ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Su,Enerji,Çevre ve Gıda Güvencesi

Samsun Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı

 

TR 83 SAMSUN: (SAMSUN,ÇORUM,TOKAT,AMASYA) ALT BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAZANAĞI

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.Hasan Hüseyin DOĞAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ögretim Üyesi

        08.Kasım.2010-Çorum

 

 

1.Giriş

Küreseleşme kapsamında değişen bölgesel üretim dizgeleri ve uygulanan politikalar , kalkınmanın odağına “bölgesel kalkınma yı” yerleştirmektedir.Bu doğrultuda üst yönetim ekonomik gönencin bölgesel düzeyde dengeli dağılımını hedeflerken,bunun araçlarını da uygulamaya koymak istemektedir.Araçlar içerisinde bölgelerin özelliklerini daha çok dikkate alan ve bu özelliklere uygun kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde “Çevre Düzeni Planı’nın(ÇDP)”önemli bir yeri vardır.Özellikle dünyada yaşanan toplumsal ve ekonomik değişmeler ile birlikte ,bilgi teknolojısindeki gelişmenin stratejik bir kaynak haline gelmesi,yerelliğin ve katılımcılığın öne çıkması biçiminde gözlenen sosyo-ekonomik devingenlik bölgesel gelişme politikalarında önemli değişmelere yol açmıştır.Yerel ya da bölgesel düzeyde toplumsal ve ekonomik gelişmelerin planlanması düşüncesi Çevre Düzeni Planını öne çıkarmıştır.

 

2.Kent ve Kalkınma

 Ekonomik ve toplumsal gelişmelerine, planlar yardımıyla yön vermek isteyen ülkeler,kentleşme ve yerleşme sorunlarına kalkınma planlarında özel bir yer ayırmaktadır.Çünkü, kalkınma ile kentleşme arasında güçlü bir ilişki vardır. Kentleşmeden kalkınma amacıyla yararlanmaya çalışan kalkınmakta olan ülkelerin,kent ve kentleşme sorunlarının boyutlarıda her geçen gün büyümektedir. Özekte hazırlanan kalkınma planları, daha çok ekonomik kalkınmanın hızına ve kaynaklardan yararlanmanın biçimine ilişkin ilkeler saptamakla birlikte,kalkınmanın coğrafya boyutlarını göz ardı etmektedir.Çevre düzenleme planı , kalkınmanın yerel, uzamsal (Mekansal) ve coğrafya boyutlarını hesaba katma gereksiniminden doğmuştur.Bu planlama çağdaş yönetimin planlama işlevinin bir ürünüdür. ÇDP’nı daha çok anakent alanlarında çevresiyle birlikte ele alınması gereken yerleşim yerlerinde bölge ölçeğindeki planlarla bağlantılı olarak alınan planlama kararlarıdır.Bu nedenle kentlerin toplumsal , ekonomik ve teknolojik ilerlemelerinin etkisiyle hızlı bir değişme içinde olmaları ÇDP’ da etüd ve araştırmaların sürekliliği kaçınılmazdır. Kentsel işlevlerin yerleşme durumlarıyla,bunlar arasındaki ilişkilerin planlanması bunların gelecekteki biçimlerinin tahmin edilmesi ileri düzeyde teknik bir uğraşı gerektirir. Kentsel işlevlerin hepsi toprak üzerinde yer alır. Bundan dolayı,kent ve ilçelerin yerel özelliklerine göre toplumsal ve ekonomik gösterge niteliği taşıyan dökümanları çıkarılmalıdır.

Ekonomik, toplumsal ve fiziksel planlama çalışmaları arasında eşgüdüm sağlamaya elverişli düzeyde bir planlama türü olan ÇDP, yerel ve bölgesel bilgilerin ulusal kalkınma planlarına aktarılmasını kolaylaştıracağı gibi, ulusal kalkınma ereklerininde yerel planlara yansıtılması olanağını sağlayabilir.

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız

/uploads/editor/images/Samsun%20alt%20b%C3%B6lgesi%20%C3%87evre%20D%C3%BCzeni%20Plan%C4%B1%20Dr%20Hasan%20H%C3%BCseyin%20Do%C4%9Fan%20.pdf

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış