training and Research Advisor olarak görev yapan Prof Dr Uluatam, 2002-2003 yıllarında Ankara’da Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Başkanlığı görevinde bulundu. Bu görevleri boyunca birçok ulusal ve uluslararası teknik makale ve rapor yazan Prof Uluatam dünyanın çeşitli ülkelerinde su ve atıksu yönetimi,çevresel etki değerlendirmesi gibi konularda da konferanslar verdi. Kamu kurumlarına ve özel sektöre danışmanlık ve İnşaat mühendisliği alanında bilirkişilikler de yapan Prof. Dr. Semra Uluatam BM danışmanı olarak da çalıştı. PROF. DR. SEMRA SİBER ULUATAM’IN YAYIN LİSTESİ(1972-1996) 1. "Slow Sand Filtration for Small Communities and Rural Areas", M.S. Thesis, Middle East Technical University (METU) Department of Civil Engineering, June 1972 2. "Katı Atıklar", İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, cilt 18, sayı 209, Ağustos 1972 3. "Section Along the Oslo-Fjord 6th and 8th November 1972", Report of Institute of Marine Biology and Limnology, University of Oslo, Norway 4. "Slow Sand Filtration for Small Communities and Rural Areas", METU Environmental Engineering Department, Publication No. 73-02, July 1973 5. "Phosphate and Heavy Metal Removal Experiments with Combined Wastewater", Report, of Institute of Marine Biology and Limnology, University of Oslo, Norway, January 1973 6. "Carbon Column Efficiency in Tertiary Treatment", EPA Project Report, Vanderbilt University, Nashville, Tenn., USA, August 1974 7. "Effluent Quality Variation at Different Loadings with Multicomponent Substrate in the Activated Sludge Process", Ph.D. Thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering, Vanderbilt University, USA, July 1977 8. "Legal Aspects of Water Supply and Sewerage Work in Turkey", Conference on Water Supply and Sewerage Works, 29 May-2 June 1978, İstanbul 9. "Aktif Çamurla Atıksu Arıtımı", ODTÜ Uygulamalı Bilimler Dergisi, sayı 4, 1978 10. "Synthetic Wastewater Clarification Rate by Activated Sludge", 1st Environmental Engineers' Symposium, January 24-26, 1979 Ankara 11. "Turistik Bölgelerde Su Kalite Standartları", Çevre Problemleri Konferansı, Mayıs 1979, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 12. "Mathematical Model of Biological Fluidized Bed", Conference on Biological Fluidized Bed, April 1980, UMIST, Manchester, England 13. "Effluent Quality Variation at Different Organic Loadings with Multicomponent Substrate in the Activated Sludge Process", Water Research, Vol 14, May 1980 14. "Katı Atık Toplama Sistemlerinin Optimizasyonu", 6ıncı Sistem Mühendisliği Ulusal Konferansı, Haziran 1980, Ankara 15. "Phosphate Removal in Wastewater by Chemical and Electrochemical Methods", 7th Science Conference, held by the Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBİTAK), November 1980, İstanbul 16. "ODTÜ Su Kaynakları Mühendisliğinde Araştırma, Öğretim ve Eğitim ", Anonim, Türkiyenin Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı, DSİ, Mayıs 1981, Ankara 17. "The Economic Analysis of Solid Waste Collection System of Ankara", Poster Paper, NATO, ASI, on Environmental Impact Assessment, September 1981, France 18. "Water Quality Assessment in Bursa Organized Industrial District", International Symposium on Water Resources Management in Industrial Areas, IWRA, September 1981, Lizbon, Portugal 19. "Yukarı Akımlı Akışkan Yatakların Matematik Modellemesi", Tez Raporu, ODTÜ İnşaat Müh. Böl., Mart 1982, Ankara 20. "An Application of Locational Models for Solid Waste Transfer Stations", 1st International Symposium on Appropriate Waste Management and Low Waste Technology for Developing Countries, Boğaziçi University, 7-14 July 1982, İstanbul 21. "A Laboratory Study to Determine Acceptability of Oxidation Pond Effluent by Soil", 1st International Symposium on Appropriate Waste Technology for Developing Countries, Boğaziçi University, 7-14 July 1982, İstanbul 22. "Ankara’nın Katı Atık Yönetimi", TÜBİTAK Proje Raporu, ÇAG-40, Temmuz 1983, Ankara 23. "Ankara’nın Katı Atık Yönetimi – Toplama ve Boşaltma”, Billur, N. ve Yurteri, C., ile, TÜBİTAK DOĞA Bilim Dergisi, cilt 8, sayı 1, 1984, Ankara 24. "Design of Wastewater Collection Systems", Lecture