ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖÇLERİN BELEDİYELERE ETKİLERİ. KENTLER NEDEN İKLİM GÖÇLERİNE HAZIRLANMALI ?

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖÇLERİN BELEDİYELERE ETKİLERİ

KENTLER NEDEN İKLİM GÖÇLERİNE HAZIRLANMALI ?

Dursun Yıldız

İnşaat Mühendisi

Su Politikaları Uzmanı

Su Politikaları Derneği

ÖZET

İklim değişikliği birçok alanda olduğu gibi kentler ve  belediye yönetimleri  üzerinde de doğrudan ve dolaylı etkiler oluşturmaktadır.. İklim değişikliği’nin dünyanın büyükkentlerinin yönetiminde oluşturacağı  risklerinin azaltılması için uluslararası ölçekte kentler arası işbirliği programları mevcuttur.

 Kentsel alanlar iklim değişikliğine karşı oldukça savunmasız olup iklim değişikliğinin doğal etkileri kadar iklim göçmenlerinin getireceği ilave yüklere de  hazırlıklı olması gerekmektedir. Bu nedenle bölgesel ve kentsel alanların iklim  değişikliğinden etkilenebilirliklerini azaltmak için uyum ve azaltım çalışmaları yapılmaktadır.

İklimsel nedenlerle daha çok ülke içinde büyük kentlere doğru  yaşanan göçlerde büyük bir artış görülmektedir.Yapılan projeksiyonlar bu artışın aratarak süreceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle  kentlerdeki iklim değişikliğine uyum  çalışmalarının   doğal koşulların değişiminin etkilerinin  yanısıra iklim göçmenlerinin  ilave etkisini de dikkate alması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı ülke içinde büyük kentlere göç olarak halen yaşanan ve gelecekte ülkelerarasında yaşanabilecek iklim değişikliği sebepli  düzensiz göç hareketlerinin büyük kentlerin özellikle su yönetimi üzerinde oluşturabileceği baskıları analiz ederek farkındalığı arttırmaktır.

Bu çalışmada, BM in uluslararası göçmen organizasyonu’nun istatistiki verileri, incelenen bölgelerdeki  iklim değişikliği etkisi ,demografik özellikler, hidropolitik ilişkiler  ve su kaynakları verileri ile birlikte ele alınarak analiz edilmiştir. Yapılan çalışmada Afrika kıtası ülkeleri  gibi dünyadaki bazı bölgelerin iklim değişikliği etkileri ile ülke içinde ve ülke dışında toplu göçler yaratma potansiyelinin daha yüksek olduğu  belirlenmiştir.Bu tespit BM in uluslararası göçmen organizasyonu genel müdürü Amy pope tarafından da yapılmıştır. Amy Pope bir açıklamasında Afrika ülkelerinin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında olduğundan söz ederek 2022 yılında Afrika’da 7,5 milyon kişinin doğal afetler nedeniyle yer değiştirdiğini belirtmiştir. Bunun yanısıra BM Çevre Programı  tarafından yapılan çalışmada  2060 yılına kadar 50 milyon çevre göçmeni oluşacağı tahmin edilmiştir.  Bu göçlerin birçoğu su konusunda sıkıntı çeken büyükkentlere doğru olacaktır. Bunun  da halen artarak yaşanmakta olan sektörel su tahsisi konusundaki problemleri arttıracağı ve  bu kentlerde   su güvenliği sorunu yaratacağı  tespit edilmiştir.

Dünyanın birçok büyük kentinin nüfusları hızla artmakta ve kendi bölgelerindeki su potansiyeli artan su ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaktadır.

Yerel belediyelerin yerli ve yabancı göçmenleri  entegre etmek için çoğu zaman yeterli  idari kapasiteye ve yeterli kaynaklara sahip olmadığı görülmektedir. Büyüyen kentlerdeki yetersiz kaynaklardan biri de su kaynaklarıdır.

 

 İç göçlerle nüfusu hızla artan bu büyükkentlerin ilave su ihtiyaçları Türkiye’de de olduğu gibi havzalararası su transferleri ile karşılanmaktadır. Ancak  iklim değişikliği etkisi arttıkça bu ihtiyacın komşu havzalardan  sürdürülebilir bir şekilde . sağlanması riske girecektir. Bu risk  ülke içi veya uluslararası iklim göçmenlerinin bu kentlere yığılması ile daha da artacak ve sosyal gerilimlere ve  çatışmalara neden olabilecektir. Bunun için  özellikle büyüyen kentlerin belediye yönetimlerinin su güvenliğinin sağlanması konusunda tüm bu riskleri dikkate alan çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu kapsamda özellikle göç yolları üzerinde bulunan ülkelerde kentsel gelişim çerçeve planlarının iklim değişikliği etkilerini ve iklim göçmenlerini de dikkate alarak revize edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği,İklim göçleri,Büyüyen kentler,Su krizi,

Bu çalışma Antalya uluslararası Bilim Forumu (ANISF 2023) İklim Değişikliği,Çevre Krizi ve Göç  etkinliğinde sunulmuştur. 30 Kasım 2023

Sunuma ulaşmak için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/Effect%20on%20Climate%20change%20and%20Migration%20on%20Municipalities-Why%20cties%20must%20prepare%20for%20%20climate%20migration%20ANTALYA%20Dursun%20Y%C4%B1ld%C4%B1z%20Sunum%20.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış