ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Ormanlar ve sera gazı azaltım hedefimiz

Ormansızlaşma; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) tanımında, orman alanlarının tarım, mera, yerleşim alanları gibi farklı kullanım amaçlarına dönüştürülerek, insan kaynaklı değişimler yoluyla kaybedilmesidir. Kaçak kesimler, madencilik, yangın, hayvancılık, otlatma ve sosyal baskı gibi faktörler, ormansızlaşmaya ve orman bozulmalarına neden olmaktadır. Dünyada geçtiğimiz son 15 yılda; 6 milyar ha (hektar) olan orman alanı, 4 milyar ha seviyelerine düşmüştür. Küresel olarak orman alanları 2000-2010 yılları arasında her yıl 5.2 milyon ha kadar azalmaktadır. Ülkemizde ise, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, orman alanları sürekli artmaktadır. Ancak, başka kullanımlar için tahsis edilen orman alanları üzerinde fiilen orman olmasa da imar planları içerisinde alansal olarak orman kabul edilmektedir. 2013 yılı sera gazı envanterine göre ormanlarda 13.9 milyon t/yıl karbon atmosferden uzaklaştırılmıştır. Bu değerin 4.2 milyon tonu son 20 yıldaki ağaçlandırmalardan kaynaklı iken, son 25 yıldaki ormansızlaşmadan dolayı ise 3.3 milyon ton kaybetmiştir, 2014 yılı değerlerine göre yaklaşık 501 bin ha orman alanı başka amaçlarla kullanılmaktadır. (Prof. Dr. Doğanay Tolunay, 8 Ekim 2015, Hava Kirliliği Kongresi) 3.kopru-tahribati Kyoto Protokolü ve Yeni Hedefler  Ülkemiz, 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü’nü, 2009 tarihinde herhangi bir bağlayıcı sera gazı azaltım ve sınırlama yükümlülüğü almayarak imzalamıştı. Ancak 30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşecek iklim zirvesi (COP21 Zirvesi) için Türkiye, 30.09.2015 tarihinde sera gazı emisyon azaltım hedeflerini (INDC) belirleyerek, BM’e iletti. Söz konusu hedefi belirleme kapsamında, 2030 yılında oluşabilecek tahmini emisyonlar hesaplanmış, bu hesaba göre elde edilen değer üzerinden yüzde 21 azaltım hedefi konulmuştur. Yani sizin anlayacağınız Türkiye, 2030 yılına kadar referans senaryoya göre karbon salımlarını, oluşacak artış üzerinden yüzde 21 azaltacağını söylemiştir. Peki, yukarıda bahsettiğim ormansızlaşma sorunu çığ gibi büyürken, diğer yandan en büyük orman ekosisteminin yok edildiği 3. Köprü ve 3. Havalimanı projeleri (25 yıl sonra tamamlanacağı belirtiliyor) devam ederken, Bolu’da Kartalkaya civarında 51 bin 450 hektarlık (85 bin 750 futbol sahası büyüklüğünde) yeşil alan turizm bölgesi ilan edilerek, Türkiye’nin en sık ormanlarının bulunduğu bu alan yapılaşmaya açılırken, yine başta Bodrum olmak üzere birçok kıyımızda ve kentimizde orman alanları kesilip yakılıp turistik tesise veya maden veya sanayiye dönerken, ülkemiz belirlediği bu hedefe ulaşabilecek mi? Türkiye bu hedefe, öncelikle sağlıklı, şeffaf ve gerçekçi bir envanter çıkartarak, kaynaklarını verimli kullanarak, sadece ekonomik göstergelere bakmak yerine toplumsal faydayı gözeten, doğru, verimli iklim ve enerji politikaları ile ulaşabilir. Bu noktada toplumun her kesiminin eğitim, bilinç ve farkındalığının ne denli önemli olduğunun da altını kalın bir şekilde çizmek isterim.
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış