ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

2022 BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI  RAPORU

 

Çeviri: Bahar Özay

Yeni Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Raporu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Finansman Sağlamak için Acilen Küresel Bir Plan Gerektiğini İfade Etmektedir.

Paris, 2 Haziran 2022 – 

Bugün, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndaki (SKA’lar) ilerlemeyi takip eden SKA İndeksi ve Gösterge Tablolarını içeren Sürdürülebilir Kalkınma Raporu (SKR) yayımlandı. Rapor, çok sayıda ve eş zamanlı uluslararası krizin, tarihi 2015 zirvesi sırasında tüm BM üye ülkeleri tarafından kabul edilen evrensel hedeflerde ilerlemeyi durdurduğunu gösteriyor. 

“1972’de Stockholm’de insan çevresi üzerine yapılan ilk BM Konferansından elli yıl sonra, sosyal kapsama, temiz enerji, sorumlu tüketim ve kamu hizmetlerine evrensel erişim gibi temel SKA ilkelerine, zamanımızın büyük zorluklarına yanıt verebilmek için her zamankinden daha fazla gerek duyulmaktadır. Yoksul ve savunmasız ülkeler, birden fazla sağlık, jeopolitik ve iklim krizi ile bunların yayılmalarından özellikle ağır şekilde etkileniyor. SKA ilerlemesini eski haline getirmek ve hızlandırmak için pandemiyi sona erdirmek üzere küresel işbirliğine, Ukrayna’daki savaşa son vermek için görüşmelere ve SKA’lara ulaşmak için gereken finansmanı sağlamaya ihtiyacımız var,” demektedir SDSN Başkanı ve raporun ilk yazarı Prof. Jeffrey D. Sachs

 Alıntı ayrıntıları: 

Sachs, J., Lafortune, G., Kroll, C., Fuller, G., Woelm, F. (2022). Krizden Sürdürülebilir Kalkınmaya: 2030 ve Ötesine Bir Yol Haritası Olarak AKA’lar. Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2022. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Rapor buradan bedelsiz olarak indirilebilir (2 Haziran 2022, Merkezi Avrupa Standart Zamanına göre saat 00:01’den itibaren çevrim içi olarak erişilebilir) 

Web sitesi: https://www.sdgindex.org/ 

Veri görselleştirme: https://dashboards.sdgindex.org/ 

 

Dünya, ardı ardına iki yıldır SKA’larda ilerleme kaydetmiyor 

Birden fazla ve eşzamanlı gerçekleşen sağlık, iklim, biyolojik çeşitlilik, jeopolitik ve askeri krizler, küresel olarak sürdürülebilir kalkınma için büyük engellerdir. SKA İndeksi dünya ortalaması, büyük ölçüde pandeminin SKA1 (Yoksulluğa Son) ve SKA8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) üzerindeki etkileri, SKH11-15 (iklim, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir kentsel kalkınma amaçları)’ndaki düşük performans nedeniyle 2021’de art arda ikinci yıl hafifçe düştü. Büyük ve ağır insani maliyetlerinin yanı sıra, Ukrayna’daki savaş da dahil olmak üzere askeri çatışmalar, iklim ve biyolojik çeşitlilik krizleri tarafından daha da büyütülen gıda güvenliği ve enerji fiyatları üzerinde uluslararası çapta büyük yayılmalara sahiptir. Ayrıca, askeri gerilimler, uzun vadeli düşünme ve yatırımlara imkân bırakmamaktadır. Barış, diplomasi ve uluslararası işbirliği, dünyanın SKA’larında 2030 ve ötesine doğru ilerlemesi için temel koşullardır. 

2022 SKA İndeksi’nde en üst sırada yer alan Finlandiya’yı, üç İskandinav ülkesi –Danimarka, İsveç ve Norveç – takip etmektedir. Sıralamada yer alan ilk 10 ülkenin tümü Avrupa ülkeleridir. Bununla birlikte, bu ülkeler dahi, birçok SKA’na ulaşmada büyük zorluklarla karşılamaktadır. Genel olarak, Doğu ve Güney Asya, 2015 yılında SKA’ların benimsenmesinden bu yana en büyük ilerlemeyi gerçekleştirmiş bölgelerdir. Bangladeş ve Kamboçya, 2015 yılından bu yana en fazla ilerleme gerçekleştiren iki ülkedir. Bunun aksine Venezuela, 2015 yılındaki kabulünden bu yana SKA Indeksinde en fazla düşüşe sahiptir. 

Sürdürülebilir kalkınmaya finansman sağlamak için küresel bir plana acilen gerek duyulmaktadır 

SKA’lara ulaşmak, temelde fiziksel altyapıya (yenilenebilir enerji, dijital teknolojile dahil) ve insan kaynaklarına (sağlık, eğitim dahil) bir yatırım gündemidir. Yine de dünyanın en yoksul yarısı, kabul edilebilir koşullarda sermaye için piyasa erişiminden yoksundur. Yoksul ve savunmasız ülkeler, çoklu krizlerden ve bunların yayılmalarından ciddi şekilde etkilenmiştir. Yükselen bütçe baskıları, artan askeri harcamalar ve stratejik önceliklerde büyük değişimler, özellikle Avrupa ülkelerinde, sürdürülebilir kalkınmayı küresel olarak destekleyecek erişilebilir kalkınma fonlarını kısıtlayabilir. Bu bağlamda, rapor, SKA’ları küresel anlamda finanse etmek için beş maddelik bir plan sunmaktadır. Rapor, G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının (MDBler) SKA finansmanını küresel olarak büyütmedeki rolünü vurgulamaktadır. 

2030’a giden yolun orta noktasında, SKA’lara yönelik politika çabaları ve taahhütler büyük farklılıklar gösteriyor. 

2030’a giden yolun orta noktasında, SKA’ların politikalara, mevzuatlara, bütçelere, izleme sistemlerine ve diğer devlet politikaları ile süreçlerine entegrasyonu, ülkeden ülkeye halen büyük ölçüde değişiklikler göstermektedir. G20 ülkeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Rusya Federasyonu 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına en az destek veren ülkelerdir. Buna karşın, İskandinav ülkeleri, Arjantin, Almanya, Japonya ve Meksika gibi, SKA’lar için göreceli daha yüksek destek sağlamaktadırlar (tümü G20 ülkeleridir). Benin ve Nijerya gibi bazı ülkeler örneğin, SKA İndekslerinde büyük açıklara sahip olmakla birlikte politika çabalarında göreceli olarak yüksek değerler elde etmektedirler. İlginç bir biçimde, hem Benin hem Meksika, sürdürülebilir kalkınma yatırımlarını büyütmek için son yıllarda SKA Devlet Tahvilleri ihraç etmiştir. 

2015’te kabul edilmelerinden bu yana ikinci kez, BM Üye Devletleri, 2030 ve sonrasında SKA ilerlemesini eski haline getirmek ve hızlandırmak için öncelikleri belirlemek üzere Eylül 2023’te SKA Zirvesi için BM Genel Kurul toplantısının yanı sıra bir araya gelecek. Tutku ve çaba gerektiren, hırslı ve sağlam ulusal hedefler, stratejiler ve planlar, SKA’ları bir eylem gündemine dönüştürmek için çok önemlidir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2022’nin diğer bulguları: 

  • Varsıl ülkeler, özellikle sürdürülemez tüketim yoluyla olumsuz uluslararası etki yayılması yaratır. Bu raporda yer alan 2022 Uluslararası Yayılma Endeksi, varsıl ülkelerin sürdürülemez ticaret ve tedarik zincirleri de dahil olmak üzere yarattıkları olumsuz sosyoekonomik ve çevresel etki yayılmasına dikkat çekmektedir.
  • COVID-19 pandemisi sürecinde, bilimsel işbirliği ve veri dahil ortaya çıkan yeni ortaklıklar ve yenilikler SKA’ları desteklemek üzere artırılmalıdır. Bilim, teknolojik yenilikler ve veri sistemleri kriz zamanlarında çözümleri belirlemeye yardımcı olabilir ve zamanımızın büyük zorluklarına yanıt vermek üzere kesin sonuca sahip katkılar sağlayabilirler. Bunlar, istatistiksel yeterliliklere, Ar-Ge’ye, eğitim ve becerilere artan ve uzun süreli yatırımları gerektirmektedir.

2015 yılından bu yana, Sürdürülebilir Kalkınma raporu, tüm BM üye devletlerinin SKAlara ilişkin performansını izlemek ve sıralamak amacıyla en güncel verileri sağlamaktadır. Rapor, Başkanı Prof. Jeffrey Sachs tarafından yönetilen Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’ndaki (SDSN) bir grup bağımsız uzman tarafından yazılmıştır. 

Türkiye Performansı

SDSN (Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı) Hakkında: 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) yerel, ulusal ve küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma için uygulanabilir sorun çözmeyi desteklemek amacıyla akademiden, sivil toplumdan ve özel sektörden bilimsel ve teknik uzmanlığı harekete geçirir. SDSN, 2012’den beri BM Genel Sekreterliğinin himayesinde faaliyet göstermektedir. SDSN, ulusal ve bölgesel bilgi kurumları ağları, çözüm odaklı tematik ağlar ve sürdürülebilir kalkınma için çevrimiçi bir üniversite olan SDG Akademisi’nin kurucusudur. 

 

Çeviri: Bahar Özay

 

Kaynak: http://unsdsn.boun.edu.tr/2022-surdurulebilir-kalkinma-raporu/

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış