ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

İklim Değişikliği ve Göç

TBMM Araştırma Komisyonu Raporları -SU VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu     YIL: 2008 

Rapora ulaşmak için 

/uploads/editor/files/TBMM%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Komisyonu%20Raporu%20-K%C3%BCresel%20Is%C4%B1nman%C4%B1n%20Etkileri%20ve%20Su%20Kaynaklar%C4%B1n%C4%B1n%20S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir%20Y%C3%B6netimi%20.pdf

 

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu                YIL: 2021 

Rapora ulaşmak için 

/uploads/editor/files/K%C3%BCresel%20%C4%B0klim%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Finin%20Etkilerinin%20En%20Aza%20%C4%B0ndirilmesi%2C%20Kurakl%C4%B1kla%20M%C3%BCcadele%20ve%20Su%20Kaynaklar%C4%B1n%C4%B1n%20Verimli%20Kullan%C4%B1lmas%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7in%20Al%C4%B1nmas%C4%B1%20Gereken%20Tedbirlerin%20Belirlenmesi%20Amac%C4%B1yla%20Kurulan%20Meclis%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%20Komisyonu%20(1).pdf

 

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış