ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Raporlar

Deprem ve Su Raporu

RAPOR Hakkında

İstanbul’da da hissedilen 29 09 2019 tarihindeki Silivri merkezi 5,8 ölçeğindeki deprem  ve daha sonra Marmara ve Ege merkezli sarsıntıların  devam etmesi ülkemizde deprem riskini tekrar gündeme taşıdı. Böylece  ülkemizin  fay hatlarının  üzerinde  yer aldığı  ve nüfusun çok büyük bölümünün deprem riski altında yaşadığı gerçeği ile tekrar yüz yüze geldik.

Yıllarıdır üniversitelerimizin ,ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve TMMOB’ye bağlı mühendis ve mimar odalarının ikazlarına rağmen çarpık ve plansız  kentleşme sürdü ve depreme dayanıksız binalar inşa edildi. Bunun sonucu olarak deprem riski altındaki kentlerimizde depreme dayanıksız büyük bir yapı stoğu oluştu. Bunların sağlam yapılara dönüştürülmesine çalışılıyor ancak bu zaman alacak. Bu arada bilim insanları özellikle İstanbul için beklenen depremin yaklaştığını açıklıyor.

Akıl ve bilimin kullanılması ve sorumlu davranılması halinde depremlerin zararlarını önceden alınacak tedbirlerle en aza indirmek mümkündür.

Deprem, taşkın, kent selleri , çığ gibi doğal afetlerin felakete dönüşmesini engellemek için  planlamadan uygulamaya kadar  bilimsel  politikaların uygulanması ,toplumun afetlere karşı hazırlanması ve fiziksel altyapının yanısıra sosyal altyapının da güçlendirilmesi gerekmektedir.

Depremden sonra su temini ve çevre sağlığı hizmetleri konusundaki hazırlıklar özellikle yaklaşan İstanbul depremi için önem taşımaktadır. Bu konu, hazırlanmakta olan İstanbul’un Su Yönetimi Master Planında özel bir başlık olarak ele alınacaktır.

Bazı bilim insanlarının ‘Marmara'daki Bir Deprem Ülkemizin Milli Güvenlik Sorunudur’ açıklamalarına katılıyoruz. Bu nedenle SPD olarak uzmanlık alanımızda bu konudaki hazırlıklara  katkıda bulunma kararı aldık.

Bu kapsamda 2015 yılında, “İstanbul depremi sonrasında Acil Su Temini ve Sanitasyon İhtiyacının İncelemesi” konusunda bir ön rapor yayınladık. Bu kez de konunun öneminin artarak devam etmesi üzerine ilgili kesimlerde bu alandaki  farkındalığı arttırmak için elinizdeki “Deprem ve Su Raporu” muzu hazırladık.

Faydalı olmasını umuyoruz

Saygılarımızla

Dursun YILDIZ –Ekim 2019

Su Politikaları Derneği Başkanı

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/DEPREM%20VE%20SU%20RAPORU%201%20-Su%20Politikalar%C4%B1%20Derne%C4%9Fi%20.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış