"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

Genel

Geleceği Kazanmanın Yolu:Bilgiye Dayalı Analiz

Dursun YILDIZ HPA Başkanı 21. Yüzyıl ile başlayan hızlı değişiklikler gelişmekte olan ülkeleri hazırlıksız yakalamış görünüyor.Soğuk Savaş sonrasında oluşan yeni uluslararası düzen birçok paradigmayı değiştirirken ülkemizin de arasında bulunduğu bazı ülkelere bölgelerinde daha aktif bir uluslararası politika izleme şansı sağladı. Soğuk Savaş sonrasında küresel güçlerin tam egemenlik kur(a)madığı veya başka jeopolitik eksenlere doğru kaydığı için daha az önem verdiği bazı bölgelerde gri alanlar oluştu.Bu alanlardaki yeni durumu kullanarak bazı ülkelerin "Bölgesel Güç" olabilme avantajlarının süreceği görünüyor. Uluslararası sistem ne soğuk savaş dönemi kadar sert ve stabil ne de soğuk savaş döneminin sona erdiği dönem kadar belirsiz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni bölgesel güç oluşumları için hareketin arttığı bir döneme girildi.Ancak 21. Yüzyılın yeni paradigmaları ile bölgesel bir güç olmak isteyen ülkelerde sağlam bir altyapı ile değişime ihtiyaç var.Bu ülkeler dış politika ve güvenlik alanında yeni parametrelerle düşünmek, bölgesel ve küresel gelişmeleri çok iyi izlemek,hızlı kararlar alabilmek,soğuk savaş dönemindeki ataletten kurtularak farklı politikalar üretebilmek ve uygulayabilmek için gerekli altyapıyı hızla kurmak zorundalar . Bu nedenle ülkemizin de bu değişim dönemini iyi okuması ve stratejik bir akıl ile düşünebilmeyi tüm kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesi şarttır.Çünkü idari yapıdaki düzenlemeler ile kamusal merkezi yapılar bölgelerdeki temsilciliklerine yetki devri yapmakta,kamu kurumları kendi alanlarında politika üretme ve denetleme işlevlerinden uzaklaşmaktadır. Birçok kurumda geçmişten gelen geleneksel yapıyla gerçekleştirilen kamusal üretim ve denetimin azalmasından veya tümüyle ortadan kalkmasından doğan bir boşluk ortaya çıkmıştır.Bu boşluğun uygun kuruluşların yapacağı üretimle hızla doldurulması şarttır. 90 Ne Değişti ? 20.yüzyılın son 10 yılında başlayarak 21. yüzyıla hakim olan değişim önce küresel güvenlik paradigmasını değiştirdi.Güvenlik ulusal askeri güvenlikten çok daha geniş ve derin bir kapsama ulaştı.Güvenlik konuları ve aktörleri değişti. Yeni bir gıda jeopolitiği oluştu.Bunun yanısıra sektörler arasındaki ilişki arttı. Ülkelerin artan karşılıklı bağımlılıkları bir bölgede yaşanan krizin hızla dünyaya yayılma riskini ortaya çıkardı. Bir diğer deyişle bölgesel krizlerin küresel alanda domino etkisi ile yayılma potansiyelini arttırdı.Enerji-Su-Gıda ve Çevre ilişkisi hızla artarak suyun sektörel tahsisini zorluyor.İklim değişimi riski ülkelerin su gıda enerji ve çevre alanlarında güvenlikleştirme politikaları uygulamalarını arttırıyor. Dünyanın "küresel güvenlik konsepti" ile hep birlikte önlem almak zorunda olduğu küresel ısınma sürecinden etkilenen az gelişmiş ülkeler arttı.Çevre, küresel iklim göçleri,su ve enerji tehditleri gerilimi arttırma riski taşıyor. 92 21.Yüzyılın Yeni Paradigmaları Dış politika ve güvenlik stratejilerinden yeni enerji hatları jeopolitiği ve yeni gıda jeopolitiğine kadar birçok alan 21. Yüzyılın yeni paradigmaları ile şekilleniyor.İşte bu noktada kazanmak isteyen ülkelerde"Bilgiye dayalı değerlendirme ve analizlerin tüm plan, program ve politikalarda öne çıkması gerekiyor.” Bilginin elde edilmesi,işlenmesi en hızlı ve güvenilir şekilde kamu ve özel sektöre iletilmesinin sağlayacağı rekabet avantajının çok belirleyici olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Artan teknolojik olanaklarla günümüzde ham bilgiye ulaşmak kolaylaşmış gibi görünse de bu bilginin yanlış yönlendirme etkisinin arttığı da bilinmektedir.Bu kapsamda bilgi kirliliği ve dezenformasyon bombardımanının etki alanı genişlemiştir.Bu nedenle bugün ham bilgiyi yorumlayarak dönüştürecek,anlaşılabilir hale getirecek ve bu yönleriyle bilgi ile politika arasında köprü görevi üstlenecek kuruluşlara duyulan ihtiyaç da artmıştır. 91 Bilgiye Ulaşma,Değerlendirme ,Karar Destek Kuruluşları Yaratılmalı Soğuk Savaş sonrası uluslararası ilişkilerin uğradığı yapısal değişme, teknolojik ilerleme, güvenlik ve uluslararası ilişkilerden siyasete,enerji politikalarından gıda jeopolitiğine kadar tüm konuların yeni bir bakış açısıyla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle geçmişte kısmen kamu kurumlarının yaptığı bu çalışmalar için önce su,enerji,tarım,güvenlik gibi alanlarda "Hızlı Düşünme,Bilgiye Ulaşma,Değerlendirme Karar Destek Kuruluşları"yaratılmalıdır.Halen mevcut Strateji Merkezlerinde bilimsel bilgiye dayanan entegre ve çok disiplinli bir anlayışla yapılacak araştırma ve değerlendirmeler artmalıdır. Bugün özellikle gelişmiş dünyada araştırma kuruluşları karar mercilerine hızlı bilgi üreterek göz ardı edilemeyecek bir boşluğu doldurmaktadırlar.Bu merkezler çözüm üretirken bürokratik birtakım sorunlar ile statik düşünme süreçleri ve kurallarının dışında olma avantajlarını kullanmaktadır. Böylece gelişmeleri daha kolay izleyip sorunları hızlı tespit ederek çözüm önerileri geliştirme konusunda gerek kamu gerekse özel sektör karar mekanizmaları için çok önemli görevler yapmaktadır.Bunun yanısıra kamuoyu ile paylaştıkları öneri ve tespitler ile de karar alıcılar için geniş bir bilgi havuzu oluşturmaktadır. Türkiye’de kurumların strateji belirlemedeki tutuculuğu, çözümlerdeki bakış açısının darlığı,bürokrasinin önce kendisini koruma yönündeki temel refleksi ve siyasetin geleneksel yapısının getirdiği direnç ve ortaya çıkan boşluk ve ihtiyaç görülerek bu konuda hızlı ve radikal adımlar atılmalıdır. Geleceği beklemek değil kazanmak zorundaysak bunun için öncelikle bilgiye dayalı analiz ve değerlendirmelerin şart olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu konu entegre bir anlayışla ele alınmalıdır. Araştırma, Geliştirme,Karar Destek Merkezlerinin, ülke geleceğinde daha etkili bir rol oynamaları için öncelikle toplumsal düşünce yapımızdan araştırma anlayışımıza kadar birçok alanda radikal değişimlere ihtiyaç olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır.
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 6 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 279 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 155967