Notes, METU, Dept. of Civil Engineering, March 1987, Ankara 25. "Su Kaynakları Projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi", İnşaat Mühendisleri Odası, IX. Teknik Kongre Kitabı, 1987, Ankara 26. "A Simple Cost Optimization Model for Water Distribution Systems", Afro-Asian Conference, Integrated Water Management in Urban Areas, 3-6 December 1987, Bombay, India 27. "Valuation of Buildings in Turkey", The Surveying Technician, Vol 18, No 6, August/September 1990 28. "Türkiye’de İçme Suyu ve Kanalizasyon Hizmetleri ve Sorunları", Türkiye Altyapı Müteahhitleri Birliği Yayını, Ocak 14, 1991 29. "Water Treatment by Perlite Bed Filtration", Water and Waste Treatment, Vol 35, issue 3, March 1991 30. "Cost Optimization in Water Supply Networks", Intern. J. Environmental Studies, Vol 37, 1991 31. "Cost Models for Small Wastewater Treatment Plants", Intern. J. Environmental Studies, Vol 37, 1991 32. "Su Arıtımında Kum ve Perlit Filtre Yataklarının Karşılaştırılması”, Proje Raporu, TÜBİTAK, DEBÇAG-70, Mart 1991 33. "Mardin-Urfa, Ceylanpınar/Harran Ovalarındaki Sulamanın Çevresel Etki Değerlendirmesi”, Rapor, DSİ Projesi, Proje No: 90-03-03-18, ODTÜ, Mayıs 1991 34. "Mardin-Urfa, Ceylanpınar/Harran Ovalarındaki Sulamanın Çevresel Etki Değerlendirmesi”,Türkiye’de Çevre Kirliliği Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 21-22, 1991 35. "Assessing Perlite as a Sand Substitute in Filtration", Journal AWWA, Management and Operations, Vol 83, No 6, June 1991 36. "Suitability of METU Oxidation Pond Effluent for Irrigation", Intern. J. Environmental Studies, Vol 38, 1991 37. "GAP Sulamalarındaki Bazı Çevre Sorunları”, Altınbilek, D. ile,Topraksu Dergisi, sayı 1, Ocak 1992 38. "Civil Engineering Experience and Education" ASCE J. Professional Issues in Eng. Ed. and Practice, Vol 118, No 1, Jan., 1992 39. "Valuation Quest: the Need for Valuers in Turkey", The Surveying Technician, Vol 40, 1992 40. "LP Optimisation Model for Water Distribution Systems", Intern. J. Environmental Studies, Vol 40, 1992 41. "Evaluation of the Wastewater Stabilization Pond at the METU Treatment Plant", Intern. J. Environmental Studies, Vol 41, 1992 42. "İnşaat Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi", TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yayını, Haziran 1992 43. "Discussion: Graphs for Hydraulic Design of Sanitary Sewers", ASCE J.Environmental Eng., Vol 118, No 4, 1992 44. "Laboratory Evaluation of Perlite Bed Filtration in Water Treatment", Intern. J. Environmental Studies, Vol 42, 1992 45. "Assessment of the UN Program for Design of Sewers", Intern. J. Environmental Studies, Vol 42, 1992 46. "Su Arıtımında Kum ve Perlit Filtrasyon Yataklarının Karşılaştırılması", DOĞA, Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK, 16, 281-289, 1992 47. "Biyofilm Reaktörünün Boyutlandırılmasında Yatak Malzemesi Seçimi", DOĞA, Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK, 16, 309-317, 1992 48. "Environmental Impact Assessment of KOP Irrigation Projects", Project Report Prepared for DSİ, November 1992 49. "Atıksu Arıtım Prosesi ve Proje Seçimi Raporu", Berdan Tekstil Fabrikası, Tarsus, Nisan 1993 50. ”Ceylanpınar Kanalizasyon ve Atıksu Arıtım Tesisi: Nihai Değerlendirme Raporu”, GAP İdaresi, Mayıs 1993, Ankara 51. "İnşaat Mühendisliğinde Eğitim ve Tecrübe" TMMOB İnşaat Mühendisleri, XII inci Teknik Kongre Yayını, Mayıs 1993, Ankara 52. "Calibration of MODQUAL for Karasu River", Water Research, Vol 27, No 5, May 1993 53. "Calibration of a Steady State Model of Water Quality Data from the Karasu River, Turkey", European Water Pollution Control (official publication of European Water Pollution Control Association-EWPCA), Vol 3(3), May 1993 54. "Kahta-Adıyaman Kanalizasyon Projesi Değerlendirmesi”, Proje Raporu, GAP İdaresi, Haziran 1993, Ankara 55. "Critical Path Identification in Planning of Winery Wastewater Plant", with Bodur,V., Intern. J.Environmental Studies, Vol 43, 1993 56. "Expressions for Cost of Small Earthfill Dams", DOĞA Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, TUBİTAK, Vol 17, No 3, 1993 57. "Criteria for Industrial Estate Assessment in Turkey", Journal of American Society of Appraisers, Vol 38, No 3, 1993 58. "Su Temini, Kanalizasyon ve Katı Atık Sistemlerine ilişkin Problemler ve Çözümler", Mühendislik Haberleri Dergisi, TMMOB, sayı 367, 1993 59. "Evaluation of Possible Influences of Konya Irrigation Project on Water Quality", City, EPH 93 Conference, Antwerp, 25-30 October, 1993 60. "Urfa-Harran, Ceylanpınar-Mardin Sulama Projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi”, GAP’ta Teknik Servisler Sempozyumu, TMMOB, Ankara, 10-12 Kasım, 1993 61. "Kahta-Adıyaman Kanalizasyon Sisteminin Hidrolik Değerlendirmesi”, Rapor, GAP İdaresi, Ocak 1994, Ankara 62. "Atıksu Arıtımı", Ders notları, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, CE 94-05, Mart 1994 63. "Water Quality Assessment of Konya Irrigation Project", 15th Anniversary Symposium of Çukurova University, Adana, 4-7 April, 1994 64. "GAP Bölgesinde Hidrolik Yapıların Çevresel Etkilerden Korunması Yöntemleri", 40ıncı Yıl Konferansı, DSİ, 12-14 Nisan 1994, Ankara 65. "Su Temini Projelerinde Optimizasyon Teknikleri ve Bilgisayar Uygulamaları", DOĞA, Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK, cilt 18, sayı 4, 1994 66. "Çamlıdere, Aluç Dağında Yapılması Planlanan Turistik Aluç Oteli ve Yan Tesislerinin İnşaatının Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu", Çevre Bakanlığı Projesi, ODTÜ- Proje sayı:94-03-03-04-02, Haziran 1994, Ankara 67. "Eckenfelder's Model in a Fluidized Bed", Intern.J.Environmental Studies, Vol 46, 1994 68. "Akçakale Atıksu Arıtma Tesisine Stabilizasyon Havuzu Yerine Havalandırma Havuzunun Yapılmasının Değerlendirilmesi", Rapor, GAP İdaresi, Haziran 1994, Ankara 69. "Kuşadası’nda Eski ve Yeni Katı Atık Boşaltım Alanının Jeoteknik Değerlendirmesi” Özkan, Y., ve Wasti, Y. ile, Proje sayı: 94-03-03-03-05, İller Bankası, Ağustos 1994, Ankara 70. Mission Report Prepared for World Health Organization, Eastern Mediterranean Region, Centre for Environmental Health Activities, T.A.No: EM/94/1825, 17 September-14 October 1994, Amman, Jordan 71. “Garzan Ceffan Barajının Ekonomik Dolu Savak Yüksekliği", Türk-İnşa Dergisi, sayı 153, Şubat 1995 72. "Assessment of Konya Irrigation Project with Respect to Water Quality", Journal of Environmental Management and Health, Vol 6, issue 1, March 1995 73. "Mensa Tekstil Sanayinin Endüstriyel Atık Sularının Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Rapor, Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Proje sayı :95-02-00-01, Mart 1995, Ankara 74. "Düzenli Depolamada Katı Atık Boşaltımı ve Jeotekstil Kullanımı", ODTÜ, Sürekli Eğitim Merkezi, ders notları, CE-95-03, Nisan 1995 75. "Burhaniye’nin Atıksu Arıtım Tesisinin Yer Seçimine İlişkin Alternatif Çözümler Geliştirilmesi", Rapor, Burhaniye Belediyesi, Proje sayı: 95-03-03-04-02, Nisan 1995, Ankara 76. "Çevre ve Sağlık", Aktüel Medicine, cilt 3, sayı 4, Nisan 1995. 77. "Beyşehir Gölünün İşletme Seviyelerindeki Değişiminin Çevresel Etki Değerlendirmesi", Günyaktı, A. ile, İnşaat Mühendisliğindeki Teknik Gelişmeler Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, 18-20 Eylül 1995, İstanbul 78. "Policy Advise on Measures for Reducing and Preventing the Environmental Impacts of Industrial and Municipal Activities in the Karasu River Basin in the Bilecik Region of Turkey", with Grayman, W., Arceivala, S. and Redman, S., Final Report of UNIDO Project SI/TUR/93/802, October 1995 79. "Düzenli Depolama ve Mevcut Depolama Alanlarının İyileştirilmesi Üzerine Bir İnceleme", Ozkan, Y., ve Wasti, Y.ile, TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası XIII’üncü Teknik Kongre Kitabı, Aralık 1995, Ankara 80. "Kentsel Altyapı Problemleri, Çözümler ve 2000’li Yıllar Hedefleri", Türk-İnşa Dergisi, sayı 163, Aralık 1995 81. “İskenderun Atıksu Arıtım Tesisi ve Kanalizasyon Sisteminin Tasarımı ve Yapımına İlişkin İnceleme , Değerlendirme", Rapor, İçişleri Bakanlığı, Aralık 1995, Ankara 82. "Risk Reduction of Environmental Pollution and Water Resources Problems for Sustainable Development", Chapter in book "Risk Reduction-Chemicals and Energy into the 21st Century", Ed. by Mervyn L.Richardson, Pub.: Taylor & Francis, 1996, UK