ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

2050'de Tarımsal Sulama Nasıl Olacak ?

Dr. Nüvit SOYLU Sulama  Politikaları Uzmanı 18 07.2015 . İnsanoğlu kendisini beslemeye yetecek gıdayı  yetiştirecekse sulama teknolojisinin  bu yüzyılda mutlaka değişmesi gerekiyor.Bu değişim geçen yüzyılda başlayan elektronik alanda yaşanana benzer hızlı  bir değişim olacak. Aslında 2050 yılına kadar sulu tarımın tam olarak nasıl değişeceğini tahmin etmek kolay değil. Ancak şurası kesin ki 2050 ye kadar  sulama  politikaları değişecek. Artan su talebi ve kişi başına düşen su miktarındaki azalma nedeniyle sulamada çok büyük oranda geri dönüş suları kullanılacak. Sulama mühendisliğinde ,sulama projesi ve sulama yönetiminde çevre mühendisliği temel unsur olacak.Sulama mühendisleri 2050 yılında bugünkü mühendislik konseptinden çok ayrı bir şekilde çok disiplinli konularla uğraşmak durumunda olacaklar. 1 2050 yılına kadar gelişecek sulama teknolojileri bugünkü "ileri sulama teknolojilerini" yaya bırakacak kadar ileri düzeyde olacak. 1996 yılında yazdığı bir makalede[1] Sandra Postel " 2025'e kadar dünyanın su ihtiyacı ulaşılabilir su temini limitine yaklaşabilir" demişti.2003 yılındaki bir konferansta 35 Yakın Doğu ülkesinden   gelen delegeler ülkelerindeki su durumunu özetlediler. Ortaya çıkan sonuç "bu ülkelerin çoğunun  su kullanımının yenilenebilir su limitine ve kullanılmış suyun tekrar  kullanımı limitine ulaştıkları" şeklindeydi.Bu durum Postel'in 2025 için  tahminini doğru çıkarabilecek bir sonucu ortaya koymuştu.Bugün hala fiziksel su azlığı çeken dünyanın birçok yerinde yenilenebilir su kaynaklarının limitine ulaşılmış bulunmaktadır. 2050 yılında sulama uygulamaları teknolojilerinde ve sulama yönetiminde daha çok gelişmiş ülkelerde görülecek ilerlemelerin çok uzakta olmadığı görülmelidir. Mesleğe bugün başlayan ve bu kitabı elinde tutan bir sulama mühendisinin bu gelişmelere şahit olması ve hatta bunları uygulaması mümkün olacaktır. 2 Sulama Paradigması Değişecek Bugünkü klasik sulama paradigması en yüksek üretim için yeterli su verilmesi şeklindedir. 2050 yılındaki sulama paradigması sulamanın çevresel etkilerini de bugünden çok daha fazla dikkate alacaktır. 2050 yılında sulama işletmecileri sulama suyu kullanma net faydasını  en yüksek seviyeye çıkartmayı amaçlayacaklar.Bu da bugünkü "alınacak ürünü en yüksek seviyeye çıkartma" paradigmasından çok farklıdır. Bugünden 20 -30 yıl sonra sulama mühendisleri   rutin olarak ekosistemdeki gelişmeleri de  dikkate alarak proje yapacaklar.Bataklıklar,sulak alanlar, sukültür sistemleri sulama sistemlerinde çok daha fazla dikkate alınacak. Sulama Teknolojisindeki İlerleme 2050 yılındaki ileri sulama teknolojisinden söz ederken sulama yönetimi için kullanılacak aletler ve  bilimsel temelli modellemelerden  karar destek bilgisayar programlarına kadar geniş bir alandaki ilerlemeden söz ediliyor. Sulama yönetiminin gelecek jenerasyonu, özellikle sulama yönetimindeki eksiklikleri tamamlamak için geliştirilmiş  yeni jenerasyon analitik yöntemler ve tarım makinalarına  ihtiyaç duyacaktır.Bunun yanısıra sulama sorunlarıyla ilgili artacak riski ve belirsizliği çözebilmek için yeni karar destek algoritmalarına ihtiyaç olacaktır . Aslında en büyük ve önemli değişiklik ise  ürünün uygulanan yeni sulama yöntemlerine karşı gösterdiği reaksiyonun güvenilir şekilde  modellenmesi olacaktır. Çünkü halen yetersiz sulamada ürün verimi ile su kullanımı ilişkisi çeşitli ürünlere göre  kesin olarak açıklanabilmiş değildir.   Referanslar [1] Postel, S. L., Daily, G. C., and Ehrlich, P. R. 1996. “Human appropriation of renewable fresh water.” Science, 271 (9), 785-788. [2] Yıldız D. 2013 "Su Güvenliği" Truva Yayınları İstanbul 4
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış