ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Yenilikçi Kavramlar ve Bilgiler

Belediyeler'in insani su kullanım hakkı uygulaması

İnsani su hakkı' ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı

15 12 2021

Belediyelerin yetkili karar organlarının aldığı karar ile hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde üst sınır koymak suretiyle "insani su hakkı" kapsamında su tarifesi belirleyebilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 15 12 2021 de yayımlandı

Bilindiği üzere, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1 inci fıkrasında belediyeler ve bağlı idarelerince, ürettikleri mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamayacağı hükmü bulunmaktadır. Bahse konu kuraldan kimlerin muaf tutulacağı ise Cumhurbaşkanınca belirlenmektedir.

Bu kapsamında 16.12.2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.12.2021 tarihli ve 4920 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile belediyelerimizin ve bağlı idarelerinin, “İnsani Su Hakkı” kapsamında belediye meclislerinin ve genel kurullarının alacağı karar üzerine, hane halkı toplam kullanımının beşte birini aşmayacak şekilde belirleyecekleri ücretsiz veya indirimli su tarifelerinden yararlananların 4736 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olması sağlanmıştır.

Belirleme yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

  1. Tarifeye ilişkin belirlemenin belediye meclisi veya bağlı idareler bakımından genel kurul kararıyla yapılması gerektiği,
  2. Ücretsiz veya indirimli su tarifesi kararının yalnızca hanelerde yaşayanlar bakımından alınabileceği, dolayısıyla iş yerleri ya da diğer şekillerde kullanılan binalar bakımından bu şekilde bir karar alınamayacağı,
  3. Ücretsiz veya indirimli su tarifesinin yalnızca hane halkının aylık toplam kullanımının 1/5’ine kadar olanı için belirlenebileceği,
  4. Tarifenin ücretsiz belirlenebileceği gibi indirimli olarak da tespit edilebileceği,
  5. Tarifeyle ilgili kararın her yıl tarifelere ilişkin alınacak kararlarda gözden geçirilerek devam ettirilmesinin veya sonlandırılmasının mümkün olduğu.

 

HPA NEWS

Kaynak: https://yerelyonetimler.csb.gov.tr/insani-su-kullanim-hakki-ile-ilgili-cumhurbaskani-karari-resmi-gazete-de-yayimlanmistir.-haber-266460

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış