ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

İklim Değişikliği ve Göç

KÖYDEN KENTE GÖÇ VE SONUÇLARI

KÖYDEN KENTE GÖÇ VE SONUÇLARI

Erdoğan KUTLU Mak.Müh.

19 Temmuz 2023 

Gelişmiş Avrupa ülkelerini incelediğimizde, köylerinin “Üretim – Pazarlama – Kültür – Sanat ve Turizm amaçlı” birer “İhtisas Köyleri” şeklinde planlandığını görüyoruz. Örneğin;

 İsviçre’de köylerin, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri üreten, bal ve reçel üreten, çikolata üreten, ünlü saat firmalarının siparişlerini üreten, tiyatrosu olan, okulu olan, festivaller düzenleyen, elektriği, suyu, yolu olan, alt yapı sorunları olmayan modern köyler olarak planlandığını görüyoruz.

 Almanya’da keman üreten, piyano üreten köyler ile otomotiv ve beyaz eşya üreten sanayilerin siparişlerini üreten okulları, spor tesisleri, tiyatroları olan, köyler arası yarışmalar yapan ve altyapı sorunları olmayan modern köyler olarak planlandığını görüyoruz.

 İtalya’da şarap üreten ve köyler arası festivaller ve yarışmalar düzenleyen, tekstil ürünleri üreten, deri mamulleri üreten, mobilya üreten, çeşitli aksesuarlar üreten “İhtisas Köyleri”ni görüyoruz.

 Diğer gelişmiş Avrupa ülkeleri de köylerini benzer şekilde planlamıştır. 100 (Yüz) Yıllık “Din savaşları” sonucu İtalya Floransa’da Galileo Galilei’nin “Ya Güneş dönüyor ya da Dünya dönüyor” dediği için Engizisyon Mahkemesi tarafından giyotine gönderilmesi için düzenlenen mahkemenin başlaması ile bu artık papazların bardağı taşıran son damlası olmuştu. Medici ailesi Floransa’da derhal bir “Düşünce Akademisi” kurdu ve Akıl+Bilim’e inanan bilim insanlarını bu akademiye davet etti. Almanya’da da Papaz Martin Luther’in Papazlara verilen yetkilerin alınması yönündeki protestosu sonucu Rönesans ve Reform hareketleri başladı.

İnsanları dinsel iktidarların dayattığı zihinsel kalıplardan kurtarıp özgürce düşünmeye ve araştırmaya yönlendirmesi sonucu “İnsan düşüncesi ile yaratıcılığın önemi” ortaya çıktı ve inanç’tan düşünce’ye geçilerek bilimde, teknolojide, ekonomide, hukukta, kültür ve sanat alanlarında önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. Sanayi devrimleri başladı. Bilim ve Teknolojideki Ar-Ge çalışmaları ile bugün 4.Sanayi Devrimine (Sanayi 4.0) geçildi. Çok kısa bir süre sonra (Sanayi 5.0)’a geçilecektir. Benzer gelişmeler ekonomi, hukuk, kültür, sanat ve turizm alanlarında da yaşanmaktadır. Özetle; insanları, dinsel iktidarların dayattığı zihinsel kalıplardan kurtarıp özgürce düşünmeye ve araştırmaya yönlendirilmesi sonucu gelişmiş Avrupa ülkeleri köylüsü ile kentlisi ile son derece mutlu ve gelecek kaygıları olmadan yaşamaktadırlar.

Ülkemizde ise; Köy Enstitüleri’nin kapatılması ve toprak reformunun yapılmaması sonucu köylere uygulamalı eğitim verecek öğretmenler yerine köyü bilmeyen üretimi bilmeyen, klasik, ezberci eğitim sistemini uygulayacak öğretmenler gönderilmeye başlandı. Köylüler eğitilemedi. Birim araziden ve birim hayvandan en yüksek verimin nasıl alınacağını, nasıl depolanacağını ve kooperatifleşmenin pazarlamanın nasıl yapılacağı konularında bilgilendirilmedi. Ayrıca, köylerin yol, su, elektrik ve altyapı sorunları da çözümlenmeyince köylerden kentlere ve Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine iş ve aş için göçler başladı.

Kentlere göç edenler, kentlerin etrafındaki hazine arazilerine altyapısı olmayan “Gecekondu”lar yapmaya başladılar. Buralar önce “Ticari Rant” sonra da “Siyasi Rant” merkezleri oldular. Köyler boşalmaya başladı ve milletin efendisi olan “Üreten Köylüler”, kentlerde tüketen ve hizmet sektörlerinde çalışan insanlar oldular. Gıda ürünleri yönünde, kendine yeten ülkemiz ise artık kendine yetmeyen hatta buğdayın anavatanı olduğu halde ekmeklik buğdayını dahi ithal eden ülke durumuna düşmüştür. Sonuçta, köyler boşaldı, üretim gelişen teknolojilere uygun yapılmadığı için yeterli değil. Okul çoğunda kapalı ama Cami’si açık. Para ile namaz kıldıran imam orada. Oysa İslam’da “Ruhban Sınıfı” bulunmamaktadır. Namaz yüce Allah’ın huzuruna yalnız çıkılarak evde ve işyerinde (Sünneti de / farzı da) kılınmaktadır. İslam bunun için son din olmuştur. Rönesans’a ihtiyacı yoktur. Sadece, Kuran’a uygun uygulanması ve ruhban sınıfları ile din tacirlerinden (tarikatlardan, cemaatlerden, siyasilerden) kurtarılması yeterli olacaktır. Ayrıca, Diyanet’in konumu ile imam-hatip okullarının durumunun Kuran’a uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Diyanet’e ve imam-hatiplere bütçeden ayrılan meblağların da köylerimizin birer “İhtisas Köyü” olması yönünde harcanması ülkemizin geleceği açısından daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Son derece önem arz etmektedir. Köylerimizin, üretim, pazarlama, kültür, sanat ve turizm amaçlı birer “İhtisas Köyleri” haline dönüştürülmesi halinde ülkemiz gıda ve ihtiyaç maddeleri üretimi yönünde tekrar kendine yeten bir ülke olacak, ayrıca ürettiği ürünlerle tüketimi karşılayacak ve fiyat artışlarını önleyecek, ihracat yaparak ithalatı önleyerek de dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlayacaktır.

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış