ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Ekoloji mi,Ekonomi mi ?

Balıkesir Bandırma’ya bağlı Şirinçavuş Köyü’nde 2 bin zeytin ağacının neden budandığı hala bilinmiyor? Erdek Körfezi Dayanışma Platformu, ağaçların gövdelerinden budandığını, bunun basit bir budama değil, katliam olduğunu açıkladı. Ziraat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi ise budama yapılan alanda Akdeniz Sınai ve Liman Yatırım A.Ş. tarafından bir sanayi tesisi kurulacağını belirterek, zeytin ağaçlarının budama adı altında kesildiğini iddia etti. Çanakkale, Balıkesir 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çerçevesinde Bandırma’da 48 bin hektar alana kurulması planlanan sanayi bölgesi, ilçenin ana gündemi oldu. Buranın, ihtisas kimya sanayi bölgesi olarak planlandığı ve bu zeytin ağaçlarının tamamen yok edileceği de iddialar arasında! 1/100.000’lik Balıkesir Çevre Düzeni Planı (ÇDP), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 20.08.2014 tarihinde onandığından beri, gerek odaların gerekse de sivil toplum kuruluşlarının haykırışları devam ediyor. images *** Aslında biz çevre mühendisleri ve şehir plancıları, yıllardır bu ülkede planlama olmayışından yakınır, ülke bütününde öncelikle 1/100.000 üst ölçekli, yani global olarak kullanım amaçlarını belirleyen ÇDP’lerin, akabinde bununla uyumlu daha alt ölçekli planların yapılmasını savunuruz. Ama bunu savunurken, bu planların objektif, bilimsel verilere dayalı ve özellikle de ekolojik temelli olmasını ister ve düşünürüz. Yani bu planların, o bölgenin doğal kaynaklarını, hayvan ve bitki varlığını, doğal yaşam alanlarını, tarım, orman alanlarını, arkeolojik vazgeçilemez sit alanlarını kısaca bölgenin ekolojik dengesini koruyan, sürdürülebilir olan ve koruma kullanma dengesini gözeten planlar olmasını isteriz. Zaten plan yapmanın temel amacı da, doğru kulllanım kararlarının belirlenmesidir. Yani bir evi nasıl düzenleyip neyi nereye koyacağınızı planlıyorsanız, burada da alan için onu yaparsınız. Planı hazırlarken; tarım alanlarını, ormanı, ağaçları mı koruyacaksınız, yoksa onları gözardı edip buraya kimya sanayii mi getireceksiniz? Yani siz planda hem Karabiga için, “Yerleşim için kültürel ve çevresel değerlerin korunması kapsamında tarım alanları, kıyı alanları, orman alanları ve ağaçlık alanların nitelikleri doğrultusunda korunması/geliştirilmesi gerekmektedir. Yerleşimin kuzeyinde yer alan yaban hayatı koruma geliştirme alanı içerisinde ve yakın çevresindeki faaliyetlerde bu nitelik dikkate alınmalıdır” deyip (Bakanlığın plan raporunda aynen bu ifade yer almaktadır) hem de Karabiga’nın dibine termik santral kurulumuna izin verirseniz, o zaman bu planı yapmanızın hiçbir anlamı ve önemi kalmaz! *** Ne yazık ki bizim çevre düzeni planlarımız hazırlanırken, plan hazırlayan grubun içinde genellikle Çevre Mühendisi, Ekolog, Biyolog, Ziraat Mühendisi, Orman Mühendisi gibi meslek grupları pek yer almaz. Halbuki çevre düzeni planı multidisipliner bir iştir. Bu planların hazırlanmasında ilgili meslek gruplarından en az bir uzman yer almalı ve planın ana felsefesi ekolojik temelli, koruma kullanım dengesinin gözetilmesi olmalıdır! Yoksa sadece ekonominin ön planda tutulduğu planlar her zaman ekoloji ile çatışmaya mahkumdur
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış