ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Dijital Dünya ve Dijital Su Teknolojileri

SU 4.0 ve BÜYÜKŞEHİR SU İDARELERİ  

SU 4.0 ve BÜYÜKŞEHİR SU İDARELERİ  

Dursun Yıldız

Hidropolitik Akademi Direktörü

 

30 Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri Türkiye nüfusunun % 78’ine  su temini ve atıksu uzaklaştırma ,nehir yatağı ıslahı,yağmursuyu toplama ve uzaklaştırma hizmetleri vermektedir.

Bu kapsamda toplam nüfusumuzun yaklaşık dörtte üçünün  yaşadığı  bu illerimizin  su hizmetleri yönetiminin  artacak olan baskılara ve belirsizliklere şimdiden hazırlanması gereklidir. Bu kapsamda su hizmetlerinin sürdürülebilir bir kamu hizmeti olarak verilebilmesi için kurumsal altyapıda radikal düzenlemelere ve  yenilikçi ,toplumcu ama gerçekçi su politikalarına ihtiyacımız vardır

SUKİ’lerin Mevcut Durum Analizi  

SUEN tarafından yapılan mukayeseli değerlendirme çalışmalarında  SUKİ’lerin  enerji verimliliği, ekonomik-finansal ve atıksu hizmetleri alanlarında performanslarının düşük olduğu belirlenmiştir. SU-EN tarafından  3 kez yapılan mukayeseli değerlendirmelerin raporlarında   gerek idari gerekse teknik açıdan su ve kanalizasyon idarelerinde  önemli düzenlemelere ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.

Genel olarak SU 4.0

Su Endüstrisindeki çoğu kişi, Su 4.0 terimini veya “Dijital Su Endüstrisi” gibi bir türevini veya Büyük Veri, Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve hatta Endüstriyel Nesnelerin İnterneti gibi onun bir parçasını oluşturan kavramları duymuştur. Ancak bunların  su yönetimindeki yeri konusunda çok fazla düşünmemiş olabilir.

SU 4.0, kaynakları verimli kullanan, esnek ve rekabetçi su yönetimi stratejisinin merkezine dijitalleştirme ve otomasyonu koymaktadır. . Bunu yaparken SU 4.0, "makinelerin, süreçlerin, depolama sistemlerinin ve kaynakların ağ bağlantısı", "akıllı şebekeler", "Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti" gibi ENDÜSTRİ  4.0'ın  temel özelliklerini ve terimlerini bünyesinde barındırır ve bunları sistemik bir su yönetimi bağlamında bir araya getirir.

SU 4.0'ın uygulanmasında Siber Fiziksel Sistemler (CPS), sanal ve gerçek su sistemlerinin optimal ağ bağlantısının  esas unsuru olmaktadır. SU 4.0 uygulamasında   planlama, proje ve işletme büyük ölçüde yazılımlar tarafından gerçekleştirilir.

Yenilikçi çözüm önerileri ,Neler yapılabilir

Büyükşehirlerin su ve kanalizasyon idarelerinin öncelikle  sosyo-politik etkilerden olabildiğince uzak ,teknik ve idari kapasitesi yüksek, bütçesini rasyonel olarak belirleyen ve planlandığı gibi kullanabilme özerkliğine sahip , teknolojik gelişmeleri izleyen ve bünyesine adapte eden , verimliliği ve hizmet kalitesini önemli gören, hızlı çözümler üretebilen, SU 4.0’a geçişi hedefleyen ve  kurumsal bir  kimlik oluşturacak  yapılar şeklinde yeniden yapılanması gereklidir.

Su ve Kanalizasyon idarelerinde ileri teknoloji içeren yatırımlar altyapı işletmeciliğinde daha ekonomik sonuçlar ortaya koymakta, daha çok fayda sağlamakta  ve hizmet kalitesini yükselterek, müşteri memnuniyetini artırıcı yönde etki  oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Su 4.0 -Dijital Su teknolojilerinin de sağladığı olanaklar kullanılarak aşağıdaki öneriler uygulamaya konulabilir

  • Merkezi yazılımla uzaktan endeks okuma, tahakkuk ve faturalandırma ile sayaç performanslarının izlenmesi sağlanabilir. Böylece tahakkukların arttırılmasının yanısıra hizmet kalitesi ve abone memnuniyetinin arttırılması sağlanabilir
  • Abonelerden gelen arıza bildirimlerinin çağrı merkezi tarafından bilgisayarlar vasıtası ile sahada görev yapan ekiplere ulaştırılması ve arıza onarımının tamamlandığı bilgisinin sisteme işlenmesi, başvuru sahiplerine geri dönüş yapılarak abone memnuniyetinin arttırılmasının yanısıra  kayıt tutulması ile  saha ekiplerinin çalışmalarında verimlilik artışı da sağlayacaktır.
  • İçme suyu ve kanalizasyon altyapısı dijital ortama aktarılarak yönetilebilir seviyeye getirilebilmektedir. Bu sistem internet erişiminin olduğu her noktada mobil cihazlar üzerinde (telefon, tablet, vb.) çalışabilmektedir. Bu durum şebeke işletmeciliğinin etkinliğine çok olumlu katkılar sunmaktadır
  • İçme Suyu ve Atık Su SCADA sisteminden sonra Şebeke SCADA Sistemine  geçilerek Varlık Yönetim Sistemi kurulup idarenin verdiği hizmet kalitesinde, vatandaş nezdinde ve sektördeki değerinin arttırılması sağlanabilir.

Büyükşehir su ve kanalizasyon idarelerinin  yasal ve  kurumsal yapılarının , TBMM’ye sunulmak üzere hazırlıkları yürütülen  Su Yasası taslağı da dikkate alınarak  yeniden düzenlenmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

Kaynak:

 Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında Mukayeseli Performans Değerlendirmesi (Faz 3) Yayım Yılı: Haziran 2022 ISBN: 978-625-8451-43-6.  SU-EN İstanbul

              

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış