ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KURAKLAŞMA VE ÇÖLLEŞME İLE SAVAŞIMIN ÖNEMİ VE BAZI ÖRNEKLERA. Ergin Duygu
Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı
Ankara, Türkiye
ÖZET
Nüfus artışı ve sanayileşmeyle süreklilik kazanan, giderek hızlanan iklim değişikliğiyle artan
kuraklaşma, erozyon, çoraklaşma, çölleşme, ormansızlaşma, sel ve taşkınlar ile kasırgalar,
tayfunlar gibi afetlerin zararları yanında buzulların erimesi ve biyoçeşitlilik kaybı yüzyılın
temel sorunlarıdır. Yaygınlaşan susuzluk, açlık, fakirleşme, ekolojik göç, aşırı üretim ve
tüketim yanında fakirlik kaynaklı doğa tahribi kısırdöngüsü Akdeniz Havzası ve Türkiye'yi de
etkilemektedir. Bu çerçevede çözümü giderek zorlaşan sorun ekolojik koşulların zorlayıcı
etkileri artarken sürdürebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmektir. Bunun için de çevresel
kısırdöngüyü kırma konusundaki bilimsel çabaların özünü oluşturan bütünsel yaklaşımların
temel prensiplerini, uygulamadaki başarıları ve yeterliliklerini, geleceğe dönük projeksiyonları
irdeleyerek uzun erimli planlar yapmaktır.

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/Ikli_m_Degi_si_kli_gi_Kuraklasma_Ve_Coll.pdf

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış