ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Dünya Çevre Bankası Kurulmalı

Dünya Çevre Bankası Kurulmalı

İstanbul Sanayi Odası -Temmuz 1998

Hava, su, çöp ve toprak kirliliğinin canlı yaşamı tehdit eder boyutlara ulaşması etkin tedbirlerin alınmasını beraberinde gündeme getirmiştir. Ancak alınması istenen tedbirlerin projesi, teknolojisi ve finansı ile ilgili herhangi bir sistem getirilmediğinden uygulama istenen seviyede başarılı olamamaktadır.

Uygulamanın başarılı olabilmesi için;

1. Çevre, Bilim ve Teknoloji Enstitülerinin

2. Çevre Bankalarının kurulması gerekmektedir.

– Çevre Bilim ve Teknoloji Enstitüleri ile hava, su, çöp ve toprak kirliliğinin önlenmesi ile ilgili projeler üretilebilecek – Çevre Bankaları ile de; Bu projelerin Finansı uygun kredi şartları ile temin edilebilecektir. Projelere örnek olarak;

– Su kirliliğinin önlenmesi için;

– Biyolojik ve Elektro-Katalitik arıtma sistemleri projeleri

– Çöp kirliliğinin önlenmesi için, Çöp Yakma Kazanları ve Çöp Enerji Santralleri Projeleri

– Toprak kirliliğinin önlenmesi için, çöp sahalarında oluşan zehirli atıklar ile zirai ilaçların zehirlerinin yağmur suları ile karıştığı Toprak için tahlil laboratuarları, Yeraltı suları için Artıma Sistemleri Projeleri… v.b. gibi projeleri verebiliriz.

İhtisas Bankası konumunda olacak Çevre Bankaları bu projeler için gerekli finansı çeşitli Fon kaynaklarından uygun şartlarla ve uzun vadeli olarak temin edip Sanayilere, yerel yönetimlere ve diğer talep edenlere “Kredi” olarak verebilmeli ve ya “Leasing” modeli ile gerekli cihazları kiralayabilmelidir. Ancak, Çevre kirliliği küresel bir sorun olduğu için bu yapılanmanın Birleşmiş Milletler (B.M.) nezdinde de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan B.M. nezdinde girişimde bulunarak B.M. bünyesinde;

1. Dünya Çevre Teknoloji Enstitüsü ile

2. Dünya Çevre Bankası’nın kurulması sağlanmalıdır.

Küresel bir sorun olan Çevre Kirliliğine örnek olarak;

“Karadenize akan nehirlerle örneğin Tuna nehri ile Avrupa Ülkelerinin kirli atıkları, diğer nehirlerle de Ukrayna ve Rusya’nın kirli-zehirli atıkları Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi ile kıyıları kirletmektedir. Rusya’daki Çernobil Nükleer santralinden yayılan sızıntı Karadeniz Bölgemizdeki yaşamı tahrip etmiştir. Benzer kirlilikler şu an dünyanın her tarafında olmaktadır. Nehirlere ve denizlere ve Okyanuslara açılan sanayilerin, termik ve nükleer santrallerin, petrol rafinelerinin, Petro-Kimya tesislerinin ve yerleşim birimlerinin zehirli atıkları ile dünya denizleri devamlı kirlenmektedir.

İşte B.M. nezdinde kurulacak Dünya Çevre Teknoloji Enstitüleri ile Ülkelerde kurulacak Ulusal Çevre Teknolojileri Enstitüleri bu tür çevre kirlenmesinin önlenmesi için müştereken projeler üretebilmeli ve dünya Çevre Bankası ile ülkelerde kurulacak Ulusal Çevre Bankaları ile de bu projelerin finansı temin edilebilmelidir.

Dünya ve ulusal Çevre Teknolojileri Enstitüleri ile Çevre Bankaları, ayrıca Temiz Enerji kaynaklarının(Güneş, Jeotermal, Doğal Gaz, Hidrojen, Elektrik, Bio-Enerji …v.b. gibi) Isıtma, Ulaşım ve Sanayi de kullanılması projeleri ile daha az enerji sarfiyatı için inşaatlarda “ısı Yalıtımı” projeleri …v.b. gibi projeleri de hazırlamalı ve finanse edebilmelidir.

Bu uygulama Çevre Sorununun çözümü için başarılı sonuçların alınmasını sağlayacaktır.

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış